Biologiprogrammet

180 hp

Biologi är läran om livet, från cellens minsta beståndsdelar till storskaliga processer på ekosystemnivå.

Vi söker dig som vill ta dig an framtidens utmaningar och möjligheter. Biologer behövs för att bevara naturens mångfald och för att lösa de komplexa problem som samhället står inför. Vi erbjuder en bred utbildning inom biologi med engagerade lärare, välutrustade laboratorier, stark forskningsanknytning – allt samlat i ett campus endast ett stenkast från Östersjön. Inom ramen för utbildningen kommer du att få träning och färdigheter i allt från cellbiologi och kemi, till evolutionära processer och naturvård. Efter kandidatexamen är du redo för yrkeslivet som biolog, men du kan också komplettera med en magister inom djurskydd eller utbildning till lärare för grund- och gymnasieskola. För dig som är intresserad av en framtida forskningskarriär erbjuder vi undervisning på avancerad nivå i våra mastersprogram, som ges i nära samarbete med världsledande forskargrupper inom akvatisk ekologi och mikrobiologi. Vid Linnéuniversitet får du det bästa av två världar: det unga lärosätets närhet mellan studenter och lärare och det stora universitetets starka forskarmiljöer. Välkommen till oss i Kalmar!

Karriär

Ett program med många möjligheter och med en god framtida arbetsmarknad. Du kan till exempel arbeta vid länsstyrelser och kommuner med naturvård, mark- och vattenanvändning eller med planläggning och uppföljning. Det finns också behov av biologer inom konsultmarknaden, skogsindustrin och vid större företag samt i guide- och besöksnäringen. Inriktar du dina studier mot biomedicin finns arbetsmöjligheter på analys- och forskningslaboratorier inom biomedicinsk industri eller i offentlig verksamhet som sjukvården. Utbildningen förbereder för vidare studier inom biologi på avancerad nivå och inom angränsande ämnen som ämneslärare eller djurskydd.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biologi.

information om Biologiprogrammet

En utbildning - många möjligheter

Biologiprogrammet - för dig som vill vara med och rädda världen på riktigt.

Studenter berättar

Porträtt Sandra, Emma och Marcus

Sandra, Emma och Marcus vann pris i forskartävling

Biologistudenterna Marcus Hall, Sandra Nilsson, och Emma Svahn vann den 8 december 2016 en stor internationell forskartävling med projektarbetet de gjort tillsammans med cementföretaget Cementa vid deras stenbrott i Degerhamn på Öland. Priset delades ut i Bryssel genom HeidelbergCements tävling Quarry Life Award och studenterna vann 10 000 euros i kategorin ”The best Biodiversity Management project”.

Syftet med studenternas projekt är att stärka den biologiska mångfalden där Cementa bryter råmaterial för cement och betongtillverkning. Marcus, Sandra och Emma har studerat hur anlagda våtmarker i en täktmiljö kan vara positivt för växter och djur och hur det samtidigt kan rena vattnet från partiklar som kommer från kalkstensproduktionen. 

– Projektet har vi genomfört genom att göra noggranna undersökningar av närsaltsbelastningen till den befintliga dammen och våtmarken i Degerhamn, säger Sandra.

– Ja, och så har vi inventerat och undersökt hur den biologiska mångfalden ser ut idag, tillägger Emma.

Resultatet används av Cementa och kan användas som mall för andra

– Planen om att anlägga en våtmark i Degerhamn har redan diskuterats och därför kommer resultatet av projektet att användas som förslag på hur Cementas våtmark kan utformas framöver. Tanken med projektet är också att det ska kunna fungera som en mall för när andra ska anlägga och optimera våtmark efter sina lokala förutsättningar, vilket vi hoppas de gör nu när Cementa kan fungera som ett bra exempel, säger Marcus.

Deltog i tävlingen för miljöns skull

Sandra, Emma och Marcus deltog i tävlingen och projektet för att de ville göra något för miljön, samtidigt som de också såg en möjlighet att få vara delaktiga i ett större projekt.

– Vi kände allihop att det var ett kul sätt att få lära oss mer om täkter, naturen och vattenvård, samtidigt som vi också fick möjlighet göra något för miljön. Projektet var också ett sätt för oss att få sätta våra kunskaper på prov, finslipa våra undersökningstekniker och själva få utforma och genomföra ett projekt, avslutar Emma. 

Linda Larsson student

Stor chans att få kontakt med lärarna

Linda Larsson från Gävle

Jag sökte till Linneuniversitets biologiprogram för att jag är mycket intresserad av biologi och forskning. Det kändes som att det passade mig eftersom det är mycket fältstudier. Dessutom är det inte så stora grupper så det är större chans att få kontakt med lärarna.

Efter LNU, funderar jag på att läsa magister och kanske doktorera, om jag får chansen! Just nu är jag mycket intresserad av ämnen som jag studerar denna termin - evolutionsbiologi och genetik. Jag tycker faktiskt att alla kurser som vi har läst har varit jätteintressanta.

Kalmar är en jättefin stad. Jag bodde förut i Umeå och det är skönt att det är varmt härnere!

Biologistudent

Många intressanta kurser enligt Dennis Amnebrink

Jag har alltid varit intresserad av biologi. När det blev dags att söka universitetstudier så bestämde jag mig för att utveckla mitt intresse och studera något som jag verkligen gillade och det var så jag hamnade här på Linnéuniversitetet.

Mitt favoritämne är ekologi, men det finns många andra ämnen som också är intressanta. Programmet har en bra blandning av kurser. Det finns alltid tid för oss studenter att ställa frågor till lärarna som ofta får igång diskussioner, vilket är bra. Jag vill studera till master i biologi och det kommer jag antagligen göra här på Linnéuniversitetet .

Tidigare studenter berättar

Anu Helin

Anu är doktorand på Linnéuniversitetet

Anu Helin jobbar som doktorand i professor Jonas Waldenströms grupp ”Zoonotisk ekologi och epidemiologi” på Linnéuniversitetet, ett jobb som hon trivs mycket bra med.

Vad har du för arbetsuppgifter och ansvar? 

– Som doktorand ansvarar jag för mina egna projekt, vilket innebär alltifrån att utforma projekten till att utföra dem och sedan presentera resultaten i form av en vetenskaplig artikel. Allt arbete jag gör utförs i nära samarbete med mina handledare. 

Hur ser en vanlig dag ut?

– Jag börjar mellan klockan sju och åtta på morgonen med att svara på mejl och gå igenom dagens att göra lista. Vid nio är det kaffe rast och efter rasten så sätter jag igång med labbarbetet eller datorarbetet och det håller jag på med fram till lunch. Efter lunch så är det ytterligare lite labbarbete eller datorarbete och när jag är klar med det, kanske runt 15.00–16.00, så planerar jag för nästa dag eller försöker hinna med att läsa en artikel eller två. Vissa dagar spenderas till stor del inne i labbet medan andra dagar sitter jag mest på kontoret. Allt beror på vilket projekt jag jobbar med för tillfället och var i projektet jag är. I normala fall så försöker jag sluta för dagen vid runt 16.00–17.00, men beroende på vad jag jobbar med så kan det variera.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att det är väldigt varierande, eftersom jag både får planera och utföra experiment inom ett område som jag är väldigt intresserad av.

Hur tänkte du när du valde utbildning? Varför valde du just Biologiprogrammet på Linnéuniversitetet?   

– När jag började på Linnéuniversitetet, som då (2009) hette Högskolan i Kalmar, så hade jag inte alla ämnen jag behövde för att komma in på Biologiprogrammet så jag fick läsa ett basår först. Mitt mål då var att bli djurskyddsinspektör men under min utbildning så fattade jag mer och mer intresse för forskning och labbarbete, planen ändrades och jag bestämde mig för att doktorera.

Vad tror du att du gör i framtiden? Har du något drömjobb?

– Jag har några år kvar som doktorand och vad som händer efter att jag är klar med min avhandling har jag ingen aning om. Något drömjobb har jag nog inte, men i nuläget så tror jag att jag skulle vilja stanna inom akademin.

Porträtt Emma Erlandsson

Emma vidareutbildar sig för att bli lärare

Efter att Emma Erlandsson hade avslutat sina studier på Biologiprogrammet insåg hon hur mycket hon gillar det naturvetenskapliga ämnet. Så mycket att hon nu vill lära ut sina kunskaper till andra.

Läs hela intervjun med Emma

Till och med januari 2017 läser Emma Kompletterande pedagogisk utbildning på distans, eftersom hon i framtiden vill jobba som lärare och undervisa.

– Det var när jag insåg hur mycket jag gillar att prata om biologi med andra, som jag bestämde mig för att plugga vidare till lärare, förklarar Emma.

Efter hennes avslutade studier på Biologiprogrammet har hon också läst kurser i kemi och fysik och kommer när hon är klar med sina studier vara behörig att undervisa i biologi och naturkunskap på gymnasiet och kemi på högstadiet. Från Biologiprogrammet tar Emma med sig flera kunskaper som hon tror att hon kommer ha nytta av i framtiden.

– Jag lärde mig en hel del om hur man arbetar i fält och i ett naturvetenskapligt laboratorium, samtidigt som det jag lärde mig under utbildningen också rent allmänt har påverkat hur jag ser på min omgivning nu, säger hon.

Emma är målmedveten och ser ljust på sin framtid.  

– Jag vill jobba som lärare och undervisa i det jag gillar. Jag tror inte det kommer vara särskilt svårt för mig att få jobb efter utbildningen eftersom arbetsmarknaden är ganska god för lärare i naturvetenskapliga ämnen, avslutar hon. 

Mer om programmet

Magister- och masterexamen i Biologi

För dig som är intresserad av en fördjupning inom Biologi erbjuder vi möjligheten att läsa ytterligare ett eller två år och ta ut en magister- eller masterexamen. I dessa utbildningar kommer du att arbeta tätt samman med ledande forskargrupper inom akvatisk ekologi, mikrobiell ekologi, evolutionsbiologi och sjukdomsekologi. Dessa utbildningar är öppna för utbytesstudenter och ges vanligen på engelska. Förutom att bli än mer konkurrenskraftig på den vanliga arbetsmarknaden meriterar du dig också för forskningsutbildning och doktorandanställning. Är du intresserad och vill veta mer så kontakta Jarone Pinhassi som är programansvarig för Biologi på avancerad nivå.

Påbyggnadsutbildning - Magisterprogram inom djurskydd

Är du intresserad av djurens hälsa, beteende och välfärd rekommenderas en påbyggnadsutbildning i biologi med inriktning mot djurskydd. Dels finns möjligheten att läsa kurser på grundnivå, dels också att gå ett skräddarsytt påbyggnadsår, Djurskyddsprogrammet, som ger en examen på magisternivå. Utbildningen ger en god förberedelse för yrkesverksamhet som djurskyddshandläggare, där studenterna lär sig att bedöma om djurhållning bedrivs enligt gällande djurskyddslagstiftning och hur man handlägger djurärenden.
Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med djurskyddsfrågor vid exempelvis länsstyrelserna, kommunernas miljö- och samhällsbyggnadsenheter eller med annan rådgivning kring djurskydd och djurhållning. Är du intresserad och vill veta mer så kontakta Sirkku Sarenbo som är kursansvarig för Djurskyddsprogrammet.

Ämneslärare i Biologi

En annan karriärväg med god möjlighet till anställning är påbyggnadsutbildning till ämneslärare i biologi. I och med din kandidatexamen i Biologi har du ämnesmässig kompetens i huvudämnet Biologi. Genom att läsa Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp så blir du behörig för undervisning i biologi i grundskolans åk 7-9 och i gymnasieskolan. Biologprogrammet ger även 30 hp kemi som du, om du vill gå lärarbanan, kan komplettera för att även bli behörig i detta ämne. Är du intresserad och vill veta mer så kontakta Carola Berntsson som är studievägledare för den kompletterande pedagogiska utbildningen.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar