Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

Är du intresserad av att utreda sjukdomars orsaker, utföra provtagningar och laborativa analyser?

Som legitimerad biomedicinsk analytiker har du en central och ansvarsfull roll inom hälso- och sjukvården. Dina noggranna analyser leder till fastställande av diagnos och behandling för patienten.

I utbildningen integreras praktiskt laboratoriearbete med ämnesstudier. Du läser kemi, biokemi, cell- och molekylärbiologi och fysiologi, liksom yrkesspecifika kliniska ämnen. Du får lära dig patientbemötande, provtagning, etik och sjukdomslära. Den återkommande verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) på olika sjukhuslaboratorier ger dig möjligheter att utöka, fördjupa och tillämpa dina kunskaper. Du får en god inblick och förankring i ditt kommande yrke. Utbildningen är forskningsanknuten och du lär dig att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt.

Examensarbetet gör du på ett kliniskt laboratorium, en forskningsinstitution eller på ett läkemedelsföretag, i Sverige eller utomlands.

Utbildningen ger dig möjlighet till fortsatta studier som magister/masterutbildning och forskarutbildning.

Karriär

Biomedicinsk analytiker är idag ett bristyrke och efterfrågan väntas öka. Nya analysmetoder utvecklas fortlöpande. Utbildningen är bred och gör dig väl rustad för ett yrkesliv på olika sjukhuslaboratorier, inom öppenvård samt på djursjukhus. Du kan också arbeta med utveckling och forskning inom läkemedels-, livsmedels- eller bioteknikföretag.

Examen

Biomedicinsk analytikerexamen, samt Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap.

animation biomedicinska analytikerprogrammet

 

Jonna Gustafsson praktik BMA

"BMA spelar en viktig roll för att hjälpa människor må bättre och även rädda liv."

Jonna Gustafsson går biomedicinska analytikerprogrammet, ett spår hon blev tipsad om och sedan kände var helt rätt.

Marcus Pettersson

"Från den kontakt jag haft med sjukvården skriker de efter oss"

Marcus Petersson känner sig lugn för framtiden med biomedicinska analytikerprogrammet i ryggsäcken.

Nikolaj Gubonin

"Rikligt med teori kombinerat med kompletterande praktiskt arbete i form av laborationer var lockade."

Nikolaj Gubonin studerar på biomedicinska anlytikerprogrammet baserat på hans naturvetenskapliga intresse med en filosofisk bakgrund.

Tidigare studenter berättar

Jonas tidigare student

Jonas är som Sherlock Holmes – fast i labbet!

Jonas Olafsson jobbar i dag med bakterier i alla dess former på mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset i Kalmar.

Redan i gymnasiet visste Jonas att han i framtiden antingen ville forska eller jobba på ett laboratorium. Med ett extra starkt intresse för kemi och biologi föll valet av utbildning på biomedicinska analytikerprogrammet.

– Jag visste inte ens att yrket fanns innan mina vägar ledde mig till programmet, säger Jonas.

En utbildning som ger jobb

Biomedicinska analytiker är attraktiva på arbetsmarknaden och de flesta av sistaårs-studenterna har jobb redan innan de tar examen.

– Just nu är det lätt att få jobb över hela landet. Jag hade dessutom sommarjobb på labb i två somrar under min studietid, vilket gav erfarenheter som såklart var bra när jag skulle påbörja min tjänst efter examen, säger Jonas.

Jonas berättar att han som student redan under första terminen fick inblick i hur hans framtida yrke skulle fungera i verkligheten.

– Vi fick gå på studiebesök till olika labb på sjukhusen i Kalmar med omnejd. Det gav en bra bild av hur man jobbar som biomedicinsk analytiker, säger Jonas.

I sitt examensarbete jämförde Jonas rådande metod att få fram en resistensbestämning med en ny snabbare metod. Han testade även en metod som på ett snabbare sätt kan identifiera en bakteries art.

– En resistensbestämning innebär att man tar reda på vilka antibiotika som fungerar mot den bakterie som har orsakat en viss infektion, till exempel en urinvägsinfektion. Genom att processen blir snabbare kan patienten få passande antibiotika snabbare. Mitt examensarbete gjorde att jag fick åka till Berlin på en stor mikrobiologisk konferens, säger Jonas.

Bakterier och detektivarbete

Som utbildad biomedicinsk analytiker jobbar Jonas i dag med bakterier på mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset i Kalmar. Han är som Sherlock Holmes – fast i labbmiljö.

– Under en vanlig dag på jobbet läser jag av prover, gör resistensbestämningar och isoleringar, identifierar olika bakteriearter och gör tester för att utesluta antibiotikatyper som patienters specifika bakteriestam kan vara resistenta mot, säger Jonas.

Om sin framtid menar Jonas att han hela tiden vill sträva efter att utvecklas inom sitt yrke för att lära sig mer och bli bättre på det han gör. Till de personer som funderar på att välja samma spår, säger han:

– Du kommer snabbt att märka om utbildningen är något för dig. Om den är det är det bara att ge järnet, säger Jonas.

Mer om programmet

Varför biomedicinsk analytiker?

Är du intresserad av människors hälsa? Vill du vara med och rädda liv? Vill du dessutom vara säker på att få ett jobb när du är klar med din universitetsutbildning? Då ska du läsa till biomedicinsk analytiker vid Linnéuniversitetet.

– Behovet av välutbildade biomedicinska analytiker är stort, och kommer att bli större, säger Maria Mattsson, programansvarig för utbildningen vid Linnéuniversitetet.

Hon hänvisar till flera arbetsmarknadsrapporter som visar att det är stor brist på biomedicinska analytiker.

En biomedicinsk analytiker arbetar på olika sjukhuslaboratorier och inom veterinärmedicin – men kan även arbeta med utveckling och forskning inom läkemedels-, livsmedels- eller bioteknikföretag.

– På utbildningen får man till en början lära sig grunderna inom naturvetenskap och så småningom blir man expert på att utföra laborationer, säger Maria.
Teori och praktik i symbios

Praktiken en inblick i arbetslivet

Under hela utbildningen varvas och integreras praktiskt laboratoriearbete med ämnesstudier. Du läser kemi, biokemi, cell- och molekylärbiologi och fysiologi, liksom yrkesspecifika kliniska ämnen. Du får lära dig patientbemötande, provtagning, etik och sjukdomslära. På det biomedicinska analytikerprogrammet har studenterna återkommande perioder med verksamhetsförlagd utbildning (VFU), praktik, på olika sjukhuslaboratorier.

– Den verksamhetsförlagda utbildningen, praktiken, ger studenterna en god inblick och förankring i sitt kommande yrke. Efter avslutad utbildning bidrar studenterna med nya kunskaper på arbetsplatserna, säger Maria

– Det biomedicinska området står inför en snabb kunskapsutveckling både teoretiskt och metodologiskt. Det är viktigt att studenterna alltid får den senaste kunskapen med sig ut på arbetsmarknaden, säger Maria.

Genom att arbeta systematiskt och noggrant med provtagning och provanalyser minskar man risken för felaktiga diagnoser. Vid Linnéuniversitetet pågår forskning inom biomedicinsk vetenskap, och studenterna får givetvis ta del av det forskningsarbete som pågår. Studenterna tränas i att laborera, och måste vara duktiga på att följa en handledning.

Spännande yrkesframtid väntar

– Efter utbildningen får studenterna viktiga och ansvarsfulla arbeten, där de hjälper läkarna med underlag för att ställa rätt diagnos på patienterna, och då krävs noggrannhet, säger Maria.

Sista terminen kan studenten inrikta sin VFU på det område som väckt mest intresse under studierna.

– Vi lyssnar på våra studenter och de får en spännande utbildning inom ett område med snabb utveckling. Studenterna kan sedan bygga vidare på sin utbildning och läsa en masterutbildning och sedan en forskarutbildning, säger Maria.

– En spännande yrkesframtid väntar våra nyblivna studenter. Flera av studenterna redan fått jobb under utbildningen, säger Maria.

Biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå

Vill du fördjupa dig inom Biomedicinsk laboratorievetenskap och läsa vidare på avancerad nivå?

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet erbjuder tillsammans med Jönköping University och Linnéuniversitetet möjligheten att erhålla en magister- eller masterexamen inom Biomedicinsk laboratorievetenskap. Kurserna som erbjuds vid respektive lärosäte är utformade för att de tillsammans med ett examensarbete vid Linköpings universitetet skall ge dig en examen.

Kurser inom biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar