Byggteknik, magisterprogram

60 hp

”Att göra saker rätt och att göra rätt saker”. Spänning, deformation, vibrationer – hur beter sig byggkonstruktioner i olika situationer? Analysera, räkna på djupet och lär dig vetenskapliga metoder. En teknisk utbildning på avancerad nivå ger dig goda förutsättningar för att lyckas med detta.

Om du följer det här programmet kommer du att lära dig att analysera olika typer av konstruktioner och att använda kvalificerade beräkningsverktyg som finita elementmetoden. Du får generella kunskaper som kan tillämpas på många områden men också möjlighet att fokusera särskilt på modern träbyggnadsteknik. På det området finns det en omfattande forskning vid universitetet och ett välutrustat laboratorium. Utöver de beräkningsinriktade kurserna innehåller utbildningen kurser inom bl a vetenskaplig metodik och planering samt ett avslutande examensarbete.

Magisterprogrammet i byggteknik ges på engelska. Det ger dig möjlighet att utveckla dina språkkunskaper och att lära känna studenter från många olika länder.

Karriär

Programmet förbereder främst för arbete i industrin, inom en växande träbyggnadsbransch eller på andra områden där kvalificerade konstruktörer och beräkningsingenjörer behövs, men även för fortsatta studier på forskarnivå.

Examen

Teknologie magisterexamen.

Huvudområde: Byggteknik.

Tidigare studenter berättar

Tadios Sisay studied the Master Programme in Structural Engineering

 

Johan är utvecklingsingenjör på Abetong 

För Johan Lessner, som arbetar som utvecklingsingenjör på Abetong, är ingen dag den andra lik eftersom han jobbar med olika utvecklingsprojekt. Ena dagen blandar han och testar alternativa betongrecept, medan han nästa dag kan jobba med alltifrån modellering och lastsimulering av produkter och installering av utrustning hos Abetongs licenstagare utomlands.

Johan Lessner

– Det bästa med mitt jobb är att det är så varierande och att jag får chansen att vara kreativ.

Byggsektorn lockade

Johan reste en hel del innan han bestämde sig för att börja studera på universitetet. När han väl kom hem, började han läsa ett tekniskt basår i Växjö. Efter att ha läst basåret blev Johan garanterad en plats på vissa program. Han läste först Byggtekniksprogrammet på grundnivå, innan han valde att läsa vidare på magisterprogrammet.

– Jag valde att läsa till byggnadsingenjör eftersom bygg är den sektor som intresserar mig mest, säger han.

Goda kontakter resulterade i jobb

Redan under studietiden sommarjobbade Johan på Abetongs H-fabrik. Då jobbade han bland annat med kalkyler, ritningar och ute i produktionen. Johan berättar om hur det gick till när han fick sitt första jobb och om hur han därifrån tog sig till det jobb han har idag. 

– Sommarjobbet fick jag genom att jag ringde upp Abetongs kontor i Växjö och blev ombedd att skicka CV. I mitt mejl hänvisade jag till att jag kände en av deras fabrikschefer, då jag tidigare haft honom som hockeytränare. Lite senare blev jag uppringd av samma fabrikschef som erbjöd mig ett jobb på fabriken, säger han. 

– Senare valde jag att läsa vidare och fick genom min handledare på universitetet kontakt med min nuvarande chef som också jobbar på Abetong. Han ringde upp mig och vi inledde en kontakt.

Viktigt att ta tillvara på kontakter

Det som Johan har tagit med sig från sin utbildning och vidare ut i arbetslivet är alla de grundkunskaper som han fått under utbildningen och då i synnerhet förståelsen för räknebiten. 

– Ja och såklart också alla de kontakter som jag fick under utbildningen. Kontakterna har jag haft stor nytta av efter utbildningen och de är otroligt viktiga att ta tillvara på och vårda inför framtiden, avslutar han. 

Mer om programmet

Programansvarig berättar

Om du väljer att förlänga din utbildning efter ingenjörsexamen ges du möjlighet att få verkliga spetskunskaper. Vi erbjuder en ettårig magisterutbildning med inriktning mot beräkning, modellering och avancerad träbyggnadsteknik. Byggteknik, eller structural engineering som programmet heter på engelska har studenter både från Sverige och från andra delar av världen.

Under magisterutbildningens första del så läses grundläggande kurser såsom matematik, strukturanalys och finita element metoden. Under utbildningens andra del så sker en specialisering mot träbyggnadsteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Detta kan ske i samverkan med företag eller vara en del av något pågående forskningsprojekt vid universitet.

Forskningen inom byggteknik är främst riktad mot träbyggnadsområdet och de lärare som arbetar med mastersprogrammet verkar också som forskare inom träbyggnadsområdet. Detta gör att utbildningen innehåller resultat från den senaste forskningen inom träbyggnadsområdet. Inom Växjö kommun finns ett lokalt träbyggnadsprogram som innebär att staden på området mellan universitetet och staden under de närmaste 10 åren skall bygga minst 1000 nya lägenheter i byggnader där trä används som bärande stomme. Dessa projekt kommer alla att vara öppna för forskningsprojekt och studiebesök. Detta gör att studenter vid Växjö universitet har en unik möjlighet att studera utvecklingen inom träbyggnadstekniken.

Magisterutbildningen är krävande för dig som student men du förbereds för kvalificerade arbetsuppgifter i industrin och kan där räkna med att vara särskilt attraktiv. Du kan också få möjlighet att fortsätta med en forskarutbildning vid universitetet.

/Johan Vessby, Programansvarig

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken