Barnmorskeprogrammet

90 hp

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utbilda dig till barnmorska.

Barnmorskeprogrammet omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå. Huvudområdet är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Programmet ges på avancerad nivå, och teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning integreras. Socialstyrelsens utfärdar legitimation efter fullgjord och godkänd utbildning. Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Vid institutionens kliniska träningscenter (KTC) får studenten möjlighet att i simuleringsmiljö träna handläggning av normal och komplicerad graviditet och förlossning samt omhändertagande av det nyfödda barnet som en förberedelse inför de verksamhetsförlagda studierna.

Den teoretiska undervisningen är förlagd till campus Kalmar. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är ett samarbete mellan kvinnoklinikerna i Kalmar, Karlskrona, Västervik och Växjö. Studenten önskar ort för VFU redan vid anmälningstillfället. Studenten är inte garanterad att få göra VFU på den ort som hen blir antagen till. Linnéuniversitetet strävar efter att erbjuda VFU på antagningsorten, men studenten kan komma att tilldelas en annan ort för VFU. Studenten hänvisas till annan ort för VFU i de fall det råder brist på VFU-platser vid den ort som studenten blivit antagen till. Utbildningen kan innebära merkostnader för studenten, då hen kan behöva pendla alternativt tillfälligt bo på annan ort. Utbildningen bedrivs på heltid under tre terminer.

Karriär

Barnmorskans arbetsfält omfattar kvinnans reproduktiva och sexuella hälsa inom mödrahälsovård, förlossnings- och BB-vård, ungdomsmottagning samt gynekologisk vård. Dessutom arbetar barnmorskan med hälsofrämjande arbete.Barnmorskan träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga flickan till den åldrande kvinnan.

Examen

Barnmorskeexamen. Magisterexamen.

Viktigt vid anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via antagning.se.
Anmälningsperioden pågår från och med den 15 februari till och med den 15 mars. Vissa utbildningar har även öppet för sen anmälan.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp dina tjänstgöringsintyg.
Den 3 april måste dina tjänstgöringsintyg vara uppladdade för att din anmälan ska vara komplett och för att du ska ha så goda chanser som möjligt att komma in på utbildningen.

Den 21 april får du ditt antagningsbesked.

Utbildningen förbereder dig för ett spännande yrke

Anna Lysell och Anna Berglöf vid Linnéuniversitetet

Anna Berglöf och Anna Lysell läser barnmorskeprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. De tycker att det är en spännande utbildning med engagerade lärare och studenter, samt att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ger värdefull erfarenhet.

Jag möter blivande föräldrar i livets mest speciella ögonblick

Therese Jacobsson vid Linnéuniversitetet.

Therese arbetar som barnmorska hos landstinget i Blekinge. Hon tycker att det var en rolig och givande utbildning och att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen gav värdefull erfarenhet.

Sara får dela människors viktigaste dag

Sara vid Linnéuniversitetet.

Sara Sillerström tycker om sitt fartfyllda arbete som barnmorska på förlossningen. Hon tycker jobbet är både spännande och utmanande.

Mer om programmet