Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång bild 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i bild

Visuell kultur har stor betydelse för barn och ungdomars identitetsskapande och omvärldsuppfattning. Att undervisa i ämnet bild är att undervisa i ett kreativt ämne som ligger nära barns och ungdomars sätt att kommunicera. Bildpedagogik handlar om bilden som språkligt uttryck i olika sammanhang. I utbildningen får du lära dig bildkommunikation, semiotik, färgsystematik, formteori och kompositionslära, foto, film och digital bildbehandling. Du får också kunskap om det visuellas betydelse ur ett kognitivt perspektiv med fokus på lärande. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, uppgifter och laborationer. Kursen tillämpar ett kreativt arbetssätt, där teori, praktik, tekniskt kunnande och konstnärliga överväganden samverkar i ett didaktiskt sammanhang.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Ny studieort och nya lokaler

Från och med höstterminen 2018 ges ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, ingång bild, i Kalmar.

Som student påbörjar du dina studier i bildämnets nuvarande lokaler. Inför vårterminen 2019 flyttar ämnet till Linnéuniversitetets nya lokaler som håller på att färdigställas i hamnen i Kalmar. Här berättar bildlärare Maria Stam om flytten.

Vad innebär flytten för studenterna?

– Placeringen av Linnéuniversitetets nya lokaler gör att studenterna kommer närmre kommunikationer och kulturinstitutioner. 

Vad kan du berätta om de nya lokalerna?

– För studenterna resulterar flytten också i en närhet till andra ämnen. Bildämnets lokaler kommer att ligga i direkt anslutning till lokalerna för design och media, två av ämnesområdena som skolämnet bild representerar. Det blir gemensamma verkstäder för trä/metall, papper och tryck och en fantastisk bildateljé.

Studenter berättar

Viktor Lindström läser till bildlärare

"Som lärare vill jag inspirera och engagera ungdomarna som jag undervisar"

Viktor Lindström läser till ämneslärare i bild. Med ett stort intresse för ämnet hoppas han kunna inspirera till kunskap och kreativitet hos ungdomarna som han undervisar.

Varför valde du att läsa till ämneslärare?

– Jag valde att läsa till ämneslärare för att det kändes som någonting meningsfullt och viktigt att arbeta med, speciellt eftersom att det innebär att man kan få lära ut om någonting man verkligen bryr sig om, och tanken på att få inspirerar andra i framtiden kändes för mig intressant och motiverande.

Hur kom det sig att du började intressera dig för just de ämnen som du inriktar dig på?

– Jag har alltid varit intresserad av bild och när jag var runt 17 kände jag att om det var någonting jag ville arbeta med skulle det vara just det. Ämneslärarprogrammet passade bra för mig då jag också tycker om att arbeta med människor, det gick att få ut det bästa från båda sidorna. Ämnesstudierna har varit väldigt roliga och lärorika, när jag påbörjade utbildningen upptäckte jag snabbt att det var mycket jag inte kunde eller behärskade, men tack vare alla engagerade och entusiastiska lärare känner jag att jag har tagit flera steg i rätt riktning. Jag har förstås lång väg kvar, men varje dag bjuder på nya upplevelser och jag tror inte att jag har upplevt en enda tråkig dag i skolan sen jag började studera.

Hur har dina ämnesstudier varit?

– Bildämnet är brett och bjuder på många olika sorters studier, vi har haft praktiska moment som teckning och måleri, fotokurser och tredimensionellt gestaltande, men även teoretiska delar som konsthistoria. Naturligtvis inriktar sig också utbildningen på läraryrket i sig, och den didaktiska aspekten har alltid lyfts fram i allting vi gör, vilket jag tycker är särskilt intressant. När man väl kommer och ska börja undervisa tror jag att jag kommer ha stor nytta av att känna till bildämnets roll för lärande.

Vad inspirerar dig och vad är det som är mest utmanande med din utbildning och varför?

– Genom högstadiet och särskilt gymnasiet hade jag många lärare som var inspirerande och som gjorde sina ämnen intressanta, och jag hoppas att jag kan bli något liknande. Det är en tanke som driver mig, men det är ju inte helt enkelt att bli en sådan lärare. I min utbildning så här långt har jag upptäckt flera utmanande saker, som Photoshop, vilket jag behärskar dåligt och som jag känner att jag måste förbättra mig inom innan jag är redo att börja undervisa.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?

– Jag hoppas att utbildningen leder till att jag en dag kan göra skillnad, det kanske inte blir någon större skillnad men för mig känns det inte så viktigt hur stor den är, bara att kunna inspirera någon känns tillräckligt. Lärare jag har haft har gjort skillnad för mig och jag tror det bästa jag kan göra är att försöka göra samma sak.

Hur ser du på den kommande lärarrollen?

– Som lärare tror jag att det viktigaste är att försöka överföra ett engagemang eller intresse till eleverna, samtidigt som det naturligtvis är viktigt att man lär ut de nödvändiga kunskaperna om ämnet. Som bildlärare vill jag göra min del för att höja bildämnets värde i skolan.

Denise läser till lärare i bild och historia

"Jag vill hjälpa ungdomar att utvecklas som människor"

Denise Öberg läser till ämneslärare i bild och historia. Ämnen som intresserar och utmanar henne. I sin roll som lärare vill hon hjälpa ungdomar att utvecklas som människor.

Projekt som ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan

Projektet med att ge studenter på ämneslärarprogrammet mer tid i skolan startade höstterminen 2017. Det pågår i flera av de ämnen som har studieort Kalmar.  Projektet innebär att studenterna får 5-10 verksamhetsintegrerade dagar per termin under sina ämnesstudier, vilket ger en tydligare koppling mellan teori och praktik och innebär att studenterna tidigt får erfarenhet av läraryrket. Målet är att studenterna ska öka sin tid i skolan under utbildningen och känna sig mer förberedda för sin yrkesroll som lärare.

Fanny och Alva

Fanny Valter Edström och Alva Bergstrand läser till ämneslärare och har haft verksamhetsintegrerade dagar, så kallade VI-dagar, på schemat inom sina ämnesstudier sedan i höstas.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar