Biblioteks- och informationsvetenskap

180 hp

Vill du arbeta med informationsförmedling med människors behov av kunskap och kulturupplevelser i centrum? Vi erbjuder en spännande utbildning som betonar viktiga tekniska och pedagogiska kompetenser hos framtidens bibliotekarier.

Bibliotekarien organiserar och tillgängliggör information för olika typer av användare, till exempel skolelever, allmänhet, forskare och yrkesspecialister i näringsliv och organisationer.

Eftersom ett digitaliserat samhälle har medfört en stark ökning i mängden information har kraven på bibliotekarien ökat kraftigt. Dels kräver användning av de nya medierna en utökad teknisk kompetens, dels finns spännande pedagogiska utmaningar i att tillgodose olika användargruppers speciella önskemål och behov.

Under programmet arbetar du med fem breda problemområden, där det första handlar om biblioteken och dess användare i olika kontexter. Här analyseras informationsanvändarens sociokulturella villkor, professionella roller inom fältet samt olika fysiska och digitala strukturer med relevans för bibliotek och andra organisationer inom informationssektorn. Det andra området berör kunskaps- och informationspraktiker utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Detta relaterar till såväl medie- och informationskunnnighet, informationskompetens som litteraturförmedling och läsfrämjande åtgärder. Ett annat område som du möter är kunskapsorganisation, som rör processer och system för hur kunskap, information och dokument hanteras och organiseras. Exempel på sådana processer är katalogisering, klassifikation, indexering, metadata-uppmärkning och social taggning. Det fjärde området behandlar biblioteks- och informationsetik. Inom detta område studeras såväl yrkesetiska dilemman för bibliotekarier som informationsetik i allmänhet. Som ett sista område arbetar du med vetenskapliga teorier och undersökningsmetoder som är relevanta för forskning inom ämnet samt utredningsarbete inom relevant yrkesverksamhet.

Programmet kommer att ges på distans med 50 % studietakt från och med vårterminen 2021.

Karriär

Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap syftar till att ge dig den grund du behöver för att kunna arbeta inom till exempel skolbibliotek, folkbibliotek och bibliotek vid högskolor och universitet - men också inom andra områden av informationssektorn, både i offentlig och privat verksamhet. Prognoser visar att framtidens arbetsmarknad inom biblioteks- och informationssektorn ser mycket god ut. Även globalt sett växer en ny arbetsmarknad fram för akademiskt utbildade specialister på informationssökning och informationsförmedling.

Examen

Kandidatexamen (Huvudområde: biblioteks och informationsvetenskap)

Bachelor (Main field of studies: Library and Information Science)

Tidigare studenter berättar

Lisa Karlsson porträttbild

Att förmedla litteratur eller annan information till människor är en viktig och rolig uppgift

Lisa Karlsson tog examen från programmet Biblioteks- och informationsvetenskap i juni 2013, idag arbetar hon på biblioteken i Kungsbacka.

– Efter min examen pluggade jag ett år till på universitetet, men sedan sommaren 2014 har jag arbetat på biblioteken i Halmstad och nu är jag på biblioteken i Kungsbacka. Jag har inte varit utan bibliotekariejobb sen jag slutade studera, och det har inte varit särskilt svårt att få jobb.

Innan Lisa började studera programmet Biblioteks- och informationsvetenskap läste hon litteraturvetenskap i Göteborg. Hon valde programmet för att hon tycker om att förmedla kunskap till andra och med basen i litteraturvetenskap lade grunden för det framtida yrkesvalet. Att studera på programmet tyckte Lisa var roligt. För varje kurs kände hon sig än mer redo att faktiskt arbeta inom detta område.

– Vi var ett härligt, inte för stort, gäng som pluggade tillsammans i tre år och jag tyckte om kurserna. Växjö var jättebra. Tätt Campus som inte ligger utspritt över halva stan. Nära till allt. Nära till skolan, vänner, affärer, naturen. Saknade inte något.

Examensarbetet skrev Lisa tillsammans med en kompis och det hette "Ursäkta, var står era grafiska romaner?" som handlade om tecknade serier för vuxna och grafiska romaner, om hur de skyltas på bibliotek och vilken läsfrämjande förmåga de har utomlands och vilket fantastiskt verktyg de skulle kunna få i Sverige som läsfrämjande kraft för barn och ungdomar och även vuxna.

Till hösten väntar en fast tjänst som barnbibliotekarie på ett av närbiblioteken i Kungsbacka.
– Och barnbibliotekarie var precis den profil som jag siktade mot under min utbildning.

Fram till dess forsätter Lisa med sin tjänst som timvikarie i Kungsbacka och det är väldigt varierade arbetsuppgifter som Lisa känner att hon lär sig mycket av.
– Det är roligt, och en får se massor av olika bibliotek och olika sätt att arbeta på. Det är viktigt, för om en får fast tjänst med en gång så missar en ju det och jag är ändå glad för min timvikarie-tid. Det har givit mig erfarenhet och inspiration för min framtida tjänst.

– Jag har haft stor nytta av min utbildning. Förutom informationssökningsbiten är jag otroligt tacksam för alla kurser i pedagogik som kanske är den särskilda profilen i Växjö. Att förstå hur andra tänker, att vi alla tänker och är olika individer hjälper en otroligt mycket i arbetet. Varje möte är unikt och som en av mina lärare sa en gång så kommer vi ständigt missförstå varandra, för vi har olika uppfattning om allting. Eftersom vi har läst om det och diskuterat dessa världsuppfattningar på många seminarier så känner jag mig säker när jag möter användarna ute i disken. Jag försöker vara lugn och positiv och göra mitt allra bästa för att deras upplevelse av biblioteket ska bli så bra som möjligt och utan pedagogiken hade det varit oerhört mycket svårare.

– Välj Växjö! Det finns fantastiska möjligheter på bibliotek. Det som syns på ytan är inte det som egentligen sker. Och om en gillar att förmedla information och litteratur så är biblioteket hjärtat för sådana möten. Om inte annat så kommer du få tre fantastiska studieår. Med praktik. Med problembaserat lärande. Med vänner. Ha kul!

Jonas stål står på skateboard

Pedagogik och projektkunskap viktigt för yrkesrollen

Jonas Stål har tillbringat mycket av sin tid på bibliotek, och nästan lika mycket funderade han över sitt yrkesval. Därför valde han att jobba två år som biblioteksassistent innan han sökte till utbildningen inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Men väl där så var målet klart – att gå ut i arbetslivet som bibliotekarie.

Mer om programmet

Sara och Joacim i biblioteket

Vi vill skapa en komplett fyraårig bibliotekarieutbildning

Bibliotekarier får en allt mer viktigare roll i samhället. Därför satsar bibliotek och informationsvetenskap på att göra förändringar i utbildningen för att matcha samhällets utmaningar. Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Sara Ahlryd, adjunkt och doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, berättar mer om det nya kandidatprogrammet som lanseras hösten 2017.

 

Vad är det för förändringar som kommer göras med kandidatprogrammet?

Joacim: I det nya programmet fokuserar vi på det som är angeläget i samhället och lägger stor vikt på informationsetik och vetenskaplig kommunikation. Vi kommer även att göra en satsning på avancerad nivå. Detta kommer att innebära att vi skapar en naturlig övergång från en kandidatexamen på tre år, till att studera ett påbyggnadsår. Våra studenter kan också läsa masterprogrammet i kulturvetenskaper och vi kommer inom kort också att erbjuda studier i digital humaniora. 

Sara: Vi har gjort om programmet efter de behov vi mött från tidigare år. Vi kommer att börja utbildningen med en introduktionskurs till akademiska studier och ämnets forskningsområden, vilket gör att studenter får arbeta med vetenskapliga texter och akademiskt skrivande. Vi kommer även gå igenom källkritik och ge dem verktyg för att muntligt och skriftligt presentera deras arbeten.

Varför ska man söka till programmet?

Joacim: Linnéuniversitetet är ett bra ställe att utbilda sig till bibliotekarie på. Det är ett flexibelt lärosäte, där det finns utrymme för att göra mycket möjligt. Vi har en tydlig koppling till arbetslivet och en bra dialog med bibliotekssektorn. Vi erbjuder också många gästföreläsare, så som forskare, bibliotekschefer och bibliotekarier.

Sara: Vi har fältstudieperioder i programmet. Det innebär att studenterna får chans att vara på platser med olika uppgifter inom bibliotekssektorn. Vi vill gärna varva de teoretiska delarna med praktisk uppgifter, därför åker vi även på studiebesök till platser kopplade till ämnen i kurser. Vi brukar också vara på bokmässan i Göteborg med samtliga studenter. 

Vem vänder sig programmet till?

Joacim: Programmet vänder främst till dem som vill bli bibliotekarier. Över 80 % av våra studenter som gått programmet jobbar efter examen som bibliotekarie.

Sara: Många studenter väljer utbildningen för att bli bibliotekarie, men under utbildningen öppnar det upp andra vägar för dem. Studenter får en annan insikt och bredd i vad man kan göra med de kunskaper de lär sig under utbildningen. Utbildningen gör våra studenter attraktiva inom andra yrkesområden, så det finns studenter som väljer att arbeta inom informationssektorn. Det finns en bredd i arbetsrollerna, studenter kan bli allt från arkivarie till informationsspecialist eller kommunikatör.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Joacim: Arbetsmarknaden ser ljus ut. Våra studenter har varit väldigt attraktiva under en lång period. Med de förändringar vi gör med detta program så tror vi att studenterna kommer att bli ännu mer attraktiva. Vi kommer under utbildningen satsa mer på den pedagogiska delen och lägga mer fokus på läsfrämjande. Detta eftersom vi märker att bland annat inom skolan får bibliotekarier en allt mer viktigare pedagogisk roll. Också frågor som rör de vetenskapliga biblioteken kommer att få plats, till exempel studier i vetenskaplig kommunikation.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M