Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång spanska 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Programmet är i normalfallet 300 hp (5 år). Beroende på vilka ämnen du kombinerar kan programmet bli en termin längre dvs 330 hp (5,5 år). I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i spanska

Det råder mycket stor brist på lärare i spanska både på grundskole- och på gymnasienivå i Sverige. Du har därför goda chanser att få jobb efter din utbildning. När du läser spanska fördjupar du dina språkkunskaper och din kunskap om de områden där spanska talas. Du får även fördjupa dig i språkundervisningens teori och praktik. Dessa kunskaper hjälper dig som lärare i spanska att engagera elever för spanska språket och de spanskspråkiga ländernas kulturer.

Undervisningen bedrivs i form av seminarier där du deltar i samtal om spanskans språkstruktur, om spanskspråkiga texter, kulturer och samhällssystem och om språkundervisning. Din egen språkfärdighet tränar du genomgående under utbildningen. Dina didaktiska kunskaper befäster du i samband med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen där teori och praktisk kopplas samman på ett naturligt sätt.

Du kan också söka ämneslärarprogrammet med ingång spanska – första terminen i Spanien.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

 

Emmi har en passion för lärande

Emmi Wihlborg vid Linnéuniversitetet.

Emmi har ett intresse för pedagogik och språk. Det i kombination med möjligheten till utlandsstudier bidrog till att hon sökte sig till Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M