Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång idrott och hälsa 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Programmet är i normalfallet 300 hp (5 år). Beroende på vilka ämnen du kombinerar kan programmet bli en termin längre dvs 330 hp (5,5 år). I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i idrott

Skolämnet idrott och hälsa har en allt viktigare roll att spela i vårt samhälle för att barn och ungdomar ska lägga grunden till livslång rörelse och god hälsa. Att studera och undervisa i Idrott och hälsa, innebär stor variation med didaktiska ämneskunskaper i fysisk aktivitet, idrott, friluftsliv, hälsa, kroppen samt barn och ungdomar utifrån olika perspektiv. Beroende på årstid bedrivs studierna i skiftande miljöer för att ge dig erfarenheter och kunskaper som på bästa sätt förbereder dig för det kommande yrket som lärare i idrott och hälsa. Det involverar bland annat ett verksamhetsnära arbetssätt i form av praktik och fältstudier. Även internationella möjligheter för både studier och praktik finns i skolor i till exempel Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Elin och Axel läser till ämneslärare i idrott och hälsa

Ida vill skapa undervisning som är motiverande och rolig för alla

Porträtt Ida Nordmark

Hon är ämneslärarstudenten som brinner för kunskap, att väcka intresse hos andra och att få människor att växa. I sin framtida roll som lärare vill Ida Nordmark skapa undervisning som är motiverande och rolig för alla. 

Daniel vill göra skillnad i samhället

Daniel Olsson framför en lekplats.

Daniel Olsson läser till ämneslärare i idrott och hälsa och har fått en helt ny bild av läraryrket. Som lärare vill han ge vägledning åt ungdomar som står inför viktiga livsval.

Matilda vill få upp elevernas ögon för idrott och hälsa

Matilda Petersson vid fotbollsmål.

Matilda Petersson läser till ämneslärare i matematik och idrott och hälsa. Hon berättar om vilken sorts lärare hon vill bli och tipsar om hur man väljer sin utbildning.

Ellen vill motivera och inspirera sina elever

Ellen Elvung framför Kalmar Sportcenter.

Ellen Elvung ser fram emot att träda in i den efterfrågade lärarrollen och utbilda eleverna i de ämnen hon själv älskade när hon gick i skolan.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M