Zeynab Mohseni

Zeynab Mohseni

Doktorand
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Zeynab (Artemis) Mohseni fick sin associerade examen i Software Computer, hennes B.Sc. i datateknik och hennes M.Sc. i datateknik från Iran. Från 2017 till 2019 arbetade hon som forskare vid Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, Spanien. Hennes forskningsintresse är inom området Visual Learning Analytics (VLA).

Forskning

Min forskning fokuserar på Visual Learning Analytics (VLA) verktyg för lärare för att stödja beslutsfattande och inlärningsbanor. Detta ämne är en del av EdTechLnu-forskningsgruppen som syftar till att bättre förstå och konstruera komplexa utbildningsdata. Jag utvecklar VLA-metoder och verktyg för att analysera data som samlats in från digitala lärresurser. Som en följd av detta får lärare möjlighet att bättre förstå elevernas inlärningsframsteg. Genom att slå samman olika individuella visualiseringar hjälper VLA-verktyg också lärare att underlätta och främja elevers studieprestationer.

2022 var jag en av två vinnare av Linnéuniversitetets EUniWells pitchtävling för doktorander inom individuell och social hållbarhet samt miljö och hållbarhet. Stipendiet var på 500 euro vardera och en workshop i vetenskapskommunikation vid Nantes Université, Frankrike. Se nyheten på svenska nedan.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

  • Masiello, I., Mohseni, Z., Nordmark, S. (2023). Trends and Issues of Digital Learning in Sweden. Trends and Issues of Promoting Digital Learning in High-Digital-Competitiveness Countries : Country Reports and International Comparison. Taiwan, Technological and Vocational Education Research Center (TVERC), National Taiwan Normal University, Taiwan and K-12 Education Administration (K12EA), Ministry of Education, Taiwan. 311-347.

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)