Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram

Fronten inom Logistik & Supply Chain Management 120 hp

Programmet svarar upp mot de krav på effektivitet, samordning, styrning och utveckling av affärsprocesser inom och mellan företag i försörjningskedjor som global konkurrens ställer. Det innehåller två inriktningar; Fronten inom Logistik & Supply Chain Management, och Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning.

Det två-åriga programmet är uppbyggt av de två ämnesområdena logistik/supply chain management och ekonomi/verksamhetsstyrning, en kombination som är unik i sitt slag. Ett genomgående tema i programmet är att hitta och skapa effektivitet inom försörjningskedjor med hjälp av leverantörsledet, för att klara de krav på värdeskapande för slutkunden som den konkurrensutsatta marknaden ställer. Ett annat viktigt tema är att genom utveckling och användning av processorienterad information och styrmetoder effektivisera processer inom det egna företagets olika delar och inte minst mellan företag.

På inriktningen Fronten inom logistik & supply chain management fördjupas kunskaperna från kandidatnivån. Den första terminen innehåller kurserna Logistics management in supply chains (som bl a behandlar framtida logistiska utmaningar kring leverantörssamverkan) och Supply chain information systems (som ger bred kunskap om det IT-stöd som behövs för att styra försörjningskedjor). I kommande terminer kommer du bland annat att läsa om utveckling och integration av försörjningskedjor samt interorganisatorisk styrning, forskningsmetoder och e-business management. Masterprogrammet avslutas med en masteruppsats. Det är möjligt att ta examen efter ett år. Programmet ges på engelska och rekryterar studenter från hela världen.

Den andra programinriktningen Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning kan du hitta här.

Karriär

Efter examen kan du arbeta både nationellt och internationellt inom ett brett område. På dagens arbetsmarknad finns det efterfrågan på ekonomer som kan samverka med andra företag och arbeta för slutkunden med ett offensivt och affärsmässigt arbetssätt. Programmet förbereder både för en professionell yrkeskarriär inom styrning av affärprocesser i försörjningskedjor och för en forskarkarriär. Några befattningar som tidigare studenter har är exempelvis Purchaser, Supply Planner, Business Process Developer, Business Development Planner och After Sales Logistics Planner.

Examen

Ekonomie masterexamen med inriktning mot Business Process Control and Supply Chain Management, fronten inom logistik & supply chain management
(Huvudområde: Företagsekonomi)

Internationella möjligheter

Undervisningen sker till största del på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. En ytterligare möjlighet till internationalisering på programmet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet i Europa, USA och Asien.

Studenter berättar

Farah: "The programme is very up to the mark and practical in nature that is incomparable and unique in its own kind"

Farah Naz

What made you apply for this programme?

- I applied for Supply Chain Management because it is very up to the mark and practical in nature that is incomparable and unique in its own kind. This program is very latest, comprehensive and holistic in nature and the courses offered in this program seemed very relevant and interesting.


Being in your second year of the programme, how do you like it so far?

- I like the course content, given tasks, assignments and the way this program is structured. Supply Chain Management combines different learning techniques, such as case studies, seminars, guest lectures, company visits, workshops, simulation tools, peer teaching and tutorials, thus leading to a 360 degree approach to have command over the subject matter. The fair and transparent feedback given to the students helps them in further developing their knowledge and competency.


Why did you choose to study in Sweden?

- I chose to study in Sweden because it is very modern, advance and developed country. Sweden is unique in its practices, in addition to being positive, peaceful, calm, sustainable and beautiful country. I believe everything in Sweden is very well thought, logical, planned and organized. The Swedish way of "lagom" and "Jantelagen" has played an important role in my decision to choose Sweden. Studying in Sweden is a very remarkable and wonderful experience. The teaching style is of high standard and quality which invokes critical thinking in students and makes them able to perform high both in academics and in practice. I find Swedish education system to be very fair and transparent in nature. Access to knowledge sources, such as library databases, events, conferences and seminars, makes this experience more valuable and delightful. 

How do you like the student life of Växjö?

- The student life is of very high quality, enriched and balanced. Having a campus where everything is at one place, the university offers the complete package and boundless value to the students. I like to take Swedish language, music and yoga classes in my spare time and I also like to explore Växjö more whenever possible. 

Claudia: “The program coordinator is always engaged in scheduling interesting guest lectures.”

Claudia

How come you choose to study this programme?

- I choose this program because I worked a little with Business Process Management before and I became very interested to learn more, and to eventually find a job in that area. When I studied the logistics courses included in my Bachelor’s degree, I loved the idea of specializing further in that area with a Master’s degree.

What do you enjoy about the programme?

- What I find extra interesting with the programme is its very international environment. I also enjoy the opportunities we have to work with companies during some courses. The programme touches on very interesting topics with the different lectures offered. I will always remember a lecture on intercultural teams and leadership. I’ll also remember the guest lecture by Per Frankelius about scenario analysis. The program coordinator is always engaged in scheduling interesting guest lectures.

How is it to be a student at Linnaeus University?

- The student life is really nice, especially if you live on campus you always have your friends and classmates nearby. You have everything you need on campus such as the gym, sports and pubs.


So what are your plans for when you finish your studies?

- I actually found a job in Sweden! I will start a trainee program within production and logistics at Scania in Oskarshamn. 

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken