Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång matematik 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper ibland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Förkunskapskrav ingång matematik

För att vara behörig till Ämneslärarprogrammet ingång matematik krävs:
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

Utöver detta krävs Matematik D eller: Matematik 4.

Ämneskombinationer

Under andra terminen söker du till ditt ämne 2 inom programmet. Med matematik som ingångsämne kan du söka till följande ämne 2 i Kalmar eller Växjö, förutsatt att kurserna startar aktuell termin. Urval sker i de fall det är begränsat antal platser. Vilka förkunskapskrav som gäller för respektive ämne ser du i utbildningsplanen.

Studieort Växjö
engelska
franska
historia
idrott och hälsa
religionskunskap
spanska
svenska som andraspråk
tyska

Studieort Kalmar
bild
biologi
engelska
geografi
historia
idrott och hälsa

Ämnena musik, svenska och samhällskunskap måste omfatta 120 hp för att ge behörighet att undervisa i dessa ämnen. Vill du bli lärare i något av dessa ämnen ska du därför söka det som ingångsämne.

Vill du bli lärare i psykologi ska du söka även det som ingångsämne eftersom det inte går att välja som ämne 2.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Studenter berättar

Jan Graae Nielsen undervisar i matematik

"Som lärare har jag möjligheten att göra enorm skillnad"

Efter att ha jobbat som vikarie inom skolan ett par år valde Jan Graae-Nielsen att utbilda sig till ämneslärare. Målet är att undervisa ungdomar i sina egna favoritämnen – matematik och idrott och hälsa.

Läs hela intervjun med Jan

Varför valde du att läsa till ämneslärare?

– Jag hade tidigare jobbat som vikarie under två år och tyckte det var otroligt stimulerande att undervisa och interagera med ungdomar. Varje dag är unik och du hinner aldrig tröttna! Sen älskar jag att jobba med människor vilket är en stor del av läraryrket.

Hur kom det sig att du började intressera dig för just de ämnen som du inriktar dig på?

– Enkelt: idrott och matematik var mina favoritämnen i skolan.

Hur har dina ämnesstudier varit?

– Ämnesstudierna har varit uppdelade i både ämnes- och didaktikkunskaper, där vi både fått lära oss hur man gör men framför allt hur man lär andra att göra. I t.ex. idrott och hälsa är det en sak att kunna åka skidor, och något helt annat att kunna förmedla kunskapen om tekniken bakom skidåkningen. Mixen mellan dessa två områden tror jag är otroligt viktig för att kunna bli en bra pedagog i framtiden.

Vad inspirerar dig och vad är det som är mest utmanande med din utbildning och varför?

– Jag inspireras otroligt mycket av drivna människor, människor som vill något med sitt liv och framför allt de som vill dela med sig av det till andra. Den inställningen är något jag själv försöker leva upp till och sprida omkring mig, i synnerhet när jag är omkring ungdomar och i min roll som lärare. Mest utmanande är att få ihop min vardag då jag för tillfället studerar på 100 procent, jobbar 60 procent som lärare och dessutom driver ett eget företag.

Hur upplever du den verksamhetsförlagda utbildningen?

– Viktig och otroligt givande. Jag har under denna VFU:n fått arbeta på högstadiet vilket jag inte gjort innan, vilken härlig miljö att jobba i!

Är utbildningen som du förväntade dig? 

– Både ja och nej. Jag önskar att en större del av utbildningen var förlagd ute på skolorna, på en mer regelbunden basis än de tre VFU-perioder som det är idag. Exempelvis att man var ute i verksamheten en gång varje vecka. Samtidigt som jag har full förståelse för vikten av utbildningens akademiska art, hade jag önskat att den på många sätt var mer nära den verklighet jag som framtida lärare ska ut i när jag tagit min lärarexamen.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?

– Givetvis, som lärare har jag möjligheten att göra enorm skillnad. Framför allt för ungdomar som har det tufft hemma och där skolan kanske är deras enda trygga punkt i vardagen. Där blir lärarrollen sekundär och förebilds- och trygghetsrollen primär.

Vad vill du göra möjligt efter utbildningen? Vad brinner du för?

– Jag vet att jag inte kan förändra världen, men kan jag förändra ett barns uppväxt till det bättre genom mitt yrke som lärare har jag lyckats. Det brinner jag för.

Har du engagerat dig något i studentlivet på fritiden?

– Jag har jobbat på båda studentställena på campus i Växjö, dels i bar men framför allt som Dj. Jag rekommenderar alla att på något sätt engagera sig i studentlivet, det är något man inte får missa.

Tips till andra angående studier:

– Njut! Det är en av de roligaste tiderna i livet, men många glömmer bort att leva ut ordentligt under studietiden.

 

Madeleine läser till ämneslärare i matematik och fysik

"Rätt lärare kan göra stor skillnad"

Madeleine Carlzon läser till ämneslärare i matematik och fysik. Genom sitt stora intresse för lärande, elevers utveckling och universum hoppas hon väcka nyfikenhet och inspirera till kunskap hos ungdomarna som hon undervisar.

Läs hela intervjun med Madeleine

För Madeleine grundar sig valet att läsa till lärare i en passion för att lära ut.

– Jag har alltid gillat tanken på att kunna vara en förebild för unga människor och kunna hjälpa och inspirera dem i deras sökande efter sig själva och hur de utvecklas i sitt lärande. Jag har en passion för att lära ut och förklara så att andra förstår. Att jobba som lärare känns som ett varierande yrke med många utmaningar och det passar mig. Det ger också mycket tillbaka till en själv och därför känns det som ett väldigt meningsfullt yrke.

Rätt lärare kan göra stor skillnad

Utbildningen till ämneslärare består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Här berättar Madeleine om vad som inspirerat henne i sina val av ämnen.

– Först när jag gick i åttan fick jag en mattelärare som lärde mig att se mönster och att "tänka matte". Sedan dess har det varit ett av mina bästa ämnen. Min mattelärare på gymnasiet gav mig också en djupare förståelse för ämnet och engagerade mig. Hans egen passion för yrket lyste igenom och jag insåg att jag också ville inspirera ungdomar att förstå tjusningen med matematik. Min egen utvecklingskurva tyder på att rätt lärare kan göra så stor skillnad och därför vill jag vara den läraren som får elever att verkligen blomma ut.

– Fysik kändes inte lika självklart att välja som ämne, eftersom det är ett komplicerat och svårt ämne att lära ut. Visst är det ett utmanande ämne, men det är verkligen spännande och jag lär mig något nytt hela tiden. Jag har alltid varit lite extra intresserad av universum så det var häftigt att läsa astrofysik. Det känns bra att kunna undervisa matte och fysik tillsammans också, eftersom de hör ihop så mycket.

Kanske undervisar nästa nobelpristagare

Studierna på ämneslärarprogrammet både inspirerar och utmanar Madeleine.

- Det som inspirerar mig är nog tanken på att få vara med och bygga upp framtidens samhälle genom att undervisa och skapa nyfikenhet hos ungdomar. Jag kanske kommer undervisa nästa nobelpristagare, vem vet? Sedan blir jag inspirerad av fenomen runt omkring oss, som exempelvis stjärnhimlen. Böcker och science fiction-filmer får mig väldigt engagerad också. Jag har alltid haft väldigt lätt för att lära och har en hög ambitionsnivå så trots att ämnesstudierna har varit krävande och är på en oerhört avancerad nivå så har alla kurser gått bra för mig. Jag har haft bra kurskamrater och vi har hjälpts åt och stöttat varandra. Det utmanande med utbildningen är att man ibland kan bli lite frustrerad över att utbildningen inte fokuserar på det konkreta utan mer på forskning och abstrakta lärandeteorier när det vi behöver är att omsätta det abstrakta till praktiken.

Praktiken är krävande och lärorik

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola. För Madeleine betyder tiden ute i skolan en möjlighet till att testa idéer för sin undervisning, genomföra laborationer och att se vad eleverna kan tycka är svårt. Hon önskar dock att utbildningen innehöll mer praktik för att få mer koppling mellan teori och praktik.

- Jag har varit på en bra skola och haft bra handledare båda gångerna. Det är krävande, men samtidigt väldigt lärorikt att äntligen komma ut i skolan och få hålla lektioner och se elever utvecklas. Det är ju därför jag vill bli lärare!
Här får jag testa idéer och se med egna ögon vad eleverna tycker är svårt och på vilket sätt jag kan göra det mer begripligt för dem. Speciellt inom fysik har praktiken gett mig oerhört mycket. Jag rekommenderar att vikariera i skola innan eller under tiden om man är lite osäker på hur arbetet passar en. Själv har jag haft förmånen att jobba i skola både före och under tiden jag pluggat och det har gjort att jag känner mig trygg i min kommande roll.

Viktigast i lärarrollen

Som lärare är du med och påverkar människors framtid varje dag. Med ett års studier kvar på programmet har Madeleine klart för sig vad som är viktigast i sin kommande lärarroll.

- Min viktigaste uppgift är att kunna engagera eleverna. Jag vill att de ska känna att det de gör i skolan är meningsfullt och spännande. Jag vill väcka deras nyfikenhet och få dem att tänka utanför skolan, dra paralleller till verkliga konstruktioner, science fiction osv, jag vill få dem att bli nyfikna på hur vår värld fungerar helt enkelt. Allting runt omkring oss är egentligen uppbyggt av matematik och fysik och även om ämnena är krävande och svåra ibland så är de därför fantastiskt roliga om man väl förstår. Jag hörde en gång liknelsen att "Matematik är som att gå på gymmet för hjärnan". Det tycker jag är bra, att räkna matte gynnar dig alltså inte bara i matte utan även att tänka logiskt överlag. För mig är det också viktigt att ha en trygg och öppen atmosfär i klassrummet där elever vågar göra fel. Allt som allt är min största ambition att få elever att tycka att matte och fysik är roligt och spännande och att de känner att de utvecklas till fullo.

- Något annat jag brinner för är att få upp läraryrkets status igen så att lärare får den respekt de förtjänar. Läraryrket är ju bland de viktigaste yrkena vi har, utan det skulle vi varken ha läkare, ingenjörer eller ekonomer, samhället skulle helt enkelt inte fungera.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken