Business Process Control and Supply Chain Management, magisterprogram

Inriktning: Fronten inom ekonomi & verksamhetsstyrning 60 hp

Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av försörjningskedjor. Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot logistik och ekonomistyrning.

Programmet kombinerar områdena logistik och ekonomistyrning, vilket är unikt och bygger på ett behov av ekonomer som förstår samverkan med andra företag och värdeskapande genom att arbeta för slutkunden. En inriktning i programmet är att inom försörjningskedjor skapa effektivitet med hjälp av bra leverantörer för att klara dagens kravbild på den marknaden. Den andra är att genom användning av ekonomisk information utveckla och effektivisera processer inom och mellan företag. Denna indelning sker den första terminen. Det ettåriga magisterprogrammet avslutas med en magisteruppsats som behandlar antingen logistik eller verksamhetsstyrning i försörjningskedjor Efter examen kan du jobba nationellt såväl som internationellt som exempelvis Supply Planner, Business Controller, Management Consultant, Business Development Planner och Logistics Planner. Språket är engelska och studenter från hela världen antas.

Karriär

Yrkesrollerna för logistiker och controllers ändras mot att stödja företag och försörjningskedjors beslutsfattande, baserat på ett extrovert, internationellt, offensivt och affärsmässigt arbetssätt. Programmet förbereder väl både för en professionell yrkeskarriär och för doktorandstudier.

Examen

Filosofie eller ekonomie magisterexamen med inriktning mot styrning av affärsprocesser och försörjningskedjor: Fronten inom ekonomi & verksamhetsstyrning,

eller

Filosofie eller ekonomie magisterexamen med inriktning mot styrning av affärsprocesser och försörjningskedjor: Fronten inom logistik & supply chain management

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken