Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång fysik/matematik 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper ibland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Ämneskombinationer

Fysik/Matematik är en fast ämneskombination. Ämnena läses parallellt genom utbildningen och i studierna ingår också ämnenas didaktik. Inför år fyra väljer du huvudinriktning - fysik eller matematik. Det innebär att du under utbildningens femte år fördjupar dig i ditt huvudämne.

Förkunskapskrav ingång fysik/matematik

För att vara behörig till Ämneslärarprogrammet fysik/matematik krävs:
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

Utöver detta krävs Fysik B, Matematik D eller Fysik 2, Matematik 4.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Studenter berättar

Madeleine läser till ämneslärare i matematik och fysik

"Rätt lärare kan göra stor skillnad"

Madeleine Carlzon läser till ämneslärare i matematik och fysik. Genom sitt stora intresse för lärande, elevers utveckling och universum hoppas hon väcka nyfikenhet och inspirera till kunskap hos ungdomarna som hon undervisar.

Läs hela intervjun med Madeleine

För Madeleine grundar sig valet att läsa till lärare i en passion för att lära ut.

– Jag har alltid gillat tanken på att kunna vara en förebild för unga människor och kunna hjälpa och inspirera dem i deras sökande efter sig själva och hur de utvecklas i sitt lärande. Jag har en passion för att lära ut och förklara så att andra förstår. Att jobba som lärare känns som ett varierande yrke med många utmaningar och det passar mig. Det ger också mycket tillbaka till en själv och därför känns det som ett väldigt meningsfullt yrke.

Rätt lärare kan göra stor skillnad

Utbildningen till ämneslärare består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Här berättar Madeleine om vad som inspirerat henne i sina val av ämnen.

– Först när jag gick i åttan fick jag en mattelärare som lärde mig att se mönster och att "tänka matte". Sedan dess har det varit ett av mina bästa ämnen. Min mattelärare på gymnasiet gav mig också en djupare förståelse för ämnet och engagerade mig. Hans egen passion för yrket lyste igenom och jag insåg att jag också ville inspirera ungdomar att förstå tjusningen med matematik. Min egen utvecklingskurva tyder på att rätt lärare kan göra så stor skillnad och därför vill jag vara den läraren som får elever att verkligen blomma ut.

– Fysik kändes inte lika självklart att välja som ämne, eftersom det är ett komplicerat och svårt ämne att lära ut. Visst är det ett utmanande ämne, men det är verkligen spännande och jag lär mig något nytt hela tiden. Jag har alltid varit lite extra intresserad av universum så det var häftigt att läsa astrofysik. Det känns bra att kunna undervisa matte och fysik tillsammans också, eftersom de hör ihop så mycket.

Kanske undervisar nästa nobelpristagare

Studierna på ämneslärarprogrammet både inspirerar och utmanar Madeleine.

- Det som inspirerar mig är nog tanken på att få vara med och bygga upp framtidens samhälle genom att undervisa och skapa nyfikenhet hos ungdomar. Jag kanske kommer undervisa nästa nobelpristagare, vem vet? Sedan blir jag inspirerad av fenomen runt omkring oss, som exempelvis stjärnhimlen. Böcker och science fiction-filmer får mig väldigt engagerad också. Jag har alltid haft väldigt lätt för att lära och har en hög ambitionsnivå så trots att ämnesstudierna har varit krävande och är på en oerhört avancerad nivå så har alla kurser gått bra för mig. Jag har haft bra kurskamrater och vi har hjälpts åt och stöttat varandra. Det utmanande med utbildningen är att man ibland kan bli lite frustrerad över att utbildningen inte fokuserar på det konkreta utan mer på forskning och abstrakta lärandeteorier när det vi behöver är att omsätta det abstrakta till praktiken.

Praktiken är krävande och lärorik

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola. För Madeleine betyder tiden ute i skolan en möjlighet till att testa idéer för sin undervisning, genomföra laborationer och att se vad eleverna kan tycka är svårt. Hon önskar dock att utbildningen innehöll mer praktik för att få mer koppling mellan teori och praktik.

- Jag har varit på en bra skola och haft bra handledare båda gångerna. Det är krävande, men samtidigt väldigt lärorikt att äntligen komma ut i skolan och få hålla lektioner och se elever utvecklas. Det är ju därför jag vill bli lärare!
Här får jag testa idéer och se med egna ögon vad eleverna tycker är svårt och på vilket sätt jag kan göra det mer begripligt för dem. Speciellt inom fysik har praktiken gett mig oerhört mycket. Jag rekommenderar att vikariera i skola innan eller under tiden om man är lite osäker på hur arbetet passar en. Själv har jag haft förmånen att jobba i skola både före och under tiden jag pluggat och det har gjort att jag känner mig trygg i min kommande roll.

Viktigast i lärarrollen

Som lärare är du med och påverkar människors framtid varje dag. Med ett års studier kvar på programmet har Madeleine klart för sig vad som är viktigast i sin kommande lärarroll.

- Min viktigaste uppgift är att kunna engagera eleverna. Jag vill att de ska känna att det de gör i skolan är meningsfullt och spännande. Jag vill väcka deras nyfikenhet och få dem att tänka utanför skolan, dra paralleller till verkliga konstruktioner, science fiction osv, jag vill få dem att bli nyfikna på hur vår värld fungerar helt enkelt. Allting runt omkring oss är egentligen uppbyggt av matematik och fysik och även om ämnena är krävande och svåra ibland så är de därför fantastiskt roliga om man väl förstår. Jag hörde en gång liknelsen att "Matematik är som att gå på gymmet för hjärnan". Det tycker jag är bra, att räkna matte gynnar dig alltså inte bara i matte utan även att tänka logiskt överlag. För mig är det också viktigt att ha en trygg och öppen atmosfär i klassrummet där elever vågar göra fel. Allt som allt är min största ambition att få elever att tycka att matte och fysik är roligt och spännande och att de känner att de utvecklas till fullo.

- Något annat jag brinner för är att få upp läraryrkets status igen så att lärare får den respekt de förtjänar. Läraryrket är ju bland de viktigaste yrkena vi har, utan det skulle vi varken ha läkare, ingenjörer eller ekonomer, samhället skulle helt enkelt inte fungera.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken