Civilekonomprogrammet

240 hp

På Civilekonomprogrammet lär du dig lösa ekonomiska problem och på så vis lär dig leda, utveckla och organisera resurser på ett effektivt sätt.

Ekonomer finns inom många typer av företag och organisationer. Dagens företag och organisationer är i ständig förändring och utveckling, därför måste du som civilekonom tänka om, lära nytt, samarbeta och kommunicera med människor med olika bakgrund. På Civilekonomprogrammet lär du dig dessutom det hållbarhetsperspektiv som behövs i en värld med begränsade resurser. Via våra partnerföretag ges du som student möjlighet att lära dig hur verksamheter fungerar i praktiken och kontakter knyts till personliga nätverk. Du kommer återkommande under utbildningen lösa uppgifter som ligger nära arbetslivet.

Civilekonomprogrammet är en fyraårig utbildning och leder till en yrkesexamen. Grundläggande kunskaper inom ekonomi får du genom basblockets två år, som ämnas åt analys, kritisk granskning och att självständigt lösa problem. Du läser kurser inom såväl företagsekonomi, nationalekonomi, statistik som rättsvetenskap och du får även tillfälle att studera utomlands.

Efter två års studier börjar du din fördjupning. Vi erbjuder sex profilerade fördjupningsinriktningar: Controller, Finansiell Ekonomi, Management, Nationalekonomi, Redovisning, eller Supply Chain Management.

Undervisningsspråket på basblocket är svenska, men kurser på engelska förekommer. På fördjupningsinriktningarna är engelska vanligare än svenska.

Fördjupningsinriktningar

Controller

En controller har en central funktion i många företag och organisationer. En allt hårdare konkurrens kräver kunskap om var och hur lönsamhet skapas i verksamheten, samt hur den löpande styrningen måste anpassas till företagets strategi. En controller har till uppgift att ta fram ekonomiska beslutsunderlag för styrning av verksamheten, genomföra ekonomiska analyser, samt utveckla ekonomiska styrsystem.

Finansiell ekonomi

Genom integration av företagsekonomiska och nationalekonomiska kurser får du teoretiskt djup avseende finansiella marknader och deras funktionssätt, samt mer företagsrelaterade finansfrågeställningar och tillämpningar. Du får analysera och diskutera finansiella marknader och dess betydelse för företag och samhälle, innebörden av osäkerhet på nationella och internationella marknader, samt hur politiska beslut påverkar dem.

Management
Management handlar om att medverka till att få människor att tillsammans åstadkomma sådant som de annars – var och en – inte skulle kunna åstadkomma. Det handlar om att förstå sig på till exempel hur strukturer och belöningssystem fungerar; vad som krävs för att balansera motstridiga intressen och argument; och hur organisationer präglas av normer och värderingar. Men management handlar också om att kunna hantera de utmaningar som sätter prägel på dagens arbetsmarknad som digitalisering, hållbarhetssträvanden och mångfaldsfrågor: Det handlar om att kunna bidra till att kritiskt granska såväl existerande som nya idéer och praktiker, att tänka nytt om så krävs, och att på ett proaktivt och medvetet sätt agera in i framtiden.

Nationalekonomi

Fördjupningen passar dig med ett stort intresse för vad som händer i samhället. En nationalekonom ser på samhället ur det stora perspektivet: arbetslöshet, inflation och utrikeshandel är exempel på frågor som intresserar nationalekonomer. Hur samhället använder sina resurser och effekter av olika politiska beslut är andra områden. Om du vill jobba med analyser av marknader, reformer eller effekter av olika åtgärdsprogram är denna inriktning något för dig.

Redovisning

Fördjupningen förbereder för arbete med ekonomi och revision i företag, förvaltningar och organisationer. Arbetsuppgifter kan vara budgetering, redovisning, ekonomisk analys, revision, bokslut och konsultation. Läser du denna fördjupningsinriktning uppfyller du de teoretiska kraven för att senare avlägga högre revisorsexamen (enligt Revisorsnämndens regelverk).

Supply Chain Management

Supply chain management handlar om att förstå flödet av material och produkter inom företag och i nätverk av företag som en värdeskapande, men kostnadskrävande process. Fokus ligger på att öka kundnyttan och effektiviteten i dessa processer genom att utveckla och styra inköp, lagerhållning, produktion, distribution och transporter. Genom ett flödes- och processperspektiv ger supply chain management en helhetssyn för strategiutveckling, strukturering, styrning och organisering av verksamheter.

Karriär

Utbildningen förbereder för arbete inom både privat och offentlig verksamhet. Den skapar goda förutsättningar för bra jobb både i Sverige och utomlands. Yrken som våra tidigare studenter numera arbetar som är exempelvis Controller, Ekonom, Ekonomiansvarig, Revisor, Nationalekonom, Analytiker, Produktionssamordnare och Inköpare.

Examen

Civilekonomexamen, inriktning Företagsekonomi eller Nationalekonomi

Internationella möjligheter

En möjlighet till internationalisering på programmet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet runt om i världen. Du läser också kurser tillsammans med internationella studenter. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Läs mer om de internationella möjligheter du har på Linnéuniversitetet.

Förbered dig med matematik!

När din utbildning startar förväntas du ha goda kunskaper i matematik. Sommarkursen förberedande matematik vänder sig till dig som vill repetera de senare delarna av gymnasiematten och har tänkt läsa en utbildning inom data/IT, fysik, matematik, teknik eller ekonomi. 

Kursen ges på distans under sommaren och berättigar dig att söka studiemedel. Du anmäler dig via antagning.se: Förberedande matematik för högskolestudier III

#lnuabroad

Följ oss på Instagram.

Jacob

Halo!/Servus!/Grüß Gott! 🇦🇹🐏⛷My name is Jacob and this week you are able to follow my exchange semester here in Steyr, Austria. I study a Degree of Master of Science in Business and Economics. I am now into my third year of four and now I have started my specialty-Supply Chain Management. Why I chose to go to Steyr and not to a bigger city was because in a smaller town, it is easier to get to know the people living there and to get to know their culture. I also like the closeness to all the beautiful surroundings around Steyr and the closeness to the Alps where you can enjoy skiing in its highest quality. To be able to go to the Oktoberfest in Munich, to go to Budapest and Prague or to any other capital which is only a day's drive away is also a big advantage. In addition, I want to improve my German and look forward to future job opportunities in the German-speaking countries after my degree🤩

Ville uppleva något nytt, fräscht och modernt

Planerna för Sara var egentligen att börja plugga hennes hemstad, Lund. Men när hon åkte hit och kikade på universitetsområdet med sin pappa blev hon förälskad. Senare flyttade till Växjö för att börja plugga på Civilekonomprogrammet.

”Studentlivet är säkert bland de bästa i Sverige”

William flyttade från Göteborg till Växjö för att plugga Civilekonomprogrammet. Han visste sedan innan att han inte skulle känna någon, men tanken på att testa någonting nytt lockade honom. Väldigt snabbt tog han del av campuslivets gemenskap och hittade vänner för livet.

"Jobbmöjligheterna är många efter examen."

Magdalena Nedanovska

Det som Magdalena fastnade för när hon skulle välja utbildning var att man under Civilekonomprogrammet läser två år grundläggande ekonomi innan man väljer det ämne man är mest intresserad av. Att ha tid på sig att välja var perfekt. Inför tredje året valde hon inriktningen controller, och passade även på att åka på utbytestermin i San Fransisco.

"Lärarna är ett stort stöd under studietiden."

Lousie Torstensson läser inriktningen redovisning

Efter att ha läst internationell ekonomi på gymnasiet ville Louise Torstensson från Stockholm fortsätta att studera ekonomi. Hon valde Civilekonomprogrammet i Växjö med inriktningen redovisning. Främsta anledningen till Louises val var de goda jobbmöjligheterna efter examen.

"Programmets uppbyggnad känns genomtänkt och logisk"

Emma Magnusson läserinriktningen controller

Emma kommer från Göteborg går inriktningen controller på Civilekonomprogrammet. Hennes passion är naturvetenskap och samhällsvetenskap och för henne blev Civilekonomprogrammet den perfekta vägen att gå - "Du får en utbildning med både siffor och ord".

Tyrone jobbar som VD

Tyrone Andersson jobbar som VD

Tyrone har läst civilekonomprogrammet och fördjupade sina studier med inriktningen Supply Chain Management. Idag jobbar han som VD för Lohilo Foods AB (publ). Kunskaperna från studierna har han med sig i sitt dagliga arbete.

Mer om programmet

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M