Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång historia 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper ibland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning. Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola. Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i historia

I historia skaffar du dig kunskap om människans sociala, ekonomiska och politiska villkor under olika tider - från antiken till vår egen tid. Du får möjlighet att förstå bakgrunden till dagens världspolitiska frågor. Historiker intresserar sig för hur det förflutna uppfattas. Under utbildningen undersöker vi hur historia används i samhället, inom media, kultur och naturligtvis i skolan. Med studier i historia tränar du att kritiskt granska och sovra stora mängder information från olika källor. Som lärarstudent samläser du delar av kurserna i historia med studenter från andra program och kurser. Det berikar diskussionerna med olika perspektiv. För lärarstudenter inriktas studierna mot läraryrket genom didaktik. Du som lärarstudent gör även fältstudier för att studera lärares historieundervisning utifrån givna frågeställningar.

Förkunskapskrav ingång historia

För att vara behörig till Ämneslärarprogrammet ingång historia krävs:
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

Utöver detta krävs Historia A eller Historia 1b / 1a1+1a2.

Ämneskombinationer

Under andra terminen söker du till ditt ämne 2 inom programmet. Med historia som ingångsämne kan du söka till följande ämne 2 i Kalmar eller Växjö, förutsatt att kurserna startar aktuell termin. Urval sker i de fall det är begränsat antal platser. Vilka förkunskapskrav som gäller för respektive ämne ser du i utbildningsplanen.

Studieort Kalmar
bild
engelska
geografi
idrott och hälsa

Studieort Växjö
engelska
idrott och hälsa
matematik
religionskunskap
svenska som andraspråk

Ämnena musik, svenska och samhällskunskap måste omfatta 120 hp för att ge behörighet att undervisa i dessa ämnen. Vill du bli lärare i något av dessa ämnen ska du därför söka det som ingångsämne.

Vill du bli lärare i psykologi ska du söka även det som ingångsämne eftersom det inte går att välja som ämne 2.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Nytt projekt ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan 

Höstterminen 2017 startar Linnéuniversitetet ett projekt som ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan. Här berättar projektledare Kristina Kakoulidou om satsningen och vilka studenter som deltar.

Vilka studenter är med i projektet? 

– Studenter som läser ämneslärarprogrammet i något av ämnena biologi, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa och svenska med studieort Kalmar.

Bild på Kristina Kakoulidou
Projektledare Kristina Kakoulidou.

Vad innebär projektet för studenterna?

– Det innebär att studenterna kommer att få 5-10 dagar mer i skolan per termin utöver de ordinarie kurserna i verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Studenterna gör sina verksamhetsintegrerade dagar två och två och behåller sin plats på skolan under ett läsår. Dagarna kommer att vara obligatoriska och ha uppgifter som kopplas såväl till kursens mål som till skolans verklighet. De verksamhets-integrerade dagarna är kopplade till skolor inom Kalmar kommun medan de verksamhetsförlagda kurserna kan genomföras i något av universitetets alla partnerområden.

Varför gör ni den här satsningen?

– Studenternas utvärderingar visar att de upplever de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen som de tillbringar i skolan som oerhört viktiga och givande och vill ha mer av detta. För att kunna satsa på verksamhetsintegrering är det viktigt att ha ett tätt samarbete med mottagande lärare på skolorna. Hittills har vi bara fått positiva reaktioner på projektet från verksamma lärare. Genom att arbeta mer verksamhetsintegrerat får studenterna en tydligare koppling mellan teori och praktik, studenterna kommer tidigt ut i skolan och får bättre förutsättningar inför VFU-kurserna och inför sin kommande yrkesroll som ämneslärare avslutar Kristina Kakoulidou.

Studenter berättar

Lisa student ämneslärarprogrammet

Lisa har vuxit in i lärarrollen

Lisa Nilsson bytte inriktning på sina studier, från farmaceut till ämneslärare. Med ett stort intresse för språk och historia gör hon nu det som hon tycker är roligt i livet. Under utbildningen har hon vuxit in sin lärarroll och målet är att få inspirera, engagera och hjälpa varje elev att se sin egen utvecklingspotential.

Varför valde du att läsa till ämneslärare? 

– Jag tycker mycket om språk och historia och ville läsa något där jag möter mycket människor. Jag har alltid haft lätt för språk, så engelska var därför det solklara valet. Ämnet historia har intresserat mig sedan högstadiet då jag hade en väldigt bra lärare.

Hur har dina ämnesstudier varit?

– Ämnesstudierna har varit intensiva, då man ska lära sig om en mängd olika saker under relativt kort tid. Ju längre vi kommit med studierna, desto mer övergår tentor till mer skriftliga inlämningar, grupparbeten och uppsatser. Inom både engelskan och historia har det funnits didaktiska element, som att till exempel planera lektioner och uppgifter kopplade till ämnesstudierna. Detta ger en särskilt bra förberedelse tycker jag, då det är en naturlig del av vårt yrke senare.

– Inom engelskan har litteraturstudierna varit extra intressanta för min del. Från att pluggat naturvetenskapligt tidigare gav det mig helt nya sätt att tänka. Lärarna som undervisar i engelska är från Storbritannien själva, vilket i också sätter en särskild internationell prägel på utbildningen. Ämnet historia är så relevant då det speglar vår nutid och framtid så mycket. Att studera historia har varit så pass intressant att jag förmodligen kommer att återvända om några år för att studera vidare och eventuellt forska inom ämnet.

Vad inspirerar dig och vad är det som är mest utmanande med din utbildning och varför?

– Min bästa kompis Stina som också är min studiekamrat, har sedan vi träffades för snart fem år sedan varit en stor inspirationskälla. Henne kan jag alltid ringa till om jag behöver tips för det där lilla extra i en lektions-planering eller en uppsats.

– Det som varit mest utmanande med utbildningen för min del har varit att träda in i rollen som lärare under mina vfu-perioder. Det har varit enormt nervöst eftersom jag inte haft någon erfarenhet av det sen tidigare. Jag har varit på tre olika gymnasieskolor här i Kalmar under mina vfu-perioder, vilket jag är väldigt tacksam för. Det har gett mig en bredare och mer allmän bild av hur skolan fungerar, samt att jag fått ha tre olika men lika fantastiska handledare. Vid varje period känner jag att jag utvecklats lite mer och att jag sakta men säkert har vuxit in i rollen som lärare.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?

– Utbildningen hjälper oss kanske inte att kunna påverka samhället i det stora hela, men på en mindre skala. Hos eleverna framför allt, att kunna se varje elev som individ med särskilda behov. Man brukar ju säga att vi som lärare formar framtidens samhällsmedborgare och det stämmer ju verkligen tycker jag.

Hur ser du på den kommande lärarrollen? Vad är din viktigaste uppgift som lärare?

– Att inspirera, öppna för och ge plats åt elevernas fantasi, få dem att förstå att det finns mer än ett perspektiv på saker och ting. Men min främsta uppgift är nog att se varje elev och hjälpa dem att själva se sin potential. Tillsammans med eleverna vill jag skapa ett klassrum, där vi lär oss samtidigt som vi har kul och alla känner sig trygga. Jag älskar att se när en elev hänger med, ställer frågor och engagerar sig.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar