Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång musik 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper ibland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

När du läser ämneslärarprogrammet med ingång musik utvecklar du dina egna musikaliska färdigheter inom bl.a sång, instrumentspel, ensembleledning, musikteori, arrangemang och musikproduktion. Utbildningen kombinerar modern teknik, beprövade metoder och forskningsbaserat kunnande. Som ämneslärare med inriktning mot gymnasiet får du behörighet och kompetens att undervisa i musik i såväl grundskola som gymnasium.

Du kan välja att kombinera musik med ett annat ämne. Eller så kan du välja att läsa tre terminers fördjupning i musik som ditt andra ämne. Då rustar du dig väl för att jobba som musiklärare på gymnasiets estetiska program eller på en folkhögskola.

Förkunskapskrav och antagningsprov ingång musik

För att vara behörig till Ämneslärarprogrammet ingång musik krävs:

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

Utöver detta krävs godkänt på Linnéuniversitetets antagningsprov för ämneslärarprogrammet ingång musik.

Uppgifter praktiska musikprov 2018

Det praktiska musikexemplet läggs in i mitten av april. Efter sista ansökningsdag får du ett brev från oss med information om hur de praktiska musikproven ska genomföras.

STEG 1


L1 – Sång och spel


Syfte
Syftet med arbetsprovet är att du visar din förmåga att sjunga och spela på egen hand.

Uppgift
Du ska hemma med hjälp av digital filmkamera spela in:

• när du sjunger en (1) valfri sång till eget ackompanjemang på piano eller gitarr. Du väljer själv vad du vill visa av det som du anser dig vara allra bäst på. Ackompanjemanget till sången skall innehålla minst fyra olika ackord.

Allmänt om bedömningen
I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga och spela. Främst bedöms genre- och stilkänsla, musikaliskt uttryck, spelteknisk skicklighet, god "timing" samt intonation.

L2 – Beskriva musik


Syfte
Syftet med arbetsprovet är att du visar din förmåga att kunna beskriva och förklara musik.

Uppgift
Du ska hemma analysera och beskriva ett (1) obligatoriskt musikexempel. Detta musikexempel finns tillgängligt som ljudfil och återfinns längre ner på denna sida. Arbetsuppgiften består av två delar. Du skall:

a) beskriva musiken med hjälp av exempelvis noter, ackord, tabulatur eller andra musiksymboler och begrepp. Du kan även komplettera med en beskrivande text.

b) med sång och eget ackompanjemang framföra och spela in musikexemplet med hjälp av en digital filmkamera (på liknande sätt som du gjorde i L1).

Allmänt om bedömningen
I detta delprov bedöms din förmåga att utifrån klingande musikexempel uppfatta, förklara och återge det musikaliska förloppet.

Samlad bedömning
Delprovens samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt. Om du blir godkänd kallas du till antagningsprov på campus i Växjö.

Arbetsprover 2018
_________________________________________________________

När du blivit godkänd på steg 1: 

STEG 2

När du har blivit antagen på Steg 1 blir du kallad till Antagningsprov Steg 2 på campus i Växjö. Provet genomförs vecka 21. Information om provet sker via mail. Följande prov kommer att poängsättas av en jury. Kriterier för poängsättning är angivet vid respektive delprov.

L1C – Sång och spel, campus

 

Syfte
Syftet med delprovet är att du inför en jury visar din förmåga att sjunga och spela på egen hand. Juryn består av lärare och studeranderepresentant.

Uppgift
Du ska inför jury:

a) sjunga och spela den (1) valfria sången som du skickat in i arbetsprovet med eget ackompanjemang på piano eller gitarr (se instruktioner till L1)

b) sjunga och spela en (1) obligatorisk sång som du på plats får förbereda 10 minuter innan provet. Du kommer både att få sjunga sången utan ackompanjemang och med eget ackompanjemang.
c) visa övriga färdigheter i ex. instrumentkunskaper, dans, eget skapande

Allmänt om bedömningen
Provet poängsätts med 1-20 (sång), 1-20 (piano eller gitarr) samt 1-10 (övriga färdigheter). Juryn bedömer i första hand:

• musikaliskt uttryck
• spelteknisk skicklighet, god "timing" och intonation
• genre- och stilkänsla
• förmåga att tyda en enkel notbild

L2C – Beskriva musik, campus


Syfte
Syftet med delprovet är att du visar din förmåga att kunna beskriva och förklara musik.

Uppgift
Du ska på plats och inför jury analysera och beskriva ett (1) obligatoriskt musikexempel. Detta musikexempel finns tillgängligt som ljudfil som du får tillgång till 60 minuter innan delprovet. Arbetsuppgiften består av två delar. Du skall:

a) beskriva musiken med hjälp av noter, ackord, tabulatur eller andra musiksymboler och begrepp. Detaljer kring uppgiften preciseras vid provtillfället.

b) med sång och eget ackompanjemang framföra musikexemplet

Allmänt om bedömningen
Provet poängsätts med 1-30 (presentation), 1-20 (framförande). Juryn bedömer i första hand:

• kunskap om och förtrogenhet med det musikaliska innehållet
• tydlighet i presentationen
• förmåga att musikaliskt återge en musikalisk förlaga
• förmåga att använda olika beteckningssystem

L3C – Ensemblespel, campus


Syfte
Syftet med delprovet är att du visar din förmåga att musicera och samspela i en ensemble.

Uppgift
Du ska med en ensemble och inför jury musicera i en ensemble. Du kan använda ditt huvudinstrument och/eller eventuella ytterligare instrument, i såväl ackompanjemang som melodispel. Denna uppgift skall inte förberedas.

Allmänt om bedömningen
Provet poängsätts med 1-50. Juryn bedömer i första hand:

• förmåga att samverka musikaliskt i ensemblespel
• förmåga att anpassa sig till i stunden uppkomna musiksituationer
• förmåga till aktivt deltagande

L4C – Planering och ensembleledning, campus


Syfte
Syftet med delprovet är att du visar din förmåga att leda en (1) musikalisk aktivitet.

Uppgift
Du ska hemma planera en (1) musikalisk aktivitet som är möjlig att genomföra i en ensemble. I planeringen ingår att välja ett musikexempel som går att använda i en tänkbar skolsituation. Uppgiften genomförs under 10 minuter i en ensemble och inför en jury. I lokalen finns trummor, bas, gitarr, klaviatur- och rytminstrument samt stereoutrustning tillgängliga. Det finns också mikrofon, ljudanläggning, laptop och projektor i lokalen. Du kan använda olika moment, t.ex. spel, röst, rytmer, flerstämmighet, dans/rörelse, dramatisering etc.

Allmänt om bedömningen
Provet poängsätts med 1-50. Juryn bedömer i första hand:

• ledaregenskaper
• fantasi och kreativitet i valet av material
• förmåga att anpassa innehållet utifrån situationen
• förmåga att aktivera alla i ensemblen

Samlad bedömning
Varje jurymedlem bedömer dina förmågor enligt de poäng som anges vid resp. delprov. Därefter räknas resp. delprovs totala poäng samman och divideras med antalet juryledamöter varvid en genomsnittspoäng erhålls. När samtliga prov är genomförda räknas delprovens genomsnittspoäng samman och utgör grund för rangordningen.

Kontaktperson: Liselotte Törngren-Franzen

Ämneskombinationer

Under andra terminen söker du till ditt ämne 2 inom programmet. Med musik som ingångsämne kan du söka till följande ämne 2 i Kalmar eller Växjö, förutsatt att kurserna startar aktuell termin. Urval sker i de fall det är begränsat antal platser. Vilka förkunskapskrav som gäller för respektive ämne ser du i utbildningsplanen.

Studieort Växjö

engelska
franska
historia
matematik
musik fördjupning
religionskunskap
svenska
svenska som andraspråk
spanska
tyska

Studieort Kalmar

biologi
engelska
geografi
historia
svenska

Ämnena musik, svenska och samhällskunskap måste omfatta 120 hp för att ge behörighet att undervisa i dessa ämnen. Vill du att ett av dessa ämnen ska ingå i din examen ska du därför söka det som ingångsämne. Om du kombinerar två av dessa ämnen omfattar programmet 330 hp.

Ämnena musik, svenska och samhällskunskap måste omfatta 120 hp för att ge behörighet att undervisa i dessa ämnen. Vill du bli lärare i något av dessa ämnen ska du därför söka det som ingångsämne. Om du kombinerar två av dessa ämnen i din examen, omfattar programmet 330 hp.

Vill du bli lärare i psykologi ska du söka även det som ingångsämne eftersom det inte går att välja som ämne 2.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Studenter berättar

Film: Bli musiklärare

 

Musikstudent sjunger

Mer än bara musik 

Musiklärare måste inte kunna spela alla instrument, men de måste vara flexibla, pedagogiska, kunna det teoretiska och brinna för musiken.

Amanda Carlsson och Alexander Abrahamson är inne på sin femte termin på ämneslärarprogrammet med inriktning musik. Båda brinner för musiken och har genom utbildningen utvecklat en passion för lärandet. 

– Jag gillar att lära ut! Känslan av att kunna förmedla kunskap i samband med min passion slår allt, berättar Alexander utanför en av musiksalarna på campus i Växjö. Det var en ren slump Sedan tidig ålder visst Amanda att hon ville hålla på med musik. Redan som tvååring började hon producera sina egna låttexter.

– Min mamma brukar säga att jag sjöng redan innan jag kunde prata. Jag har alltid velat jobba med musik, men visste inte riktigt på vilket sätt. Att bli sångpedagog har alltid varit ett mål för Amanda, men det är svårt att komma in på de utbildningarna berättar hon. Som av en slump valde hon att söka till Linnéuniversitetets musiklärarutbildning – och kom in.

Musikstudent spelar gitarr

För Alexander såg det inte riktigt likadant ut. Det var först under högstadiet som han upptäckte musiken och förstod att det är det här han vill göra. Egentligen ville han söka till ett annat musikprogram, men ansökningsperioden hade passerat. Som tur i oturen snubblade Alexander över Linnéuniversitetets utbildning för ämneslärare, och även han hamnade som av en slump på samma utbildning som Amanda.

– Jag visste inte ens att jag ville bli lärare, jag var så himla inne på sången. Men genom musiken och utbildningen utvecklas man så oerhört mycket som människa, säger Amanda med ett varmt leende. Det blir vad man gör det till. 

Innan utbildningen spelade Alexander helst trummor. Amanda älskade att sjunga. Nu, halvvägs in i utbildningen, utövar de alla ensembleinstrument och talar med lätthet om de kommande ensembleproven i höst.

Linn Norin musiklärare

Vill inspirera människor med musik

Linn gick ett estetiskt program med inriktning musik på gymnasiet och har även studerat sång ett år efter studenten. Nu studerar hon till musiklärare och målet är att jobba som sångpedagog och körledare i framtiden.

Varför valde du att läsa till musiklärare?

Jag har varit intresserad av musik väldigt länge och i många år gått hos sångpedagog. Då jag mött väldigt många duktiga och härliga musiklärare i min ungdom som har inspirerat mig, så blev jag också sugen på att utbilda mig för att jag i min tur ska ha möjlighet att inspirera människor inom musiken.

Varför är det här programmet intressant för dig?

Jag gillar utmaningar och blir väldigt taggad när jag ser förbättringar hos mig själv. Det gör att jag blir motiverad och vill fortsätta min utveckling. Jag tycker att det är väldigt intressant med den pedagogiska biten, när vi lär oss vad en lektion bör innehålla och hur man bygger upp den på bästa sätt för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av den.

Vad är ditt mål med den här utbildningen?

När jag började utbildningen var mitt mål att jag ville bli sångpedagog, det står jag fortfarande fast vid. Men efter praktiken vi hade i ettan tyckte jag att det var väldigt roligt och givande när jag var med låg- och mellanstadiet på deras musiklektioner, så det är också något jag känner att jag skulle vilja jobba med någon gång. 

Vad kommer du att sakna mest om 5 år?

Jag kommer att sakna stödet jag får av lärarna, pushningen och vägledningen som gör att jag hela tiden utvecklas. Här har jag alltid någon som backar upp mig. Sedan blir det till att stå på egna ben.

Lina student Musiklärare

Musik sammanbinder människor

Vid nio års ålder var Lina säker på att hon ville bli skådespelare eller målarlärare. Men under sin uppväxt tog musiken allt större plats, och idag studerar hon för att kunna jobba som musiklärare i framtiden.


Varför valde du att läsa till musiklärare?

– Musiken fick en större plats i mitt hjärta när jag förlorade en nära anhörig och den fungerade som hjälp genom den svåra tiden. Musiklärare under denna tid började få större inflytande hos mig och deras sätt att förhålla sig till mitt kunnande och mina behov inspirerade mig att vilja göra samma sak för andra. Musik är dessutom ett viktigt ämne som inte bara sammanbinder människor och olika kulturer utan bidrar till delad glädje hos samtliga människor. En värld utan musik vore fruktansvärt tråkig och jag vill vara en av de som inspirerar till att den fortfarande får vara en viktig del i vår värld. 

Varför är det här programmet intressant för dig? Vad får dig att gå igång?

– Dels är det utbildningens blandade kurser som har olika inriktningar med blandat innehåll men även alla olika arbetsmetoder som vi använder. De musikrelaterade delarna är oftast praktiska, vilket jag tycker är en fördel eftersom det helt enkelt är roligare än att sitta med näsan ner i en bok hela dagarna. Jag vill även tro att en blandning av teoretiskt och praktiskt arbete bidrar till en bredare kunskap och en ökad kreativitet som man senare i andra sammanhang kan ha nytta av. Det som också får igång mig är jobbet med olika musikgenrer, undervisning i samtliga instrument och fördjupningen av sitt huvudinstrument.  

Vad är ditt mål med den här utbildningen?

– Största målet är väl just att utveckla mig själv och mina kunskaper inom musik och pedagogik så att jag senare kan tillämpa detta i riktig undervisning. Jag vill som nämnt kunna inspirera människor och få dessa till att känna en musikalisk glädje.

Vad gör du om 5 år?

– Jobbar jag inte på en folkhögskola så hoppas jag på en annan musikrelaterad tjänst där mitt arbete gör nytta och inspirerar. Jag tror dock inte att jag blir kvar i Växjö utan har sökt mig antingen högre upp i landet eller tillbaka till min favoritstad Kalmar. Ibland blir jag sugen på att läsa till andra ämnen så vi får se, jag kanske sitter i skolbänken igen. Jag har i alla fall en svag känsla av att jag för alltid kommer stanna kvar i utbildningsvärlden och antingen leda, lära eller utveckla.

Vad kommer du att sakna (med utbildningen, universitetet som helhet, platsen) mest om 5 år?

– Jag kommer sakna rutiner och den struktur som jag har använt mig av gällande allt man ska hinna med. Musicerandet med andra kommer antagligen se annorlunda ut efter utbildningen och det kan kanske hända att man inte spelar lika ofta då och det vet jag att jag också kommer sakna. Det är även en lyx att bo så pass nära skolan då allt för långt pendlande inte är mig grej. Jag tror även att jag stundvis kommer sakna rollen som student och känslan av att någon annan har kommandot i klassrummet för jag är en person som tycker om delat ansvar.   

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken