Zofia Hammerin

Zofia Hammerin

Doktorand
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

I botten är jag gymnasielärare i svenska och engelska och jag undervisar främst på ämneslärarprogrammet och socialpedagogprogrammet. Mina huvudsakliga områden är elevhälsoarbete, lärarens arbete med elevers hälsa, skolans värdegrundsuppdrag, yrkesetik, relationell pedagogik och pedagogiskt ledarskap.

Forskning

Jag är doktorand i pedagogik med inriktning socialpedagogik. Min forskning inriktar sig på gymnasieskolans elevhälsoarbete, med fokus på lärare och elever. Hur och om lärare kan och bör arbeta med elevers hälsa, vad elever tycker är hälsa i skolan samt hur lärare och elevhälsopersonal kan samarbeta, intresserar mig. Förutom hälsa i skolan intresserar jag mig även för delaktighet, skolans värdegrundsuppdrag och lärares yrkesidentitet.

Jag är även aktiv i en nordisk forskargrupp med koppling till WHO, som heter Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)