Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång svenska 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper ibland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i svenska

Behovet av lärare i svenska är idag stort inom hela utbildningsväsendet. När du läser svenska inom ämneslärarprogrammet lär du dig om språk och litteratur för undervisning i gymnasieskolan. I utbildningen får du bland annat kunskap om retorik, språksociologi, litteraturhistoria, film och litteratur, men också elevtextanalys samt betyg- och bedömningsfrågor i svenska.

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och fältstudier.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Studenter berättar

Porträtt Ida Nordmark

Ida vill skapa undervisning som är motiverande och rolig för alla

Hon är ämneslärarstudenten som brinner för kunskap, att väcka intresse hos andra och att få människor att växa. I sin framtida roll som lärare vill Ida Nordmark skapa undervisning som är motiverande och rolig för alla. 

Varför valde du att läsa till ämneslärare?

– Jag valde att läsa till ämneslärare för att jag vill jobba med unga människor och deras resa i livet. Jag vill lära ut mina kunskaper till andra och hjälpa dem att växa. Det är speciellt att få väcka ett intresse hos människor och få dem prova nya saker. 

Hur kom det sig att du började intressera dig för just de ämnen som du inriktar dig på?

– Idrott och hälsa har alltid varit ett stort intresse för både mig och min familj. Eftersom jag har erfarenhet från olika idrotter så var det ett naturligt val för mig att välja ingång idrott och hälsa när jag väl bestämde mig för att söka till ämneslärarutbildningen.

 – Under andra året på utbildningen väcktes mitt intresse för svenskämnet och därför valde jag också svenska. Under andra året insåg jag att det hade varit intressant att läsa och få nya perspektiv på och kunskaper om ett språk som man hela tiden använder, men kanske aldrig riktigt reflekterar över.

Är utbildningen som du förväntade dig?

– Jag har fått nya perspektiv på båda mina ämnen under utbildningens gång, vilket har varit både intressant och utvecklande. När det till exempel gäller idrott och hälsa så förväntade jag mig inte att dans skulle vara ett så stort område, men jag tycker det var otroligt kul att få lära mig mer om dans och att utveckla mina kroppsliga kunskaper.   

Hur upplever du den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n)?

– Hittills har jag haft två VFU-perioder. Den första perioden inriktade jag mig på Idrott och hälsa och den andra perioden var det fokus på svenska. VFU-perioderna var ganska olika, eftersom jag under den första perioden mötte eleverna i idrottshallen och under den andra perioden möttes vi i klassrummet. Under den andra VFU-perioden hade jag en handledare som jag trivdes väldigt bra med och som jag lärde mig mycket av. Hon är till viss del så som jag vill bli som lärare i framtiden. 

Har du varit eller ska du åka på utlandsstudier?

– Jag har en period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kvar. Under mina tidigare VFU:er har jag varit på skolor utanför Växjö, men nu under min sista period ska jag till Svenska skolan i London, vilket känns både roligt, spännande och lite skrämmande. Jag ska vara där i fem veckor och hålla lektioner i idrott och hälsa.

Du har engagerat dig på flera olika sätt under din studietid. Berätta mer om hur och varför du har engagerat dig.

– Under min tid på campus i Växjö har jag engagerat mig i olika föreningar, nationer och styrelser. Jag har suttit i PEDAL:s (utbildningsföreningen för alla lärarstudenter i Växjö) styrelse och engagerat mig i nationerna som finns på campus. Jag har också suttit i styrelsen för och jobbat på Sivans studentpub och varit ordförande i Norrlands Nation. Att engagera sig på något sätt under studietiden, tycker jag alla borde göra, för det är bland det roligaste jag har gjort. Det bästa med att engagera sig är helt klart att få träffa så många nya människor som också studerar på universitetet.

Hur ser du på den kommande lärarrollen? Vad ser du som din viktigaste uppgift som lärare?

– Det ska bli otroligt spännande och jag längtar mycket efter att få börja jobba. Jag är hur nyfiken som helst på vilken typ av klass jag kommer undervisa i och vilka eleverna är. Min viktigaste uppgift blir nog att se och höra alla elever i klassrummet och att kunna skapa undervisning som är motiverande och rolig för alla.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken