Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång historia 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper ibland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i historia

I historia skaffar du dig kunskap om människans sociala, ekonomiska och politiska villkor under olika tider - från antiken till vår egen tid. Du får möjlighet att förstå bakgrunden till dagens världspolitiska frågor. Historiker intresserar sig för hur det förflutna uppfattas. Under utbildningen undersöker vi hur historia används i samhället, inom media, kultur och naturligtvis i skolan. Med studier i historia tränar du att kritiskt granska och sovra stora mängder information från olika källor. Som lärarstudent samläser du delar av kurserna i historia med studenter från andra program och kurser. Det berikar diskussionerna med olika perspektiv. För lärarstudenter inriktas studierna mot läraryrket genom didaktik. Du som lärarstudent gör även fältstudier för att studera lärares historieundervisning utifrån givna frågeställningar.

Förkunskapskrav ingång historia

För att vara behörig till Ämneslärarprogrammet ingång historia krävs:
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

Utöver detta krävs Historia A eller Historia 1b / 1a1+1a2.

Ämneskombinationer

Under andra terminen söker du till ditt ämne 2 inom programmet. Med historia som ingångsämne kan du söka till följande ämne 2 i Kalmar eller Växjö, förutsatt att kurserna startar aktuell termin. Urval sker i de fall det är begränsat antal platser. Vilka förkunskapskrav som gäller för respektive ämne ser du i utbildningsplanen.

Studieort Kalmar
bild
engelska
geografi
idrott och hälsa

Studieort Växjö
engelska
idrott och hälsa
matematik
religionskunskap
svenska som andraspråk

Ämnena musik, svenska och samhällskunskap måste omfatta 120 hp för att ge behörighet att undervisa i dessa ämnen. Vill du bli lärare i något av dessa ämnen ska du därför söka det som ingångsämne.

Vill du bli lärare i psykologi ska du söka även det som ingångsämne eftersom det inte går att välja som ämne 2.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Projekt som ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan

Projektet med att ge studenter på ämneslärarprogrammet mer tid i skolan startade höstterminen 2017. Det pågår i flera av de ämnen som har studieort Kalmar.  Projektet innebär att studenterna får 5-10 verksamhetsintegrerade dagar per termin under sina ämnesstudier, vilket ger en tydligare koppling mellan teori och praktik och innebär att studenterna tidigt får erfarenhet av läraryrket. Målet är att studenterna ska öka sin tid i skolan under utbildningen och känna sig mer förberedda för sin yrkesroll som lärare.

Fanny och Alva

Fanny Valter Edström och Alva Bergstrand läser till ämneslärare och har haft verksamhetsintegrerade dagar, så kallade VI-dagar, på schemat inom sina ämnesstudier sedan i höstas.

Läs hela intervjun med Fanny och Alva

För Alva som nu läser andra termin på ämneslärarprogrammet innebar VI-dagarna att hon direkt fick komma ut i skolans värld.

– När jag började på mina ämnesstudier hade jag ingen aning om hur läraryrket fungerar berättar Alva. Genom VI-dagarna har jag fått en inblick i hur skolan fungerar och har fått testa på att undervisa, vilket direkt gav mig en bekräftelse på att det är lärare jag vill bli.

Fanny läser nu sitt andra ämne och upplever att VI-dagarna i skolan, bidrar till en kontinuitet och att det är ett sätt att bli påmind om att det är lärare hon ska bli.

– Det är lätt att fastna i de ämnesteoretiska studierna, men nu får våra kunskaper en naturlig koppling till skolans värld.

Uppgifter kopplas direkt till skolans verklighet

Under VI-dagarna har de uppgifter som kopplas såväl till kursens mål som till skolans verklighet. Under hösten har de bland annat jobbat med styrdokumenten för ämnet historia.

– På universitetet gick vi igenom hur kursplanerna för ämnet historia ser ut, vilket syfte och innehåll undervisningen ska ha samt vilka mål och kunskapskrav eleverna ska uppnå. När vi var ute i skolan kunde vi sedan observera och intervjua läraren om hur deras planering och arbete kring styrdokumenten ser ut berättar Fanny.

Stor användning av varandras kunskaper

Fanny och Alva gör sina VI-dagar tillsammans och har haft stor glädje av varandras kunskaper. Att de har kommit olika långt i sin utbildning ser de som ett plus.

– Jag är väldigt glad att jag har haft Fanny med mig, det är mycket som ska planeras när man är ny och inte har varit ute i skolans värld tidigare säger Alva.

– Det är skönt att vara två som har tänkt igenom en lektionsplanering. Det är många frågor som ska besvaras. Vad får eleverna ut av lektionen? Håller materialet tidsmässigt? Nu kan vi tillsammans bolla fram en idé och ge varandra stöd berättar Fanny.

Bättre förberedda för sin yrkesroll som lärare

Båda två är överens om att de ser VI-dagarna som ett bra komplement till de längre perioderna av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och att de känner sig bättre förberedda för sin yrkesroll som lärare.

– VI-dagarna är ett första steg, där vi får komma ut i skolan i lagom takt, efter det blir det inte så stort när det är dags för en längre VFU-period. Jag känner mig mer förberedd och får erfarenheter som gör mig säkrare säger Alva.

– VI-dagarna gör att vi får chans att möta olika lärare och olika elevgrupper. Genom att se hur de löser olika situationer kan vi hämta inspiration och låna idéer för att skapa en verktygslåda för vår egen lärarroll avslutar Fanny.

Studenter berättar

Lisa student ämneslärarprogrammet

Lisa har vuxit in i lärarrollen

Lisa Nilsson bytte inriktning på sina studier, från farmaceut till ämneslärare. Med ett stort intresse för språk och historia gör hon nu det som hon tycker är roligt i livet. Under utbildningen har hon vuxit in sin lärarroll och målet är att få inspirera, engagera och hjälpa varje elev att se sin egen utvecklingspotential.

Varför valde du att läsa till ämneslärare? 

– Jag tycker mycket om språk och historia och ville läsa något där jag möter mycket människor. Jag har alltid haft lätt för språk, så engelska var därför det solklara valet. Ämnet historia har intresserat mig sedan högstadiet då jag hade en väldigt bra lärare.

Hur har dina ämnesstudier varit?

– Ämnesstudierna har varit intensiva, då man ska lära sig om en mängd olika saker under relativt kort tid. Ju längre vi kommit med studierna, desto mer övergår tentor till mer skriftliga inlämningar, grupparbeten och uppsatser. Inom både engelskan och historia har det funnits didaktiska element, som att till exempel planera lektioner och uppgifter kopplade till ämnesstudierna. Detta ger en särskilt bra förberedelse tycker jag, då det är en naturlig del av vårt yrke senare.

– Inom engelskan har litteraturstudierna varit extra intressanta för min del. Från att pluggat naturvetenskapligt tidigare gav det mig helt nya sätt att tänka. Lärarna som undervisar i engelska är från Storbritannien själva, vilket i också sätter en särskild internationell prägel på utbildningen. Ämnet historia är så relevant då det speglar vår nutid och framtid så mycket. Att studera historia har varit så pass intressant att jag förmodligen kommer att återvända om några år för att studera vidare och eventuellt forska inom ämnet.

Vad inspirerar dig och vad är det som är mest utmanande med din utbildning och varför?

– Min bästa kompis Stina som också är min studiekamrat, har sedan vi träffades för snart fem år sedan varit en stor inspirationskälla. Henne kan jag alltid ringa till om jag behöver tips för det där lilla extra i en lektions-planering eller en uppsats.

– Det som varit mest utmanande med utbildningen för min del har varit att träda in i rollen som lärare under mina vfu-perioder. Det har varit enormt nervöst eftersom jag inte haft någon erfarenhet av det sen tidigare. Jag har varit på tre olika gymnasieskolor här i Kalmar under mina vfu-perioder, vilket jag är väldigt tacksam för. Det har gett mig en bredare och mer allmän bild av hur skolan fungerar, samt att jag fått ha tre olika men lika fantastiska handledare. Vid varje period känner jag att jag utvecklats lite mer och att jag sakta men säkert har vuxit in i rollen som lärare.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?

– Utbildningen hjälper oss kanske inte att kunna påverka samhället i det stora hela, men på en mindre skala. Hos eleverna framför allt, att kunna se varje elev som individ med särskilda behov. Man brukar ju säga att vi som lärare formar framtidens samhällsmedborgare och det stämmer ju verkligen tycker jag.

Hur ser du på den kommande lärarrollen? Vad är din viktigaste uppgift som lärare?

– Att inspirera, öppna för och ge plats åt elevernas fantasi, få dem att förstå att det finns mer än ett perspektiv på saker och ting. Men min främsta uppgift är nog att se varje elev och hjälpa dem att själva se sin potential. Tillsammans med eleverna vill jag skapa ett klassrum, där vi lär oss samtidigt som vi har kul och alla känner sig trygga. Jag älskar att se när en elev hänger med, ställer frågor och engagerar sig.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar