Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång svenska som andraspråk 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper ibland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning. Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola. Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i svenska som andraspråk

Behovet av lärare i svenska som andraspråk är idag stort inom hela utbildningsväsendet. När du läser svenska som andraspråk får du beredskap att undervisa elever som har ett annat modersmål än svenska. I utbildningen får du bland annat kunskap om språkinlärningsteorier, kulturmötesaspekter, grammatik- och uttalsundervisning, interimspråksutveckling och språktypologi samt läs- och skrivinlärning på ett andraspråk.

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier, men även auskultationer och studiebesök på skolor ingår.

Förkunskapskrav ingång svenska som andraspråk

För att vara behörig till Ämneslärarprogrammet ingång svenska som andraspråk krävs: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

Det krävs ingen särskild behörighet utöver detta.

Ämneskombinationer

Under andra terminen söker du till ditt ämne 2 inom programmet. Med svenska som andraspråk som ingångsämne kan du söka till följande ämne 2 i Kalmar eller Växjö, förutsatt att kurserna startar aktuell termin. Urval sker i de fall det är begränsat antal platser. Vilka förkunskapskrav som gäller för respektive ämne ser du i utbildningsplanen.

Studieort Växjö
engelska
franska
idrott och hälsa
matematik
spanska
tyska

Studieort Kalmar
bild
engelska
idrott och hälsa

Ämnena musik, svenska och samhällskunskap måste omfatta 120 hp för att ge behörighet att undervisa i dessa ämnen. Vill du att ett av dessa ämnen ska ingå i din examen ska du därför söka det som ingångsämne. Om du kombinerar två av dessa ämnen omfattar programmet 330 hp.

Ämnena musik, svenska och samhällskunskap måste omfatta 120 hp för att ge behörighet att undervisa i dessa ämnen. Vill du bli lärare i något av dessa ämnen ska du därför söka det som ingångsämne.

Vill du bli lärare i psykologi ska du söka även det som ingångsämne eftersom det inte går att välja som ämne 2.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken