Barnmorskeprogrammet

90 hp

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utbilda dig till barnmorska.

Barnmorskeprogrammet omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå. Huvudområdet är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Programmet ges på avancerad nivå, och teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning integreras. Socialstyrelsens utfärdar legitimation efter fullgjord och godkänd utbildning. Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Vid institutionens kliniska träningscenter (KTC) får studenten möjlighet att i simuleringsmiljö träna handläggning av normal och komplicerad graviditet och förlossning samt omhändertagande av det nyfödda barnet som en förberedelse inför de verksamhetsförlagda studierna.

Den teoretiska undervisningen är förlagd till Kalmar och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är ett samarbete mellan kvinnoklinikerna i Kalmar, Karlskrona, Västervik och Växjö. (Du väljer praktikort redan vid anmälningstillfället.). VFU gällande mödrahälsovård kan komma att förläggas på olika platser inom respektive län. Både den teoretiska utbildningen och VFU bedrivs på heltid under tre terminer.

Karriär

Barnmorskans arbetsfält omfattar kvinnans reproduktiva och sexuella hälsa inom mödrahälsovård, förlossnings- och BB-vård, ungdomsmottagning samt gynekologisk vård. Dessutom arbetar barnmorskan med hälsofrämjande arbete.Barnmorskan träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga flickan till den åldrande kvinnan.

Examen

Barnmorskeexamen. Magisterexamen.

Viktigt vid anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via antagning.se
Anmälningsperioden pågår från och med den 17 februari till och med den 16 mars. Vissa utbildningar har även öppet för sen anmälan.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp dina tjänstgöringsintyg.
Den 2 april måste dina tjänstgöringsintyg vara uppladdade för att din anmälan ska vara komplett och för att du ska ha så goda chanser som möjligt att komma in på utbildningen.

Den 21 april får du ditt antagningsbesked.

Studenter berättar

Charlotte barnmorskestudent

"Jag har velat bli barnmorska i många år"

Charlotte Mårelius läser på barnmorskeprogrammet och började studera i augusti 2015.

- Jag har precis påbörjat min andra termin nu i januari 2016. Jag flyttade till Kalmar 2010 för att studera till sjuksköterska. Jag har sedan examen jobbat 1 år på lungmedicin, 0,5 år inom psykiatrin och 1,5 år på gynekologisk avdelning. Kalmar är en väldigt trevlig och mysig stad! Om man letar efter en glad och trevlig stad så ska man absolut välja Kalmar!

- Jag valde programmet för att jag har velat bli barnmorska sedan många år och mitt mål med att studerade till sjuksköterska var att sedan kunna studera vidare till barnmorska. Att bli barnmorska har varit en dröm i många år, ända sedan jag var 14-15år.

- Jag valde Linnéuniversitetet för att jag tycker att det är ett väldigt bra universitet med engagerade och kompetenta lärare. Det är väldigt roligt att studera på barnmorskeprogrammet som är en spännande och utvecklande utbildning. Jag tycker att det bästa med utbildningen är att vi har kompetenta lärare som verkligen bryr sig om oss studenter. De jobbar dessutom verkligen för att vi ska känna samhörighet med både våra klasskamrater och lärarna vilket känns bra.

- Jag rekommendera absolut utbildningen! Om man vill bli barnmorska och vill gå en rolig och intressant utbildning så ska man absolut välja den här!

- Mitt examensarbete kommer att handla om förstföderskors förväntningar inför förlossningen.
Efter examen vill jag nog ta en veckas semester men sedan vill jag börja jobba direkt som barnmorska. Jag tror att jag har goda möjligheter att få jobb då det är många som går i pension under de närmsta åren så nya krafter behövs och jag ser fram emot att ta steget in i en ny arbetsroll. Mitt drömjobb är att jobba på förlossningen och BB, men efter några yrkesverksamma år så skulle det vara intressant att prova på att jobba på en ungdomsmottagning.

Tidigare studenter berättar

Sara barnmorska

Sara får dela människors viktigaste dag

Sara Sillerström tycker om sitt fartfyllda arbete som barnmorska på förlossningen. Hon tycker jobbet är både spännande och utmanande.

Att ständigt ställas inför nya situationer och vara tvungen att lösa dem direkt var något hon lärde sig redan under praktiken på Barnmorskeprogrammet.

– Du måste ha biträtt vid minst 50 förlossningar under utbildningstiden innan
du är färdig barnmorska. Det är inga lätta saker och man måste göra det på riktigt, med sina egna händer för att lära sig, konstaterar Sara Sillerström.

Ansvarsfullt och självständigt

Praktik knyts sedan ihop med teori som bland annat handlar om komplicerade förlossningar och hur barnmorskan hanterar olika scenarion som kan uppstå under
en födsel. Det är ett ansvarsfullt arbete att hjälpa ett barn till världen och Sara
trivs med att ha ett både självständigt och varierat arbete.

Sara Sillerström med nyfödd bebis– Jag lär mig massor på jobbet varje dag och får ständigt utmana mig själv. Det är nya situationer och nya människor hela tiden. Yrket är väldigt spännande och det var det som gjorde att jag fastnade.

Som barnmorska kan man även jobba på bland annat ungdomsmottagningar
eller mödravårdscentraler. Under praktiken får man chansen att testa de olika arbetsplatserna och Sara kände direkt att förlossningen och BB passade henne bäst.

– Det är fart och fläkt och jag får vara med på dessa människors kanske viktigaste dag, när deras barn föds.

Både arbetar och undervisar

Sara har arbetat som barnmorska i tre år på Länssjukhuset i Kalmar. Det började som ett sommarvikariat och det var tack vare kontakterna hon skapade under praktiken som hon fick jobbet.

Vid sidan av arbetet hjälper hon till i undervisningen på sin gamla utbildning
och delar med sig av sin erfarenhet till blivande barnmorskor på Linnéuniversitetet.
– Det är jätteroligt för mig att får träffa studenterna och samtidigt friska upp mina
egna kunskaper.

Mer om programmet

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar