Akvatisk ekologi, masterprogram

120 hp

Detta masterprogram ger dig en djup förståelse för vattenorganismernas utveckling och mångfald, från virus och bakterier till alger och fiskar.

En av framtidens utmaningar för forskare, beslutsfattare och myndigheter är att förstå havens funktion för att bättre kunna vårda och förvalta havet som naturresurs. De flesta av havens livsformer utgörs av mikroorganismer, vilka svarar för omkring 50% av hela jordens fotosyntes. Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för de marina mikroorganismernas utveckling, mångfald och interaktioner. Med varandra och med högre växt- och djurliv i haven. Betydelsen av detta är grundläggande för att förstå, dels havens dynamik och havens roll i globala biogeokemiska cykler, dels hur ett hållbart utnyttjande av havet som naturresurs kan ske. Samspelet mellan marina system och sötvatten beaktas också.

Utbildningen är forskarförberedande och ger också en allmän kompetens i akvatisk ekologi som kan ge tillträde till arbete på myndigheter och inom privat sektor.

Utbildningen ges på engelska.

Urvalet av studenter som har sökt baseras på akademiska meriter och individuell bedömning. Alla sökande ska ansöka via antagning.se. Ansökan ska innehålla intressebrev, curriculum vitae, examensbevis och referenser.

Karriär

Kunskaper i akvatisk ekologi är mycket efterfrågade hos beslutsfattare och allmänhet. Myndigheter och privat sektor såväl nationellt som internationellt behöver den expertkompetens som utbildningen ger.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot Akvatisk Ekologi.

Huvudområde: Biologi.

En möjlighet att fördjupa mig inom områden jag brinner för

Sebastian Blom vid Linnéuniversitetet.

Sebastian har alltid varit intresserad av biologi, speciellt beteendevetenskap hos djur. Han uppskattar att utbildningen är bred och ger studenterna kunskap om många områden inom fältet. I framtiden vill han forska på amfibier.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar