Ämneslärarprogrammet

Ingång bild 330 hp

Vill du jobba som ämneslärare på gymnasiet eller högstadiet? Som lärare påverkar du människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Denna lärarutbildning fokuserar på de ämnen du vill undervisa i som lärare. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ett till ämne under tiden du läser din utbildning. Det gör att du kan bygga din karriär utifrån just de ämnen du är intresserad av.Programmet är oftast 300 hp (5 år). Vissa ämneskombinationer gör att programmet blir en termin längre. Du läser då 330 hp (5,5 år). Utöver dina ämnesstudier läser du också kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Där utvecklar du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Ämneslärarprogrammet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola. Du placeras då i första hand på regionens övningsskolor där du också genomför verksamhetsnära moment i teoretiska kurser.

Undervisa i bild

Visuell kultur har stor betydelse för barn och ungdomars identitetsskapande och omvärldsuppfattning. Som bildlärare undervisar du i ett kreativt ämne som ligger nära barns och ungdomars sätt att kommunicera. Bildpedagogik handlar om bilden som språkligt uttryck i olika sammanhang.

Under utbildningen får du lära dig bildkommunikation, semiotik, färgsystematik, formteori och kompositionslära, foto, film och digital bildbehandling. Du får också kunskap om det visuellas betydelse ur ett kognitivt perspektiv med fokus på lärande. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, uppgifter och laborationer. Utbildningen har ett kreativt arbetssätt, där teori, praktik, tekniskt kunnande och konstnärliga överväganden samverkar i ett didaktiskt sammanhang.

Karriär

Lärare är efterfrågade och med en ämneslärarexamen är du attraktiv på arbetsmarknaden. Denna utbildning till ämneslärare ger dig behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7-9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa får du också behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Kontakt­personer

Studie- och yrkesvägledare

Sara Glaad
Carola Berntsson

Kontaktperson för ämnet

Internationella möjligheter

Det finns flera sätt att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet finns möjligheten att studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. Du kan också välja att göra din praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. Många kurser innehåller interkulturella inslag, till exempel i form av kurslitteratur eller gästföreläsare från andra länder. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Bildlärarutbildningens lokaler

Bildlärarutbildningen finns i nybyggda lokaler, centralt beläget i hamnen med fantastisk utsikt över Kalmarsund och Kalmar slott.

Det centrala läget innebär att studenterna är nära kommunikationer och kulturinstitutioner. Man har även en närhet till andra skolämnen som bild representerar såsom media och design. Vi har gemensamma verkstäder för trä, metall, papper och tryck ihop med media och design samt en fantastisk bildateljé!

Det är inspirerande att se människor utvecklas

Erika Nordenquist vid Linnéuniversitetet

Erika uppskattar att studenterna under utbildningen får utrymme för sin kreativitet, att de lär sig att förfina sitt eget skapande och hon tycker att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen förbereder studenterna för yrkeslivet.

Bild handlar om att kunna uttrycka sig i andra former än skrift

Henrik Frank vid Linnéuniversitetet

Henrik ville jobba med något där han kunde göra skillnad och fastnade för ämneslärarprogrammet med ingång bild. Han tycker att bildsalen vid kajen i Kalmar är något extra och att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är utvecklande.

Som lärare vill jag inspirera och engagera ungdomarna som jag undervisar

Viktor Lindström läser till bildlärare

Viktor Lindström läser till ämneslärare i bild. Med ett stort intresse för ämnet hoppas han kunna inspirera till kunskap och kreativitet hos ungdomarna som han undervisar.

Jag vill hjälpa ungdomar att utvecklas som människor

Denise läser till lärare i bild och historia

Denise Öberg läser till ämneslärare i bild och historia. Ämnen som intresserar och utmanar henne. I sin roll som lärare vill hon hjälpa ungdomar att utvecklas som människor.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar