Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång bild 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper ibland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning. Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola. Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i bild

Visuell kultur har stor betydelse för barn och ungdomars identitetsskapande och omvärldsuppfattning. Att undervisa i ämnet bild är att undervisa i ett kreativt ämne som ligger nära barns och ungdomars sätt att kommunicera. Bildpedagogik handlar om bilden som språkligt uttryck i olika sammanhang. I utbildningen får du lära dig bildkommunikation, semiotik, färgsystematik, formteori och kompositionslära, foto, film och digital bildbehandling. Du får också kunskap om det visuellas betydelse ur ett kognitivt perspektiv med fokus på lärande. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, uppgifter och laborationer. Kursen tillämpar ett kreativt arbetssätt, där teori, praktik, tekniskt kunnande och konstnärliga överväganden samverkar i ett didaktiskt sammanhang.

Förkunskapskrav och antagningsprov ingång bild

För att vara behörig till Ämneslärarprogrammet ingång bild krävs: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c). eller Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

Utöver detta krävs godkänt på Linnéuniversitetets antagningsprov för ämneslärarprogrammet ingång bild.

Ämneskombinationer

Under andra terminen söker du till ditt ämne 2 inom programmet. Med bild som ingångsämne kan du söka till följande ämne 2 i Kalmar eller Växjö, förutsatt att kurserna startar aktuell termin. Urval sker i de fall det är begränsat antal platser. Vilka förkunskapskrav som gäller för respektive ämne ser du i utbildningsplanen.

Studieort Växjö

bild fördjupning – konst och bildvetenskap
engelska
franska
historia
matematik
religionskunskap
spanska
svenska som andraspråk
tyska

Studieort Kalmar

biologi
engelska
geografi
historia

Ämnena musik, svenska och samhällskunskap måste omfatta 120 hp för att ge behörighet att undervisa i dessa ämnen. Vill du bli lärare i något av dessa ämnen ska du därför söka det som ingångsämne.

Vill du bli lärare i psykologi ska du söka även det som ingångsämne eftersom det inte går att välja som ämne 2.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Studenter berättar

Emelie i bildsalen

För Emelie Dahl står bilden i fokus. Efter viss tid utomlands, fotokurs i San Fransisco och jobb inom skolan, valde hon att anta sin egen utmaning - att utbilda sig till ämneslärare i bild och engelska.

– Att läsa till bildlärare är det bästa beslut jag har tagit. Idag har vi ett samhälle som bygger på bilder och det är därför viktigt att lära eleverna att själva kunna kommunicera med bilder.

Bild är ett ämne som sätter kreativitet och lärprocesser i centrum. Dock behövs en bra balans mellan praktisk och teoretisk kunskap i ämnet. På utbildningen jobbar man både med manuella och digitala tekniker och belyser bilden ur olika perspektiv.
– Vi studerar bland annat bilden som hantverk, gör analyser, arbetar med teorier kring bildämnet, gör lektionsplanering, läser konsthistoria och interkulturella perspektiv. Studierna sker i en tillåtande och kreativ miljö. Lärarna här är bra på att få mig att känna mig trygg i min egen utveckling. Jag har insett vikten av den kreativa processen, som ger mig verktyg för att uppnå nya resultat. Den utmanar mig inte bara i min roll som blivande lärare, utan även på ett personligt plan.

Emelie har valt att läsa engelska som andra ämne i sin lärarutbildning. En kombination som hon upplever ger goda möjligheter.
– Engelska är ett obligatoriskt ämne som får stort utrymme i skolan. Jag hoppas kunna använda mig av de estetiska lärprocesserna även i engelskan. Det går ju att jobba ämnesintegrerat t ex när det gäller bildspråk, bildanalyser och kulturskillnader inom olika tidsepoker.

Skolan är under ständig utveckling. Den nya läroplanen öppnar upp för de estetiska ämnena tycker Emelie.

– Jag drömmer såklart om en heltidstjänst som bildlärare. Så det är bra att vi får behörighet att undervisa även på grundskolan. Att estetisk verksamhet ska bli obligatoriskt på gymnasiet igen känns också jätteviktigt. Då hamnar bildkommunikationen inom ämnet, vilket ger en tydligare ansvarsfördelning.

Med knappt en termin kvar på sin lärarutbildning väntar en vår med praktik ute på en gymnasieskola.

– Det ska bli jättespännade att få jobba i skolan igen. Nu har jag en stabil grund att stå på, vilket gör att jag känner mig tryggare i min roll som blivande lärare. Jag är redo för att finnas med och guida. Mitt mål är kunna möta alla elever och jobba mer med olika problemlösande lärprocesser. Allt för att de ska utmana sig själva att skapa nya idéer och möjligheter.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar