Zofia Hammerin

Zofia Hammerin

Doktorand
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

I botten är jag gymnasielärare i svenska och engelska och jag undervisar främst på gymnasielärarprogrammet och socialpedagogprogrammet. Mina huvudsakliga områden är lärarens roll i elevhälsoarbetet, skolans värdegrundsuppdrag, yrkesetik, relationell pedagogik och pedagogiskt ledarskap.

Forskning

Jag är doktorand i pedagogik. Min forskning inriktar sig på gymnasieskolans hälsofrämjande arbete, med fokus på lärare och elever. Hur och om lärare kan och bör arbeta hälsofrämjande, kopplingen mellan lärande och hälsa samt hälsa genom egenmakt intresserar mig. Förutom hälsa i skolan intresserar jag mig även för delaktighet, makt och skolans värdegrundsuppdrag. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)