Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång bild 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Programmet är i normalfallet 300 hp (5 år). Beroende på vilka ämnen du kombinerar kan programmet bli en termin längre dvs 330 hp (5,5 år). I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i bild

Visuell kultur har stor betydelse för barn och ungdomars identitetsskapande och omvärldsuppfattning. Att undervisa i ämnet bild är att undervisa i ett kreativt ämne som ligger nära barns och ungdomars sätt att kommunicera. Bildpedagogik handlar om bilden som språkligt uttryck i olika sammanhang. I utbildningen får du lära dig bildkommunikation, semiotik, färgsystematik, formteori och kompositionslära, foto, film och digital bildbehandling. Du får också kunskap om det visuellas betydelse ur ett kognitivt perspektiv med fokus på lärande. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, uppgifter och laborationer. Kursen tillämpar ett kreativt arbetssätt, där teori, praktik, tekniskt kunnande och konstnärliga överväganden samverkar i ett didaktiskt sammanhang.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Bildlärarutbildningens lokaler

Bildlärarutbildningen finns i nybyggda lokaler, centralt beläget i hamnen med fantastisk utsikt över Kalmarsund och Kalmar slott.

Det centrala läget innebär att studenterna är nära kommunikationer och kulturinstitutioner. Man har även en närhet till andra skolämnen som bild representerar såsom media och design. Vi har gemensamma verkstäder för trä, metall, papper och tryck ihop med media och design samt en fantastisk bildateljé!

Det är inspirerande att se människor utvecklas

Erika Nordenquist vid Linnéuniversitetet

Erika uppskattar att studenterna under utbildningen får utrymme för sin kreativitet, att de lär sig att förfina sitt eget skapande och hon tycker att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen förbereder studenterna för yrkeslivet.

Bild handlar om att kunna uttrycka sig i andra former än skrift

Henrik Frank vid Linnéuniversitetet

Henrik ville jobba med något där han kunde göra skillnad och fastnade för ämneslärarprogrammet med ingång bild. Han tycker att bildsalen vid kajen i Kalmar är något extra och att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är utvecklande.

Projekt som ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan

Projektet med att ge studenter på ämneslärarprogrammet mer tid i skolan startade höstterminen 2017. Det pågår i flera av de ämnen som har studieort Kalmar.  Projektet innebär att studenterna får 5-10 verksamhetsintegrerade dagar per termin under sina ämnesstudier, vilket ger en tydligare koppling mellan teori och praktik och innebär att studenterna tidigt får erfarenhet av läraryrket. Målet är att studenterna ska öka sin tid i skolan under utbildningen och känna sig mer förberedda för sin yrkesroll som lärare.

Fanny och Alva

Fanny Valter Edström och Alva Bergstrand läser till ämneslärare och har haft verksamhetsintegrerade dagar, så kallade VI-dagar, på schemat inom sina ämnesstudier sedan i höstas.

"Som lärare vill jag inspirera och engagera ungdomarna som jag undervisar"

Viktor Lindström läser till bildlärare

Viktor Lindström läser till ämneslärare i bild. Med ett stort intresse för ämnet hoppas han kunna inspirera till kunskap och kreativitet hos ungdomarna som han undervisar.

"Jag vill hjälpa ungdomar att utvecklas som människor"

Denise läser till lärare i bild och historia

Denise Öberg läser till ämneslärare i bild och historia. Ämnen som intresserar och utmanar henne. I sin roll som lärare vill hon hjälpa ungdomar att utvecklas som människor.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader.

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar