Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång franska, första terminen i Nice 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Programmet är i normalfallet 300 hp (5 år). Beroende på vilka ämnen du kombinerar kan programmet bli en termin längre dvs 330 hp (5,5 år). I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Studera franska i Frankrike

Väljer du ämneslärarprogrammet med det här ingångsämnet så studerar du din första termin på programmet i Nice. På dokumentlänkarna finns information om vad det innebär att studera kursen i Frankrike och om boende i Nice.

Information om studierna i Nice HT22.pdf

Information om boende i Nice HT22.pdf

Undervisa i franska

Det råder mycket stor brist på lärare i franska både på grundskole- och på gymnasienivå i Sverige. Du har därför goda chanser att få jobb efter din utbildning. När du läser franska fördjupar du dina språkkunskaper och din kunskap om de områden där franska talas. Du får även fördjupa dig i språkundervisningens teori och praktik. Dessa kunskaper hjälper dig som lärare i franska att engagera elever för franska språket och de franskspråkiga ländernas kulturer.

Undervisningen bedrivs i form av seminarier där du deltar i samtal om franskans språkstruktur, om franskspråkiga texter, kulturer och samhällssystem och om språkundervisning. Din egen språkfärdighet tränar du genomgående under utbildningen. Dina didaktiska kunskaper befäster du i samband med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen där teori och praktisk kopplas samman på ett naturligt sätt.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M