Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram

Fronten inom Logistik & Supply Chain Management 120 hp

Programmet svarar upp mot de krav på effektivitet, samordning, styrning och utveckling av affärsprocesser inom och mellan företag i försörjningskedjor som global konkurrens ställer. Det innehåller två inriktningar; Fronten inom Logistik & Supply Chain Management, och Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning.

Det två-åriga programmet är uppbyggt av de två ämnesområdena logistik/supply chain management och ekonomi/verksamhetsstyrning, en kombination som är unik i sitt slag. Ett genomgående tema i programmet är att hitta och skapa effektivitet inom försörjningskedjor med hjälp av leverantörsledet, för att klara de krav på värdeskapande för slutkunden som den konkurrensutsatta marknaden ställer. Ett annat viktigt tema är att genom utveckling och användning av processorienterad information och styrmetoder effektivisera processer inom det egna företagets olika delar och inte minst mellan företag.

På inriktningen Fronten inom logistik & supply chain management fördjupas kunskaperna från kandidatnivån. Den första terminen innehåller kurserna Logistics management in supply chains (som bl a behandlar framtida logistiska utmaningar kring leverantörssamverkan) och Supply chain information systems (som ger bred kunskap om det IT-stöd som behövs för att styra försörjningskedjor). I kommande terminer kommer du bland annat att läsa om utveckling och integration av försörjningskedjor samt interorganisatorisk styrning, forskningsmetoder och e-business management. Masterprogrammet avslutas med en masteruppsats. Det är möjligt att ta examen efter ett år. Programmet ges på engelska och rekryterar studenter från hela världen.

Den andra programinriktningen Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning kan du hitta här.

Karriär

Efter examen kan du arbeta både nationellt och internationellt inom ett brett område. På dagens arbetsmarknad finns det efterfrågan på ekonomer som kan samverka med andra företag och arbeta för slutkunden med ett offensivt och affärsmässigt arbetssätt. Programmet förbereder både för en professionell yrkeskarriär inom styrning av affärprocesser i försörjningskedjor och för en forskarkarriär. Några befattningar som tidigare studenter har är exempelvis Purchaser, Supply Planner, Business Process Developer, Business Development Planner och After Sales Logistics Planner.

Examen

Ekonomie masterexamen med inriktning mot Business Process Control and Supply Chain Management, fronten inom logistik & supply chain management
(Huvudområde: Företagsekonomi)

Internationella möjligheter

Undervisningen sker till största del på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. En ytterligare möjlighet till internationalisering på programmet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet i Europa, USA och Asien.

A practical and unique programme

Farah Naz

Farah chose Sweden as a study destination because she wanted to experience a modern and advanced environment. Two years into the programme she really likes the variety of learning techniques offered, and how holistic of a view on logistics that is given.

Engaged teachers and interesting guest lectures

Claudia

Claudia has previously worked with Business Process Management before choosing to study this programme. Getting more in-depth with the subject in an international environment was something she very much enjoyed, and it led to a good start in her career, already have found a job at Scania, Sweden.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken