Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

Är du intresserad av att utreda sjukdomars orsaker, ta prover och göra laborativa analyser? Som legitimerad biomedicinsk analytiker har du en central och ansvarsfull roll inom hälso- och sjukvården. Det finns en brist på biomedicinska analytiker inom vården, vilket gör att möjligheterna till jobb efter examen är stora.

Som biomedicinsk analytiker har du ett viktigt jobb där dina noggranna analyser leder till fastställande av diagnos och behandling för patienten. Denna utbildning är både teoretisk och praktisk där ämnesstudier kombineras med laborationer.

Du läser kemi, biokemi, cell- och molekylärbiologi samt fysiologi, liksom yrkesspecifika kliniska ämnen. Du får lära dig patientbemötande, provtagning, etik och sjukdomslära. Utbildningen är forskningsanknuten och du lär dig att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt. Den återkommande verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på olika sjukhuslaboratorier ger dig möjligheter att fördjupa, utöka och använda dina kunskaper redan under utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen ger dig en bra inblick och förankring i det du kommer att jobba med.

Examensarbetet gör du på ett kliniskt laboratorium, en forskningsinstitution eller på ett läkemedelsföretag i Sverige eller utomlands.

Utbildningen ger dig möjlighet till fortsatta studier som en magister- eller masterutbildning och forskarutbildning.

Karriär

Biomedicinsk analytiker är idag ett bristyrke och efterfrågan kommer att öka. Denna utbildning är bred och gör dig väl rustad för ett yrkesliv på olika sjukhuslaboratorier, inom öppenvård samt på djursjukhus.

Du kan också jobba med utveckling och forskning på företag inom läkemedel, livsmedel eller bioteknik.

Examen

Biomedicinsk analytikerexamen och filosofie kandidatexamen

Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap

I klippet får du en introduktion till programmet Biomedicinsk analytiker - och den kommande arbetsmarknaden.

"BMA spelar en viktig roll för att hjälpa människor må bättre och även rädda liv."

Jonna Gustafsson praktik BMA

Jonna Gustafsson går biomedicinska analytikerprogrammet, ett spår hon blev tipsad om och sedan kände var helt rätt.

"Det är med hjälp av BMA som läkare kan ställa diagnoser och utan en diagnos får patienter ingen behandling, därför spela BMA en viktig roll för att hjälpa människor må bättre och även rädda liv." säger Jonna.

"Från den kontakt jag haft med sjukvården skriker de efter oss"

Marcus Pettersson

 

Marcus Petersson känner sig lugn för framtiden med biomedicinska analytikerprogrammet i ryggsäcken.

 

"Den som söker till BMA behöver inte vara orolig för att den bara ska stå och stampa på en plats utan det finns många alternativ att specialisera sig i." säger han.

"Rikligt med teori kombinerat med praktiskt arbete i form av laborationer lockade"

Nikolaj Gubonin

 

Nikolaj Gubonin studerar på biomedicinska anlytikerprogrammet baserat på hans naturvetenskapliga intresse med en filosofisk bakgrund.

 

"Av olika skäl började jag intressera mig för de existentiella frågorna vilket kanaliserade i en iver att försöka förstå världen och människans ursprung, ur ett naturvetenskapligt perspektiv." förklarar han.

Jonas är som Sherlock Holmes – fast i labbet!

Jonas tidigare student

Jonas Olafsson jobbar i dag med bakterier i alla dess former på mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset i Kalmar.

Lina jobbar på ett djursjukhus

Lina Gustavsson gick biomedicinska analytikerprogrammet, och läste därefter ett magisterår. I dag jobbar hon som biomedicinsk analytiker på ett djursjukhus norr om Kalmar.

Mer om programmet

"Behovet av välutbildade biomedicinska analytiker är stort"

Är du intresserad av människors hälsa? Vill du vara med och rädda liv? Vill du dessutom vara säker på att få ett jobb när du är klar med din universitetsutbildning? Då ska du läsa till biomedicinsk analytiker vid Linnéuniversitetet.

– Behovet av välutbildade biomedicinska analytiker är stort, och kommer att bli större, säger Maria Mattsson, programansvarig för utbildningen vid Linnéuniversitetet.

Biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå

Vill du fördjupa dig inom Biomedicinsk laboratorievetenskap och läsa vidare på avancerad nivå?

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet erbjuder tillsammans med Jönköping University och Linnéuniversitetet möjligheten att erhålla en magister- eller masterexamen inom Biomedicinsk laboratorievetenskap. Kurserna som erbjuds vid respektive lärosäte är utformade för att de tillsammans med ett examensarbete vid Linköpings universitetet skall ge dig en examen.

Kurser inom biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar