Akvatisk ekologi, masterprogram

120 hp

Detta masterprogram ger dig en djup förståelse för vattenorganismernas utveckling och mångfald, från virus och bakterier till alger och fiskar.

En av framtidens utmaningar för forskare, beslutsfattare och myndigheter är att förstå havens funktion för att bättre kunna vårda och förvalta havet som naturresurs. De flesta av havens livsformer utgörs av mikroorganismer, vilka svarar för omkring 50% av hela jordens fotosyntes. Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för de marina mikroorganismernas utveckling, mångfald och interaktioner. Med varandra och med högre växt- och djurliv i haven. Betydelsen av detta är grundläggande för att förstå, dels havens dynamik och havens roll i globala biogeokemiska cykler, dels hur ett hållbart utnyttjande av havet som naturresurs kan ske. Samspelet mellan marina system och sötvatten beaktas också.

Utbildningen är forskarförberedande och ger också en allmän kompetens i akvatisk ekologi som kan ge tillträde till arbete på myndigheter och inom privat sektor.

Utbildningen ges på engelska.

Urvalet av studenter som har sökt baseras på akademiska meriter och individuell bedömning. Alla sökande ska ansöka via antagning.se. Ansökan ska innehålla intressebrev, curriculum vitae, examensbevis och referenser.

Karriär

Kunskaper i akvatisk ekologi är mycket efterfrågade hos beslutsfattare och allmänhet. Myndigheter och privat sektor såväl nationellt som internationellt behöver den expertkompetens som utbildningen ger.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot Akvatisk Ekologi.

Huvudområde: Biologi.

En möjlighet att fördjupa mig inom områden jag brinner för

Sebastian Blom student Linnéuniversitetet

Sebastian har alltid varit intresserad av biologi, speciellt beteendevetenskap hos djur. Han uppskattar att utbildningen är bred och ger studenterna kunskap om många områden inom fältet. I framtiden vill han forska på amfibier.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar