Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång historia 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i historia

I historia skaffar du dig kunskap om människans sociala, ekonomiska och politiska villkor under olika tider - från antiken till vår egen tid. Du får möjlighet att förstå bakgrunden till dagens världspolitiska frågor. Historiker intresserar sig för hur det förflutna uppfattas. Under utbildningen undersöker vi hur historia används i samhället, inom media, kultur och naturligtvis i skolan. Med studier i historia tränar du att kritiskt granska och sovra stora mängder information från olika källor. Som lärarstudent samläser du delar av kurserna i historia med studenter från andra program och kurser. Det berikar diskussionerna med olika perspektiv. För lärarstudenter inriktas studierna mot läraryrket genom didaktik. Du som lärarstudent gör även fältstudier för att studera lärares historieundervisning utifrån givna frågeställningar.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Projekt som ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan

Projektet med att ge studenter på ämneslärarprogrammet mer tid i skolan startade höstterminen 2017. Det pågår i flera av de ämnen som har studieort Kalmar.  Projektet innebär att studenterna får 5-10 verksamhetsintegrerade dagar per termin under sina ämnesstudier, vilket ger en tydligare koppling mellan teori och praktik och innebär att studenterna tidigt får erfarenhet av läraryrket. Målet är att studenterna ska öka sin tid i skolan under utbildningen och känna sig mer förberedda för sin yrkesroll som lärare.

Fanny och Alva

Fanny Valter Edström och Alva Bergstrand läser till ämneslärare och har haft verksamhetsintegrerade dagar, så kallade VI-dagar, på schemat inom sina ämnesstudier sedan i höstas.

Studenter berättar

Lisa student ämneslärarprogrammet

Lisa har vuxit in i lärarrollen

Lisa Nilsson bytte inriktning på sina studier, från farmaceut till ämneslärare. Med ett stort intresse för språk och historia gör hon nu det som hon tycker är roligt i livet. Under utbildningen har hon vuxit in sin lärarroll och målet är att få inspirera, engagera och hjälpa varje elev att se sin egen utvecklingspotential.

Varför valde du att läsa till ämneslärare? 

– Jag tycker mycket om språk och historia och ville läsa något där jag möter mycket människor. Jag har alltid haft lätt för språk, så engelska var därför det solklara valet. Ämnet historia har intresserat mig sedan högstadiet då jag hade en väldigt bra lärare.

Hur har dina ämnesstudier varit?

– Ämnesstudierna har varit intensiva, då man ska lära sig om en mängd olika saker under relativt kort tid. Ju längre vi kommit med studierna, desto mer övergår tentor till mer skriftliga inlämningar, grupparbeten och uppsatser. Inom både engelskan och historia har det funnits didaktiska element, som att till exempel planera lektioner och uppgifter kopplade till ämnesstudierna. Detta ger en särskilt bra förberedelse tycker jag, då det är en naturlig del av vårt yrke senare.

– Inom engelskan har litteraturstudierna varit extra intressanta för min del. Från att pluggat naturvetenskapligt tidigare gav det mig helt nya sätt att tänka. Lärarna som undervisar i engelska är från Storbritannien själva, vilket i också sätter en särskild internationell prägel på utbildningen. Ämnet historia är så relevant då det speglar vår nutid och framtid så mycket. Att studera historia har varit så pass intressant att jag förmodligen kommer att återvända om några år för att studera vidare och eventuellt forska inom ämnet.

Vad inspirerar dig och vad är det som är mest utmanande med din utbildning och varför?

– Min bästa kompis Stina som också är min studiekamrat, har sedan vi träffades för snart fem år sedan varit en stor inspirationskälla. Henne kan jag alltid ringa till om jag behöver tips för det där lilla extra i en lektions-planering eller en uppsats.

– Det som varit mest utmanande med utbildningen för min del har varit att träda in i rollen som lärare under mina vfu-perioder. Det har varit enormt nervöst eftersom jag inte haft någon erfarenhet av det sen tidigare. Jag har varit på tre olika gymnasieskolor här i Kalmar under mina vfu-perioder, vilket jag är väldigt tacksam för. Det har gett mig en bredare och mer allmän bild av hur skolan fungerar, samt att jag fått ha tre olika men lika fantastiska handledare. Vid varje period känner jag att jag utvecklats lite mer och att jag sakta men säkert har vuxit in i rollen som lärare.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?

– Utbildningen hjälper oss kanske inte att kunna påverka samhället i det stora hela, men på en mindre skala. Hos eleverna framför allt, att kunna se varje elev som individ med särskilda behov. Man brukar ju säga att vi som lärare formar framtidens samhällsmedborgare och det stämmer ju verkligen tycker jag.

Hur ser du på den kommande lärarrollen? Vad är din viktigaste uppgift som lärare?

– Att inspirera, öppna för och ge plats åt elevernas fantasi, få dem att förstå att det finns mer än ett perspektiv på saker och ting. Men min främsta uppgift är nog att se varje elev och hjälpa dem att själva se sin potential. Tillsammans med eleverna vill jag skapa ett klassrum, där vi lär oss samtidigt som vi har kul och alla känner sig trygga. Jag älskar att se när en elev hänger med, ställer frågor och engagerar sig.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar