Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

Är du intresserad av att utreda sjukdomars orsaker, ta prover och göra laborativa analyser?

Som biomedicinsk analytiker är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden för utexaminerade är mycket hög och efterfrågan spås även vara fortsatt stor. De flesta biomedicinska analytiker arbetar på laboratorier inom hälso- och sjukvården med bland annat analys av patientprover, funktion och underhåll av analysinstrument och kvalitetssäkring av laboratoriediagnostiken. Motsvarande arbetsuppgifter kan också finnas inom djursjukvården där biomedicinska analytiker kan arbeta på större veterinärmottagningar och djursjukhus.

Biomedicinska analytiker kan också arbeta inom andra laborativa branscher såsom produktion, kvalitetssäkring och utveckling av läkemedel, livsmedelsanalyser, vattenanalyser samt på forskningslaboratorier.

Karriär

Biomedicinsk analytiker är idag ett bristyrke och efterfrågan kommer att öka. Denna utbildning är bred och gör dig väl rustad för ett yrkesliv på olika sjukhuslaboratorier, inom öppenvård samt på djursjukhus.

Du kan också jobba med utveckling och forskning på företag inom läkemedel, livsmedel eller bioteknik.

Examen

Biomedicinsk analytikerexamen och filosofie kandidatexamenHuvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring vårt program? Mejla till programansvar.bma@lnu.se

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Bli hjärnan bakom livräddande analyser

I klippet får du en introduktion till programmet Biomedicinsk analytiker - och den kommande arbetsmarknaden.

"BMA spelar en viktig roll för att hjälpa människor må bättre och även rädda liv."

Jonna Gustafsson praktik BMA

Jonna Gustafsson går biomedicinska analytikerprogrammet, ett spår hon blev tipsad om och sedan kände var helt rätt.

"Det är med hjälp av BMA som läkare kan ställa diagnoser och utan en diagnos får patienter ingen behandling, därför spelar BMA en viktig roll för att hjälpa människor må bättre och även rädda liv." säger Jonna.

"Från den kontakt jag haft med sjukvården skriker de efter oss"

Marcus Pettersson

 

Marcus Petersson känner sig lugn för framtiden med biomedicinska analytikerprogrammet i ryggsäcken.

 

"Den som söker till BMA behöver inte vara orolig för att den bara ska stå och stampa på en plats utan det finns många alternativ att specialisera sig i." säger han.

"Rikligt med teori kombinerat med praktiskt arbete i form av laborationer lockade"

Nikolaj Gubonin

 

Nikolaj Gubonin studerar på biomedicinska anlytikerprogrammet baserat på hans naturvetenskapliga intresse med en filosofisk bakgrund.

 

"Av olika skäl började jag intressera mig för de existentiella frågorna vilket kanaliserade i en iver att försöka förstå världen och människans ursprung, ur ett naturvetenskapligt perspektiv." förklarar han.

Jonas är som Sherlock Holmes – fast i labbet!

Jonas tidigare student

Jonas Olafsson jobbar i dag med bakterier i alla dess former på mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset i Kalmar.

Lina jobbar på ett djursjukhus

Lina Gustavsson gick biomedicinska analytikerprogrammet, och läste därefter ett magisterår. I dag jobbar hon som biomedicinsk analytiker på ett djursjukhus norr om Kalmar.

Mer om programmet

"Behovet av välutbildade biomedicinska analytiker är stort"

Är du intresserad av människors hälsa? Vill du vara med och rädda liv? Vill du dessutom vara säker på att få ett jobb när du är klar med din universitetsutbildning? Då ska du läsa till biomedicinsk analytiker vid Linnéuniversitetet.

– Behovet av välutbildade biomedicinska analytiker är stort, och kommer att bli större, säger Maria Mattsson, programansvarig för utbildningen vid Linnéuniversitetet.

Biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå

Vill du fördjupa dig inom Biomedicinsk laboratorievetenskap och läsa vidare på avancerad nivå?

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet erbjuder tillsammans med Jönköping University och Linnéuniversitetet möjligheten att erhålla en magister- eller masterexamen inom Biomedicinsk laboratorievetenskap. Kurserna som erbjuds vid respektive lärosäte är utformade för att de tillsammans med ett examensarbete vid Linköpings universitetet skall ge dig en examen.

Kurser inom biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå

Vanliga frågor om biomedicinska analytikerprogrammet

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar