Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång tyska 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. Programmet är i normalfallet 300 hp (5 år). Beroende på vilka ämnen du kombinerar kan programmet bli en termin längre dvs 330 hp (5,5 år). I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i tyska

Det råder stor brist på lärare i tyska på grundskole- och gymnasienivå i Sverige och du har goda chanser att få jobb efter din utbildning. När du läser tyska fördjupar du dina språkkunskaper och din kunskap om de områden där tyska talas. Du får även fördjupa dig i språkundervisningens teori och praktik. Dessa kunskaper hjälper dig som lärare i tyska att engagera elever för tyska språket och de tyskspråkiga ländernas kulturer.

Undervisningen bedrivs i form av seminarier där du deltar i samtal om tyskans språkstruktur, om tyskspråkiga texter, kulturer och samhällssystem, och om språkundervisning. Din egen språkfärdighet tränar du genomgående under utbildningen.

Du kan också söka ämneslärarprogrammet med ingång tyska –första terminen i Tyskland.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Studenter berättar

 

Miriam tyska lärare

Varför valde du den här utbildningen?


– Ich habe als Journalistin gearbeitet und wollte mich beruflich verändern. Als neues Berufsziel möchte ich gern Lehrerin werden. Die Arbeit in der Schule macht mir viel Spass.

Hur kom det sig att du började intressera dig för just detta ämne?

– Ich mag Sprachen und nachdem ich schon ein bisschen deutsch kann, war es eine einfache Wahl Deutsch zu studieren, um meine bisherigen Kenntnisse zu erweitern.

Ska du ha eller har du haft praktik, kontakt med partnerföretag och/eller mycket kontakt med arbetslivet? Hur fungerar/fungerade det?

– Ich kombiniere eine Berufstätigkeit als Lehrerin mit meinem Studium und auf diese Weise Theorie mit Praktik. Das finde ich sehr gut. Damit verstehe ich einige Sachen besser. Auch organisatorisch funktioniert das gut: Montag bis Mittwoch bin ich an der Universität, an der Schule unterrichte ich Donnerstag und Freitag.

Var utbildningen som du förväntade dig?

– Eigentlich ja, aber ich wünsche es wäre noch mehr Fachdidaktik.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?

– Mein Ziel ist es, eine gute Lehrerin zu sein.

Vad har du för tips till andra som funderar på att börja studera?

– Es ist wichtig, dass man sich Zeit zum Üben nimmt und gut vorbereitet in den Unterricht kommt.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M