Byggteknik, högskoleingenjör

180 hp

Vill du jobba med att skapa och utveckla byggnader och miljöer där människor ska leva, resa och jobba? Utbildningen ger dig de viktiga kunskaper du behöver och du får utveckla din förmåga att lösa problem.

Du lär dig om att bygga bostäder, kontorshus, vägar, flygplatser och mycket annat. Som ingenjör i byggteknik har du en bred teknisk kompetens och en helhetssyn på byggprocessen. Vi som lärare brinner för att inspirera och föra fram kunskapen - som framtida byggnadsingenjör kommer du vara med att bygga och utveckla våra närmiljöer. De första åren studerar du matematik och byggnadstekniska ämnen. Du lär dig mycket om olika byggnadsmaterial och om hur byggnader utformas med hänsyn till ljud, värme, fukt och brandsäkerhet. Du lär dig också upprätta detaljritningar och får kunskaper om byggnadsproduktion, projektledning och om juridiska bestämmelser för byggande. Dessutom får du arbeta med att lösa konstruktionsproblem och tillämpa mekanik och hållfasthetslära. Under det sista året kommer du till stor del läsa kurser som hjälper dig att koppla samman flera av de kurser du läst tidigare. Under utbildningen deltar ingenjörer och arkitekter från näringslivet i undervisningen och tillför sina olika erfarenheter. I utbildningen ingår också kontinuerliga företagskontakter som ger dig ett viktigt komplement till utbildningen på universitetet och inblick i din framtida yrkesroll.

Karriär

Som byggnadsingenjör kommer du att möta en bred arbetsmarknad. Den sträcker sig från att vara arbetsledare på ett stort byggföretag till ritbordet som konstruktör eller projektör på ett arkitektkontor eller varför inte samhällsplanerare på kommunen. Många byggnadsingenjörer jobbar också med fastighetsförvaltning, som experter och rådgivare och förstås som säljare och inköpare.

Examen

Högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Studenter berättar

Därför vill jag bli ingenjör

Studenten Trixie Swahn berättar om varför hon valt att studera till ingenjör i byggteknik. 

Ibrahim Buh Gelle

Ibrahims dröm förverkligades genom byggtekniksprogrammet när två drömjobb blev ett 

När Ibrahim Buh Gelle var liten hade han två drömjobb. Antingen ville han bli lärare eller civilingenjör. Med hjälp av sin utbildning på Byggtekniksprogrammet är han nu på väg att förverkliga sin dröm.

Läs hela intervjun med Ibrahim

Ibrahim valde att läsa Byggteknik för att det är en bred utbildning som täcker ett stort område. Han menar att utbildningen gör det möjligt att jobba både inom den offentliga och privata sektorn som alltifrån bygglovhandläggare till fastighetsförvaltare.

– Den största fördelen med utbildningen är att jag verkligen har fått möjlighet att utveckla mig själv som person inom till exempel konstruktion, anläggning och förvaltning.

Att bli en del av samhällsbyggandet, att få lära sig rita och designa med hjälp av olika program och att få lära sig mer om alltifrån planering till förvaltning tycker Ibrahim är bland det roligaste.

– Jag tycker också att det är roligt att få lära mig mer om att bevara det gamla och samtidigt utveckla ett hållbart byggande och att hela tiden ha miljön och miljöpåverkan i åtanke.

Viktigt att söka praktikplats tidigt

Ibrahim har också haft praktik på Skanska i Växjö.

– Det var jättebra, roligt och värdefullt att få komma ut i verkligheten och jobba. Jag lärde mig väldigt mycket under praktikveckorna som jag kommer ta med mig i framtiden och vidare ut i arbetslivet.

Ibrahim poängterar också vikten av att söka praktikplats i tidigt. 

– Ett gott råd till dig som är student och som ska göra praktik är att vara ute i god tid och skicka ut förfrågningar om praktikplats tidigt. För att säkert få en plats kan det vara bra att kontakta praktikplatsen några månader i förväg.

Drömmen på väg att bli verklighet

Ibrahim har nyligen fått jobb på Skanskagymnasiet som lärare för gymnasieingenjörer.

– Min dröm håller äntligen på att bli verklighet nu när jag har fått ett jobb. Att jag dessutom får möjlighet att kombinera mina båda drömjobb är helt fantastiskt, det kan inte bli bättre. 

#Humansoflnu

Följ oss på instagram.

Student i labbsal

"Att utbildningen täcker in hela byggprocessen tycker jag är det bästa. Jag går andra året på byggingenjörsprogrammet och just nu läser vi en kurs i betongkonstruktioner. Innan vi kom till labbsalen har vi själva fått räkna på hur de olika krafterna påverkar betongbalken och nu är det dags att se om våra beräkningar stämmer med verkligheten. I experimentet utsätter vi balken för två krafter tills den går sönder. Det är alltid kul att få se om teorin stämmer överens med praktiken!" /Gustav, student på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Laboration i kursen betongkonstruktioner

Tidigare studenter berättar

Jenny Angeling berättar om hur det är att studera till byggingenjör.
Jenny Andersson

Jenny Andersson är produktionsingenjör på Skanska

Jenny från Lönneberga läste Byggtekniksprogrammet. Nu har hon fått sitt första jobb efter utbildningen som produktionsingenjör på Skanska i Växjö.

För Jenny började det med att hon blev antagen till studentprogrammet P3 som Skanska anordnade, ett program för andra årets studenter på ett byggrelaterat program, innan hon blev anställd.

– Det var en otroligt rolig start i min karriär och jag fick under tiden i programmet jobba nära med de kollegor som jag har idag. Jag fick också lära mig hur Skanska arbetar, inte bara i Sverige, utan också i Prag som jag fick möjlighet att åka till. Under tredje året på universitetet fick jag frågan om jag var intresserad av Skanska som arbetsgivare – och visst var jag det!

Läs hela intervjun med Jenny

Vad har du för arbetsuppgifter? 

– Eftersom jag sitter med i produktionen skiftar mina arbetsuppgifter från månad till månad, allt eftersom huset vi bygger blir mer färdigt. Jag arbetar dels med produktionsledning, vilket innebär att jag leder plattsättare och mattläggare ute på byggarbetsplatsen. Dels arbetar jag som projektingenjör och det innebär att jag bland annat samlar in relationshandlingar och drift- och skötselinstruktioner, hjälper till med besiktningar och gör inköp till byggnationen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är den otroliga lagandan som finns på min arbetsplats och den är viktig eftersom det måste finnas en harmoni i den projektledning som leder ett projekt framåt.

Varför valde du att läsa byggteknik?

– Jag var intresserad av att jobba med något som står kvar på jorden, en samhällsnytta som det aldrig blir mindre av. Samtidigt ville gå en bred utbildning som kunde ge mig olika karriärvägar och det visste jag att byggteknik kunde göra.

Vad tror du att du gör i framtiden? Har du något drömjobb?

– Om fem år vill jag vara produktionschef på en av Skanskas byggnationer. Jag tror att det är där jag passar och det är dit jag ska försöka ta mig.

Mer om programmet

Högskoleingenjörsprogrammets syfte är att förbereda studenterna för en yrkesverksamhet som ingenjör inom byggsektorn.

Under utbildningen lär sig studenterna om hela byggprocessen, både om olika byggnadsmaterial, hur byggnader utformas, om olika installationer i en byggnad och hur detaljritningar utformas. Studenterna ges även kunskaper om byggnadsproduktion, projektledning och om juridiska bestämmelser för byggande.

Efter utbildningen skall studenterna ha lärt sig att lösa konstruktionsproblem och tillämpa mekanik och hållfasthetslära. Att arbeta självständigt, kreativt och i projektform med hjälp av all kunskap får studenterna praktiskt tillämpa både under ett större byggprojekt och i examensarbetet under årskurs 3. Studenterna erbjuds god kontakt med näringslivet under utbildningen.

Exempel på presentationsfilm: Byggprojektet ÅK 3

Kontakt med fadderföretag

studenter tillsammans med företag

I utbildningen ingår kontinuerliga fadderföretagskontakter. Det ger dig som student ett viktigt komplement till utbildningen på universitetet och en inblick i din framtida yrkesroll.

I utbildningen sker studiebesök under flertalet kurser. Att ta in gästföreläsare för att koppla teorin i utbildningen till byggbranschens vardag är också vanligt.

För att du som student skall få en bättre helhetsbild av din framtida yrkesroll och arbetsmarknad, samt få möjlighet att skapa egna kontakter, ingår ett moment som kallas fadderprojektet i utbildningen under hela år 1 och 2. Fadderprojektet består bland annat av studiebesök hos företag.

Två eller tre kvällar per termin anordnas månadens företag. Då får vi besök av intressanta företag i branschen. De presenterar sig och ni som studenter får möjlighet att ställa frågor och mingla med företagsrepresentanter. Månadens företag ger dig bra förutsättningar för att skaffa kontakter inför att det är dags för praktik.

Under årskurs 2 ingår två veckors praktik på ett företag under våren. Detta ger er som studenter mycket goda möjligheter att knyta kontakter och se hur studierna kommer till nytta i arbetslivet.

Under höstterminen arrangeras vanligen också Byggardagen, då företag i branschen kommer till universitetet för att knyta kontakter med studenterna.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken