Biblioteks- och informationsvetenskap

180 hp

Vill du arbeta med informationsförmedling med människors behov av kunskap och kulturupplevelser i centrum? Vi erbjuder en spännande utbildning som betonar viktiga tekniska och pedagogiska kompetenser hos framtidens bibliotekarier.

Bibliotekarien organiserar och tillgängliggör information för olika typer av användare, till exempel skolelever, allmänhet, forskare och yrkesspecialister i näringsliv och organisationer.

Eftersom ett digitaliserat samhälle har medfört en stark ökning i mängden information har kraven på bibliotekarien ökat kraftigt. Dels kräver användning av de nya medierna en utökad teknisk kompetens, dels finns spännande pedagogiska utmaningar i att tillgodose olika användargruppers speciella önskemål och behov.

Under programmet arbetar du med fem breda problemområden, där det första handlar om biblioteken och dess användare i olika kontexter. Här analyseras informationsanvändarens sociokulturella villkor, professionella roller inom fältet samt olika fysiska och digitala strukturer med relevans för bibliotek och andra organisationer inom informationssektorn. Det andra området berör kunskaps- och informationspraktiker utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Detta relaterar till såväl medie- och informationskunnnighet, informationskompetens som litteraturförmedling och läsfrämjande åtgärder. Ett annat område som du möter är kunskapsorganisation, som rör processer och system för hur kunskap, information och dokument hanteras och organiseras. Exempel på sådana processer är katalogisering, klassifikation, indexering, metadata-uppmärkning och social taggning. Det fjärde området behandlar biblioteks- och informationsetik. Inom detta område studeras såväl yrkesetiska dilemman för bibliotekarier som informationsetik i allmänhet. Som ett sista område arbetar du med vetenskapliga teorier och undersökningsmetoder som är relevanta för forskning inom ämnet samt utredningsarbete inom relevant yrkesverksamhet.

Vi sätter under utbildningen ett stort värde på att du som student får möjlighet att skapa och upprätthålla kontakter med biblioteks- och informationssektorn. Det sker genom olika former av fältstudier, gästföreläsningar och studiebesök. Vi som undervisar på programmets kurser ingår också i olika former av nätverk och samverkar tillsammans med bibliotekarier och forskare från hela världen, vilket medför att studenter får chans att möta aktuella frågor på biblioteken och inom olika forskningsområden.

Inom ramen för utbildningen har du som student möjlighet att studera en termin utomlands.

Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap ges både på distans med 50 % studietakt och på campus med 100 % studietakt. Distansprogrammet startar varje vårtermin och campusprogrammet startar varje hösttermin. Nästa programstart för distansprogrammet är januari 2024, sök senast 15 oktober. För mer information och frågor som rör distansprogrammet kontakta programansvarig Hanna Carlsson hanna.carlsson@lnu.se.

Karriär

Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap syftar till att ge dig den grund du behöver för att kunna arbeta inom till exempel skolbibliotek, folkbibliotek och bibliotek vid högskolor och universitet - men också inom andra områden av informationssektorn, både i offentlig och privat verksamhet. Prognoser visar att framtidens arbetsmarknad inom biblioteks- och informationssektorn ser mycket god ut. Även globalt sett växer en ny arbetsmarknad fram för akademiskt utbildade specialister på informationssökning och informationsförmedling.

Examen

Kandidatexamen (Huvudområde: biblioteks och informationsvetenskap) Bachelor (Main field of studies: Library and Information Science)

Internationella möjligheter

Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partnerlärosäten världen över. Dessutom kan du göra ett fältarbete inför ditt examensarbete utomlands. Det innebär att du samlar in material till ditt arbete i ett annat land. Läs mer om vilka internationella möjligheter du har vid Fakulteten för konst och humaniora på Linnéuniversitetet.

Barn har så spännande tankar och idéer. Det är kul att vara en del av de processerna.

Porträtt Sofia Dombos

Sofia Dombos jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarie. Det blir både bebisträffar med nyblivna föräldrar, sagostunder för barn i förskoleåldern, bokklubb för barn i mellanstadiet och ungdomskvällar för ungdomar från 13 år. Hon fastnade för programmet biblioteks- och informationsvetenskap i Växjö för att utbildningen innehöll pedagogik, vilket hon anser är viktigt i rollen som bibliotekarie.

Pedagogik och projektkunskap är viktigt för yrkesrollen

Jonas stål står på skateboard

Jonas Stål har tillbringat mycket av sin tid på bibliotek, och nästan lika mycket funderade han över sitt yrkesval. Därför valde han att jobba två år som biblioteksassistent innan han sökte till utbildningen inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Men väl där så var målet klart – att gå ut i arbetslivet som bibliotekarie.

Att förmedla litteratur eller annan information till människor är en viktig och rolig uppgift

Lisa Karlsson porträttbild

Lisa Karlsson har inte varit utan bibliotekariejobb sen hon slutade studera och idag arbetar hon på biblioteken i Kungsbacka.

Mer om programmet

Sara och Joacim i biblioteket

Vi vill skapa en komplett fyraårig bibliotekarieutbildning

Bibliotekarier får en allt mer viktigare roll i samhället. Därför satsar bibliotek och informationsvetenskap på att göra förändringar i utbildningen för att matcha samhällets utmaningar. Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Sara Ahlryd, adjunkt och doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, berättar mer om det nya kandidatprogrammet som lanseras hösten 2017.

 

Vad är det för förändringar som kommer göras med kandidatprogrammet?

Joacim: I det nya programmet fokuserar vi på det som är angeläget i samhället och lägger stor vikt på informationsetik och vetenskaplig kommunikation. Vi kommer även att göra en satsning på avancerad nivå. Detta kommer att innebära att vi skapar en naturlig övergång från en kandidatexamen på tre år, till att studera ett påbyggnadsår. Våra studenter kan också läsa masterprogrammet i kulturvetenskaper och vi kommer inom kort också att erbjuda studier i digital humaniora. 

Sara: Vi har gjort om programmet efter de behov vi mött från tidigare år. Vi kommer att börja utbildningen med en introduktionskurs till akademiska studier och ämnets forskningsområden, vilket gör att studenter får arbeta med vetenskapliga texter och akademiskt skrivande. Vi kommer även gå igenom källkritik och ge dem verktyg för att muntligt och skriftligt presentera deras arbeten.

Varför ska man söka till programmet?

Joacim: Linnéuniversitetet är ett bra ställe att utbilda sig till bibliotekarie på. Det är ett flexibelt lärosäte, där det finns utrymme för att göra mycket möjligt. Vi har en tydlig koppling till arbetslivet och en bra dialog med bibliotekssektorn. Vi erbjuder också många gästföreläsare, så som forskare, bibliotekschefer och bibliotekarier.

Sara: Vi har fältstudieperioder i programmet. Det innebär att studenterna får chans att vara på platser med olika uppgifter inom bibliotekssektorn. Vi vill gärna varva de teoretiska delarna med praktisk uppgifter, därför åker vi även på studiebesök till platser kopplade till ämnen i kurser. Vi brukar också vara på bokmässan i Göteborg med samtliga studenter. 

Vem vänder sig programmet till?

Joacim: Programmet vänder främst till dem som vill bli bibliotekarier. Över 80 % av våra studenter som gått programmet jobbar efter examen som bibliotekarie.

Sara: Många studenter väljer utbildningen för att bli bibliotekarie, men under utbildningen öppnar det upp andra vägar för dem. Studenter får en annan insikt och bredd i vad man kan göra med de kunskaper de lär sig under utbildningen. Utbildningen gör våra studenter attraktiva inom andra yrkesområden, så det finns studenter som väljer att arbeta inom informationssektorn. Det finns en bredd i arbetsrollerna, studenter kan bli allt från arkivarie till informationsspecialist eller kommunikatör.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Joacim: Arbetsmarknaden ser ljus ut. Våra studenter har varit väldigt attraktiva under en lång period. Med de förändringar vi gör med detta program så tror vi att studenterna kommer att bli ännu mer attraktiva. Vi kommer under utbildningen satsa mer på den pedagogiska delen och lägga mer fokus på läsfrämjande. Detta eftersom vi märker att bland annat inom skolan får bibliotekarier en allt mer viktigare pedagogisk roll. Också frågor som rör de vetenskapliga biblioteken kommer att få plats, till exempel studier i vetenskaplig kommunikation.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M