Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång matematik 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Programmet är i normalfallet 300 hp (5 år). Beroende på vilka ämnen du kombinerar kan programmet bli en termin längre dvs 330 hp (5,5 år). I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i matematik

Som matematiklärare mot högstadiet och gymnasiet har du goda möjligheter att få arbete efter din utbildning. Efterfrågan är stor ute på skolorna. I utbildningen varvas kurser i matematik och matematikdidaktik. Du kommer fördjupa dig i den matematik som behandlas i skolan men även bredda dina ämneskunskaper inom andra områden. I matematikdidaktik ligger fokus på hur undervisningen kan organiseras för att stödja elevers kunskapsutveckling i matematik. Du kommer att lära dig mer om exempelvis begreppsbildning i matematik och vikten av att uttrycka matematik på olika sätt. I utbildningen ingår flera praktiska moment där du får möjlighet att utvecklas i din roll som lärare.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

"Som lärare har jag möjligheten att göra enorm skillnad"

Jan Graae Nielsen undervisar i matematik

Efter att ha jobbat som vikarie inom skolan ett par år valde Jan Graae-Nielsen att utbilda sig till ämneslärare. Målet är att undervisa ungdomar i sina egna favoritämnen – matematik och idrott och hälsa.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M