Barnmorskeprogrammet

90 hp

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utbilda dig till barnmorska.

Barnmorskeprogrammet omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå och vänder sig till legitimerade sjuksköterskor. Kurserna i programmet fokuserar fysiska, psykiska, sociala och kulturella processer som förekommer i samband med barnafödande, föräldraskap och sexualitet. Vid institutionens kliniska träningscenter (KTC) får studenten möjlighet att i simuleringsmiljö träna handläggning av normal och komplicerad förlossning samt omhändertagande av det nyfödda barnet som en förberedelse inför de verksamhetsförlagda studierna.

Den teoretiska undervisningen är förlagd till Kalmar och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är ett samarbete mellan kvinnoklinikerna i Kalmar, Karlskrona, Västervik och Växjö. (Du väljer praktikort redan vid anmälningstillfället.). VFU gällande mödrahälsovård kan komma att förläggas på olika platser inom respektive län. Både den teoretiska utbildningen och VFU bedrivs på heltid under tre terminer.

 

När du anmäler dig, observera att svensk sjuksköterskelegitimation och tjänstgöringsintyg behöver laddas upp på antagning.se

Karriär

Barnmorskans arbetsfält omfattar kvinnans reproduktiva hälsa inom mödrahälsovård, förlossnings- och BB-vård samt gynekologisk vård. Dessutom arbetar barnmorskan med förebyggande verksamhet för att befrämja hälsa inom sex och samlevnad, ur ett livscykelperspektiv.

Examen

Barnmorskeexamen. Magisterexamen.

Studenter berättar

Charlotte barnmorskestudent

"Jag har velat bli barnmorska i många år"

Charlotte Mårelius läser på barnmorskeprogrammet och började studera i augusti 2015.

- Jag har precis påbörjat min andra termin nu i januari 2016. Jag flyttade till Kalmar 2010 för att studera till sjuksköterska. Jag har sedan examen jobbat 1 år på lungmedicin, 0,5 år inom psykiatrin och 1,5 år på gynekologisk avdelning. Kalmar är en väldigt trevlig och mysig stad! Om man letar efter en glad och trevlig stad så ska man absolut välja Kalmar!

- Jag valde programmet för att jag har velat bli barnmorska sedan många år och mitt mål med att studerade till sjuksköterska var att sedan kunna studera vidare till barnmorska. Att bli barnmorska har varit en dröm i många år, ända sedan jag var 14-15år.

- Jag valde Linnéuniversitetet för att jag tycker att det är ett väldigt bra universitet med engagerade och kompetenta lärare. Det är väldigt roligt att studera på barnmorskeprogrammet som är en spännande och utvecklande utbildning. Jag tycker att det bästa med utbildningen är att vi har kompetenta lärare som verkligen bryr sig om oss studenter. De jobbar dessutom verkligen för att vi ska känna samhörighet med både våra klasskamrater och lärarna vilket känns bra.

- Jag rekommendera absolut utbildningen! Om man vill bli barnmorska och vill gå en rolig och intressant utbildning så ska man absolut välja den här!

- Mitt examensarbete kommer att handla om förstföderskors förväntningar inför förlossningen.
Efter examen vill jag nog ta en veckas semester men sedan vill jag börja jobba direkt som barnmorska. Jag tror att jag har goda möjligheter att få jobb då det är många som går i pension under de närmsta åren så nya krafter behövs och jag ser fram emot att ta steget in i en ny arbetsroll. Mitt drömjobb är att jobba på förlossningen och BB, men efter några yrkesverksamma år så skulle det vara intressant att prova på att jobba på en ungdomsmottagning.

Tidigare studenter berättar

Sara barnmorska

Sara får dela människors viktigaste dag

Sara Sillerström tycker om sitt fartfyllda arbete som barnmorska på förlossningen. Hon tycker jobbet är både spännande och utmanande.

Att ständigt ställas inför nya situationer och vara tvungen att lösa dem direkt var något hon lärde sig redan under praktiken på Barnmorskeprogrammet.

– Du måste ha biträtt vid minst 50 förlossningar under utbildningstiden innan
du är färdig barnmorska. Det är inga lätta saker och man måste göra det på riktigt, med sina egna händer för att lära sig, konstaterar Sara Sillerström.

Ansvarsfullt och självständigt

Praktik knyts sedan ihop med teori som bland annat handlar om komplicerade förlossningar och hur barnmorskan hanterar olika scenarion som kan uppstå under
en födsel. Det är ett ansvarsfullt arbete att hjälpa ett barn till världen och Sara
trivs med att ha ett både självständigt och varierat arbete.

Sara Sillerström med nyfödd bebis– Jag lär mig massor på jobbet varje dag och får ständigt utmana mig själv. Det är nya situationer och nya människor hela tiden. Yrket är väldigt spännande och det var det som gjorde att jag fastnade.

Som barnmorska kan man även jobba på bland annat ungdomsmottagningar
eller mödravårdscentraler. Under praktiken får man chansen att testa de olika arbetsplatserna och Sara kände direkt att förlossningen och BB passade henne bäst.

– Det är fart och fläkt och jag får vara med på dessa människors kanske viktigaste dag, när deras barn föds.

Både arbetar och undervisar

Sara har arbetat som barnmorska i tre år på Länssjukhuset i Kalmar. Det började som ett sommarvikariat och det var tack vare kontakterna hon skapade under praktiken som hon fick jobbet.

Vid sidan av arbetet hjälper hon till i undervisningen på sin gamla utbildning
och delar med sig av sin erfarenhet till blivande barnmorskor på Linnéuniversitetet.
– Det är jätteroligt för mig att får träffa studenterna och samtidigt friska upp mina
egna kunskaper.

Det är med stolthet som Frida kallar sig barnmorska

- Det är det bästa som hänt mig i livet. Jag har aldrig känt mig så lycklig som när jag går hem efter en lyckad förlossning.

Frida gick ut sjuksköterskeprogrammet i Linköping 2002 och har sedan dess jobbat på neurolog, trauma och kärlavdelning och på akutmottagning. Det är nyttiga erfarenheter när man går en utbildning men även senare i yrkeslivet.

Frida kände att hon vill vidareutbilda sig efter några år som yrkesverksam och sneglade först på några andra inriktningar men efter att ha läst på om Barnmorskeprogrammet så var valet klart. Det var främst hälsa, friskvård och de bitarna av utbildningen som var tilltalande. Att programmet är en bred utbildning och att jobba med kvinnor var också avgörande.

Under utbildningen blev Frida engagerad i Högskoleverkets utvärdering av Barnmorskeutbildningar i Sverige. 5 besök gjordes runt om och det var väldigt spännande att träffa personerna bakom de "stora" namnen. Viktigare är att det gav en insyn i utbildningarna och en helhetsbild av varför man läser det man gör och hur det hänger ihop. En insikt som oftast kommer under de sista kurserna av en utbildning.

- Jag är glad och stolt över att plugga i Kalmar. Det överträffade mina förväntningar. Det var hög kvalitet på föreläsningarna men även klasskamrater bidrog mycket i och med att alla var engagerade och väl förberedda. I kombination med närheten till alltid tillgängliga lärare gav detta många intressanta diskussioner. En annan positiv del av utbildningen var det webbaserade system för kommunikation som Högskolan arbetar med. Det gav oss en möjlighet at hålla kontakten fast vi var spridda.

"Känslan att få hjälpa ett barn till världen är fantastisk"

Det var när Kristina Schmähl, 34 år, väntade tvillingar som hon insåg att hon ville ändra inriktning på sitt yrke. Det var barnmorska hon ville bli.

Utbildningen till barnmorska innehöll hälften teori och hälften praktik. Förutom tio veckor på förlossningsvården, sju veckor på mödravården och tre veckor på BB, fick studenterna gå på många fältstudiebesök. Under utbildningen har de även haft tillgång till ett kliniskt center där de övat förlossning på verklighetstrogna dockor.
- Jag känner mig väl förberedd nu när jag är klar. Det var bra att öva sig innan man står inför situationen i verkligheten, säger Kristina.

Ansvarsfullt yrke

Kristina tycker att barnmorska är ett väldigt ansvarsfullt yrke där det gäller att kunna fatta snabba beslut. Nu jobbar hon själv som barnmorska i Kalmar.
- Det känns bra. Jag har en grund att stå på, men yrket är hela tiden ett lärande. Det gäller att vara ödmjuk och våga be om hjälp när man behöver, säger Kristina.

Mer om programmet

Undersökning1
1 6

KTC, Barnmorskeprogrammet, Kalmar

På Kliniskt träningscentrum (KTC) integrerar du som student dina teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Du tränas i aktivt kunskapssökande och problemlösning med hjälp av verklighetsanknutna situationer som bas för inlärning. KTC är uppbyggt så verklighetstroget som möjligt (sjukhusmiljö).
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, självstudier och nätbaserade moment och bygger på såväl individuellt arbete som samverkan i grupp.
Färdighets- och procedurträning individuellt utförs på attrapper och simulatorer och innebär att man tränar sina kliniska färdigheter och scenarioträning utifrån ett helhetsperspektiv.

På en förlossningssimulatorsdocka kan du som är barnmorskestudenter träna handläggning av normal och komplicerad förlossning samt omhändertagande av det nyfödda barnet.

Lena undervisar på barnmorskeprogrammet

"Under en och samma dag kan man få vara med om hisnande lycka men också djupaste förtvivlan"

Jag jobbade på thoraxkliniken i Lund men min familj flyttade till Ronneby och Blekinge hade ingen thoraxklinik. Berättar Lena Lendahls, lektor på barnmorskeprogrammet. Jag gillar att veta mycket om lite så då verkade barnmorska som något som kunde passa mig. Som barnmorska har man förmånen att följa kvinnan under stora delar av hennes livscykel med fokus på det friska och normala.

Mitt forskningsområde är hälsofaktorer under graviditet. Just nu har jag ett forskningsprojekt om "Övervikt och fetma under graviditet och småbarnsår". Går det inom ordinarie rutinverksamhet att "hjälpa" den gravida familjen till hälsosammare vanor?, som kommer det väntade barnet till godo? Hur gör vi det på ett sätt som inte kränker kvinnan/familjen? Samtalsmetoden i projektet är Motiverande samtal.
En barnmorska kan arbeta inom många olika områden såväl nationellt som internationellt. Det är ett ansvarsfullt, stimulerande och givande arbete där man under en och samma dag kan få vara med om hisnande lycka men också djupaste förtvivlan.

Marie undervisar på Barnmorskeprogrammet

Vill du ha ett stimulerande och flexibelt jobb ska du utbilda sig till barnmorska

Att jag valde att bli Barnmorska var en ren slump berättar Marie Oscarsson.

En sommar i Strömstad då jag jobbade som sjuksköterska träffade jag en tjej som läst till barnmorska och hon beskrev yrket i positiva ordalag. Nu är jag programansvarig för barnmorskeprogrammet sedan några år tillbaka. Mina forskningsområden är prevention mot sexuellt överförbara infektioner samt prevention mot livmoderhalscancer (Cervixcancer). Jag blev intresserad av det här när jag arbetade som barnmorska och tog gynekologiska cellprover som alla kvinnor mellan 23-65 år blir kallade till. Jag funderade över varför en del valde att inte komma då man vet att tidig upptäckt av cellförändringar kan förhindra att livmoderhalscancer utvecklas. Idag finns ett komplement till denna screening då två vacciner utvecklats mot HPV. HPV viruset är en stor orsak till utvecklingen av livmoderhalscancer och är sexuellt överförbar. Det är ett högaktuellt område då myndigheterna bestämt att en allmän vaccination mot HPV skall införas i skolvaccinationsprogrammet. Detta ställer stora etiska utmaningar på föräldrar, barn och vårdpersonal.

Jag rekommenderar alla som vill ha ett stimulerande och flexibelt jobb att utbilda sig till barnmorskor. Den snabba utvecklingen av hälso- och sjukvården kräver en allt högre kompetens för att uppnå en god och säker vård. Vi kommer att behöva allt fler barnmorskor med varierande kompetenser inom den närmaste åren då många går i pension.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar