Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång biologi/kemi 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Ämbeskombinationer

Biologi/Kemi är en fast ämneskombination. Ämnena läses växelvis genom utbildningen och i studierna ingår också ämnenas didaktik. Under utbildningens femte år fördjupar du dig i biologi.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Nytt projekt ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan 

Höstterminen 2017 startar Linnéuniversitetet ett projekt som ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan. Här berättar projektledare Kristina Kakoulidou om satsningen och vilka studenter som deltar.

Vilka studenter är med i projektet? 

– Studenter som läser ämneslärarprogrammet i något av ämnena biologi, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa och svenska med studieort Kalmar.

Bild på Kristina Kakoulidou
Projektledare Kristina Kakoulidou.

Vad innebär projektet för studenterna?

– Det innebär att studenterna kommer att få 5-10 dagar mer i skolan per termin utöver de ordinarie kurserna i verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Studenterna gör sina verksamhetsintegrerade dagar två och två och behåller sin plats på skolan under ett läsår. Dagarna kommer att vara obligatoriska och ha uppgifter som kopplas såväl till kursens mål som till skolans verklighet. De verksamhets-integrerade dagarna är kopplade till skolor inom Kalmar kommun medan de verksamhetsförlagda kurserna kan genomföras i något av universitetets alla partnerområden.

Varför gör ni den här satsningen?

– Studenternas utvärderingar visar att de upplever de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen som de tillbringar i skolan som oerhört viktiga och givande och vill ha mer av detta. För att kunna satsa på verksamhetsintegrering är det viktigt att ha ett tätt samarbete med mottagande lärare på skolorna. Hittills har vi bara fått positiva reaktioner på projektet från verksamma lärare. Genom att arbeta mer verksamhetsintegrerat får studenterna en tydligare koppling mellan teori och praktik, studenterna kommer tidigt ut i skolan och får bättre förutsättningar inför VFU-kurserna och inför sin kommande yrkesroll som ämneslärare avslutar Kristina Kakoulidou.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar