Civilekonomprogrammet

240 hp

Civilekonomprogrammet är en 4-årig utbildning som leder till en civilekonomexamen. Programmet ges i Växjö.

Framtidens ekonomutbildning Ekonomer finns inom många typer av företag och organisationer. Dagens företag och organisationer är i ständig förändring och utveckling, därför måste du som civilekonom tänka om, lära nytt, samarbeta och kommunicera med människor med olika bakgrund. En del av undervisningen sker på engelska och du har möjlighet att studera utomlands. En plattform att stå på Grundläggande kunskaper inom ekonomi får du genom basblockets två år. Analys, kritisk granskning och att självständigt lösa problem är egenskaper som arbetsgivare uppskattar. Du läser kurser inom såväl företagsekonomi, nationalekonomi, statistik som rättsvetenskap. Sju profilerade inriktningar Efter två års studier börjar du din fördjupning. Ekonomihögskolan erbjuder sju profilerade fördjupningsinriktningar: redovisning, controller, finansiell ekonomi, supply chain management, management, marknadsföring eller nationalekonomi. Mer information om inriktningarna finns på Lnu.se/civilekonom.

Marknadsföring

Kommunikation och marknadsföring är avgörande för ett företags framtid. Företag och kunder letar mervärde via kunskap om marknader och människor. Marknadsföring kretsar kring begrepp som värde, pris, beteende, kommunikation, varumärke, relationer, nätverk och strategi.

Du lär dig förstå köpprocesssen, konsumentbeteende och industriellt beteende, samt hur företag skapar långsiktiga relationer med kunder, nätverk och omvärld. Fördjupningen är bred och konkurrenskraftig och vänder sig främst till studenter som vill arbeta som exempelvis marknadschef, projektledare på marknadsföringsavdelningar och reklambyråer, affärsutvecklare, företagsrådgivare och produktchef.

Redovisning

Fördjupningen förbereder för arbete med ekonomi och revision i företag, förvaltningar och organisationer. Arbetsuppgifter kan vara budgetering, redovisning, ekonomisk analys, revision, bokslut och konsultation. Läser du denna fördjupningsinriktning uppfyller du de teoretiska kraven för att senare avlägga högre revisorsexamen (enligt Revisorsnämndens regelverk).

Controller

En controller har en central funktion i många företag och organisationer. En allt hårdare konkurrens kräver kunskap om var och hur lönsamhet skapas i verksamheten, samt hur den löpande styrningen måste anpassas till företagets strategi. En controller har till uppgift att ta fram ekonomiska beslutsunderlag för styrning av verksamheten, genomföra ekonomiska analyser, samt utveckla ekonomiska styrsystem.

Finansiell ekonomi

Genom integration av företagsekonomiska och nationalekonomiska kurser får du teoretiskt djup avseende finansiella marknader och deras funktionssätt, samt mer företagsrelaterade finansfrågeställningar och tillämpningar. Du får analysera och diskutera finansiella marknader och dess betydelse för företag och samhälle, innebörden av osäkerhet på nationella och internationella marknader, samt hur politiska beslut påverkar dem.

Supplychain management

Supply chain management handlar om att förstå flödet av material och produkter inom företag och i nätverk av företag som en värdeskapande, men kostnadskrävande process. Fokus ligger på att öka kundnyttan och effektiviteten i dessa processer genom att utveckla och styra inköp, lagerhållning, produktion, distribution och transporter. Genom ett flödes- och processperspektiv ger supply chain management en helhetssyn för strategiutveckling, strukturering, styrning och organisering av verksamheter.

Management

Här lär du dig att initiera, leda, utveckla och förnya processer och projekt i organisationer. Fördjupningen inriktas mot organisationers dynamik, filosofi och iscensättande och är speciellt lämplig för dig som vill arbeta med managementfrågor i företag eller som konsult. Viktiga begrepp är kreativitet, skapande, förnyelse och reflektion.

Nationalekonomi

Fördjupningen passar dig med ett stort intresse för vad som händer i samhället. En nationalekonom ser på samhället ur det stora perspektivet: arbetslöshet, inflation och utrikeshandel är exempel på frågor som intresserar nationalekonomer. Hur samhället använder sina resurser och effekter av olika politiska beslut är andra områden. Om du vill jobba med analyser av marknader, reformer eller effekter av olika åtgärdsprogram är denna inriktning något för dig.

Karriär

Utbildningen förbereder för arbete inom både privat och offentlig verksamhet. Den skapar goda förutsättningar för bra jobb både i Sverige och utomlands. På Lnu.se kan du se exempel på vad våra tidigare studenter arbetar med idag.

Examen

Civilekonomexamen

Studenter berättar

Lousie Torstensson läser inriktningen redovisning

"En utbildning som leder till jobb"

Efter att ha läst internationell ekonomi på gymnasiet ville Louise Torstensson från Stockholm fortsätta att studera ekonomi. Hon valde Civilekonom-programmet i Växjö med inriktningen redovisning.

Främsta anledningen till Louises val var de goda jobbmöjligheterna efter examen.

– Jag valde inriktningen redovisning eftersom jag ville ha en utbildning som leder till jobb. De flesta studenterna som läser redovisningsinriktningen i Växjö har jobb redan innan de har tagit sin examen, säger Louise.

Engagerade lärare

Louise gillar upplägget på Civilekonomprogrammet. Första två åren består av ett basblock där man får en bra grund och sen får man specialisera sig under resterande två år. Louise menar att det ger henne bra möjligheter att välja yrke i framtiden. En annan positiv sida av programmet är undervisningen.

– Jag tycker att lärarna på programmet är duktiga både på sina ämnen och i sin undervisning. Dessutom är de ett stort stöd under studietiden, säger Louise.

Bra att bo på campus

Som ny student i Växjö flyttade Louise in en lägenhet på campus. Och det ångrar hon inte en sekund.

– Eftersom alla studenter bor på samma ställe så är det otroligt lätt att hitta vänner här. Redan den första veckan får du vara med på Kick-offen som studentföreningen EHVS arrangerar. Då knyts vänskapsband som håller långt efter att studenterna flyttar från campus.

EHVS är föreningen för dig som skall plugga ekonomi. Den arrangerar många aktiviteter året om för att bidra till en bra stämning på campus. Louise är en av de många studenter som engagerar sig i EHVS och rekommenderar andra att göra det.

– Det är det bästa jag någonsin har gjort!

"En bra och eftertraktad utbildning"

Emma Magnusson läserinriktningen controller

Emma Magnusson från Göteborg går inriktningen controller på Civilekonomprogrammet. Hon är nöjd med sitt val och menar att utbildningen har en bra och pedagogisk struktur.

– Jag valde Civilekonomprgrammet eftersom jag gillar både naturvetenskap och samhällsvetenskap. För mig är Civilekonomprogrammet den perfekta blandningen. Du får en utbildning med både siffror och ord. Dessutom är det en eftertraktad utbildning som man alltid kommer kunna falla tillbaka på, säger Emma.

Hon menar att Civilekonomprogrammets uppbyggnad känns genomtänkt och logisk. Det inleds med två basår där du får smaka på och lära dig mycket inom ekonomiområdet och sen väljer du inriktning.

– Jag valde inriktningen controller och jag måste erkänna, utan att överdriva, att jag är supernöjd. Jag skulle inte ha valt någon annan inriktning om jag fick välja om, säger Emma.

Arbetsbördan ökar succesivt

– Det som är bra är att arbetsbördan ökar successivt under programmets gång. Det märks när man kommer in på fördjupningsnivån, då börjar påbyggandet av kunskapen du redan har. Det är jätteroligt för då inser man verkligen hur mycket man faktiskt har lärt sig och att man kan tillämpa det på ett bra sätt, säger Emma.

Emma menar att programmet består av en bra blandning av grupparbete, tentor, föreläsningar och eget arbete. Dessutom uppskattar hon kontakterna med näringslivet som ökar ju längre fram i programmet man kommer.

– Kurserna har varit roliga och mer företagsförankrade än grundkurserna under de två basåren. Det är väldigt bra eftersom man förbereds på arbetslivet som man inom kort skall komma ut i, säger Emma.

Många möjligheter

Drömyrket för Emma är att jobba i ett globalt företag och sitta med i deras ledningsgrupp och vara med och styra mot framtida strategiska mål. Antigen som CFO eller som CEO.

– Jag tror definitivt att om man har gått Civilekonomprogrammet har man alla möjligheter i världen att lyckas med sin karriär. Det är bara du som sätter gränserna för vart du själv vill nå!

"Finansiell ekonomi passar mig perfekt"

Marcus Fridell läser inriktningen finansiell ekonomi

Marcus Fridell från Linköping läste ekonomisk inriktning på gymnasiet och kände att han ville fortsätta att studera ekonomi på universitetet. Valet föll på Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet.

– Jag tycker att utbildningen är bred och ger bra kunskaper inom både företagsekonomi och nationalekonomi. Det passar mig perfekt. Man får en bra grund att stå på inför den framtida karriären, säger Marcus.

Intresserad av aktier

Marcus läste ekonomisk inriktning även på gymnasiet och har länge varit intresserad av aktier och hur finansmarknader fungerar. När basblocket var avklarat valde han därför att fortsätta med fördjupningen finansiell ekonomi.

– På finansfördjupningen får man chansen att fördjupa sig bland annat i hur finansiering av företag går till och hur världens finansmarknader hänger ihop. Vi lär oss mycket om till exempel aktier, optioner, valutor, räntor och hur man värderar ett företag. Jag tycker att det är jätteintressant, säger Marcus.

Utlandsstudier och extrajobb

För att skaffa sig internationell erfarenhet bestämde sig Marcus för att plugga en termin som utbytesstudent på National Chengchi University i Taiwan. Det kom att bli en av höjdpunkterna under utbildningen med många goda erfarenheter. Han har också skaffat erfarenheter på hemmaplan via jobb på Skatteverket och Ikano Bank. I framtiden vill han fortsätta inom finansiell ekonomi.

– Efter att ha läst finansiell ekonomi har jag bra förutsättningar för att börja jobba på till exempel banker, försäkringsbolag, konsultbolag eller på finansavdelningar på större företag. En Civilekonomexamen gör det också möjligt att söka till en mängd Trainee-program på stora internationella företag eftersom dessa ofta efterfrågar civilekonomer eller civilingenjörer, säger Marcus.

"Stort intresse för organisationer och ledarskap"

Annica Grahn läser inriktningen management

Det var intresset för organisation och ledarskap som fick Annica Grahn från Stockholm att välja Civilekonomprogrammet och inriktningen management. I framtiden vill hon arbeta med ledarskapsfrågor i en stor organisation, till exempel som HR chef.

– Jag har alltid varit intresserad av ledarskap och hur organisationer är uppbyggda och kan påverkas av ledarskap. Därför kändes Civilekonomprogrammet och inriktningen Management som en väldigt bra utbildning inför framtida arbeten. Dessutom är det en populär och högt ansedd utbildning, säger Annica.

Internationella studiekamrater

På inriktningen management läser studenterna tillsammans utbytesstudenter från hela världen och därför är undervisningsspråket för det mesta engelska. Annica menar att det kan vara lite ovant i början men att det är värt all ansträngning.

– Min engelska har, både muntligt och skriftligt, förbättrats enormt under bara ett halvår, något som kommer vara en stor fördel för framtida arbeten, säger Annica.

Centralt för inriktningen är organisationers uppbyggnad och utveckling. Man studerar även hur ledarskap fungerar och hur man arbetar för att leda och förnya projekt och processer. Annica menar att det är en fördel att innehållet i kurserna känns konkret och lätt att relatera till.

– Har man någon gång arbetat och haft chefer som varit på olika sätt eller om man varit ordförande eller chef över någon annan, så kan man relatera till det man läser på managementinriktningen, säger Annica.

Till Sydkorea

Programmet ger dig många möjligheter att studera en termin utomlands. Annica är en av dem som tagit chansen.

– Jag ska åka till Seoul i Sydkorea min sjunde termin! Jag rekommenderar andra att göra det eftersom det är en enorm erfarenhet inför framtiden, och något som gör att du sticker ut lite från mängden!

"Utbildningen intensifieras hela tiden"

Simon Tideman läser inriktningen logistik

Simon Tideman läser fjärde året på Civilekonomprogrammet. Han ser sin utbildning som en röd tråd, där de första grundläggande kurserna har varit nödvändiga att ha med sig inför de mer avancerade kurserna.

Simon Tideman tycker att tempot och kraven ökade under det tredje året på utbildningen.

– De första två åren var grundläggande och introducerade oss inför de fortsatta studierna. I slutet av det andra året var det dags att välja fördjupning. Jag valde supply chain management, säger Simon.

Han menar att en civilekonomexamen ger dig bra möjligheter till jobb, och det var därför han valde den här utbildningen.

– Jag vill ha ett jobb som jag trivs med. För mig är det viktigt att kunna påverka företaget eller organisationen. Jag vill ha stort ansvar och samtidigt frihet, säger Simon.

Simon tycker att utbildningen inte bara gett honom goda kunskaper inom ekonomiområdet utan också kännedom om andra områden, till exempel hur grupper fungerar, att tala inför folk och att strukturera och planera sitt arbete på ett effektivt sätt.

– Med facit i hand har alla kurser varit intressanta. Dessutom är livet på campus ett sätt att växa som person både genom engagemang och nya kompisar, säger Simon.

"Möjligheterna i framtiden gjorde valet självklart"

Rebecca Danielsson läser inriktningen marknadsföring

Rebecca Danielsson från Linköping ville satsa på en bred ekonomutbildning med fokus på marknadsföring och som gav många möjligheter i framtiden.

Rebecca läser inriktningen marknadsföring.

– Jag valde Civilekonomprogrammet eftersom jag tyckte att utbildningen var bred och därmed öppnade många karriärvägar. Som inriktning valde jag marknadsföring eftersom jag ville ha en rolig, utmanande och intressant utbildning som skiljer sig från övriga ekonomutbildningar, säger Rebecca.

Bra upplägg

Rebecca läser nu fjärde året på Civilekonomprogrammet. Hon gillar upplägget med två basår som sedan följs av två år med fördjupningsstudier.
– De första två basåren ger en bra och bred grund inom ekonomi. Sen följer två fördjupningsår som ger specialkunskaper inom marknadsföring, och det passar mig perfekt. Jag tycker att Civilekonomprogrammet är den perfekta blandningen. Ett plus är också alla tillgängliga, kompetenta och engagerade lärare på programmet, säger Rebecca.

Uppdrag hos näringslivet

Rebecca menar att något av det roligaste under utbildningen har varit alla projekt och samarbeten med näringslivet.

– Vi har haft flera nära samarbeten med företag och det har verkligen gett en bra verklighetsförankring till kursinnehållet. Riktiga uppdrag ger oss studenter både motivation och engagemang, säger Rebecca.

Rebecca ser ljust på framtiden

Som utexaminerad civilekonom med specialkunskaper i marknadsföring har Rebecca många intressanta karriärvägar, och det var en av anledningarna till att hon valde den här utbildningen. Redan under utbildningen märker hon intresset utifrån.

"Många jobbmöjligheter efter examen"

Maria Wennberg läser inriktningen logistik

Maria Wennberg från Växjö ville satsa på en bred ekonomutbildning som gav många valmöjligheter både inom studierna och inom arbetslivet. Hon hittade Civilekonomprogrammet som var precis det hon hade letat efter.

– Jag bestämde mig för Civilekonomprogrammet eftersom det gav chansen att välja inriktning efter två år. Då får man först testa på de olika områdena innan valet ska göras och det är bra, säger Maria.

En bra profil

Under det inledande basblocket ingår studier i bland annat nationalekonomi, entre-prenörskap, juridik, organisation och redovisning. Sen är det dags att välja inriktning. Maria valde att fortsätta med inriktningen logistik. Hon trivs bra och menar att är en bra profil för framtiden.

– Logistik blir allt väsentligare för företagen idag och uppmärksammas allt mer. Stora som små företag är i stort behov av logistik och därför känns det som att det ger många valmöjligheter. Dessutom tyckte jag att logistik kändes som en praktisk och påtaglig inriktning, säger Maria.

Bra samarbete med företag

En del i utbildningen är det projektarbete som studenterna gör i samarbete med ett företag. I grupper får studenterna lösa ett problem som företaget har. Marias grupp fick uppdraget att hjälpa ett företag att göra en modell för att jämföra kostanden för olika leverantörer på ett effektivt sätt.

– Jag tycker att projektet är väldigt intressant. Man får ett verkligt problem och får chansen att hjälpa ett företag och komma fram till en lösning, säger Maria.

Trivs på campus

Maria kommer från Växjö men valde ändå att bo på campusområdet. Hon menar att det är en lyx att ha allting så nära.

– Allt är väldigt centrerat på campus. Boende, kompisar, uteställen och skolan finns inom kort gångavstånd. Det ger också en stor gemenskap där man alltid träffar på någon som man känner, säger Maria.

Mer om programmet

Petra Andersson är programansvarig

Nära samarbete med näringslivet

Civilekonomprogrammet är en akademisk utbildning som förbereder dig för yrkeslivet. Petra Andersson, programansvarig, berättar om programmet.

Som civilekonom kan du jobba inom många olika typer av företag. Dagens samhälle förändras hela tiden och en ekonom måste vara beredd på att tänka om, lära nytt, samarbeta och kommunicera med människor med olika bakgrund. På Linnéuniversitetet uppmuntras det nyfikna sökandet, problemlösning, det kritiska tänkandet och kontakten mellan människor.

– Det är en utbildning där vi jobbar i nära kontakt med näringsliv och andra organisationer.

Sju inriktningar

Utbildningen ger en bred teoretisk kunskap inom ekonomiområdet samtidigt som du växer som människa när du tar ansvar för din egen utveckling inom ramen för din utbildning.

Du kan välja någon av inriktningarna redovisning, controller, finansiell ekonomi, logistik, management, marknadsföring eller nationalekonomi. Praktisk erfarenhet får du genom praktikfall, projektarbeten och examensarbetet. I kontakten med olika företag får du testa det du lärt dig ute i verkligheten. Redan under utbildningstiden har du möjlighet att bygga upp ditt nätverk med kontakter, både inom näringslivet och offentlig verksamhet samt inom forskarvärlden.

När du tagit ut din civilekonomexamen vid Linnéuniversitetet är du helt enkelt väl förberedd för arbetslivet och kan få ett bra jobb både i Sverige och utomlands.

Studenter utvecklar kostnadsmodell för företaget Andritz

Studentsamarbete med Andritz

Inom Civilekonomprogrammets logistikinriktning ingår en termins projektarbete ute på företag i regionen. Studenterna Maria, Malin och Ida kontaktade Växjöföretaget Andritz och fick uppdraget att utveckla en kostnadsmodell där företaget enkelt kan jämföra sina underleverantörer.

Under projektterminen får studenterna möjlighet jobba med skarpa projekt ute i näringslivet. Studenterna jobbar i grupper om tre personer och läser sina ordinarie kurser parallellt. Maria Wennberg, Malin Skacke och Ida Nilsson fick kontakt med företaget Andritz i Växjö som tillverkar maskiner för torkning av cellulosa. Företaget letar kontinuerligt efter nya underleverantörer som tillverkar delar till deras maskiner och behövde ett sätt att enkelt kunna jämföra totalkostnaderna för dessa. Studenternas uppdrag blev därför att utforma en modell där företaget kan sammanställa alla kostnader för underleverantörerna och se vilken som är mest effektiv.

– Vi tyckte att uppgiften lät intressant och konkret. Det är något som företaget har praktisk användning av, säger Ida Nilsson.

Bra studentsamarbete

I modellen för man in kostnader för till exempel material, frakt, personal, transporter och skatter och får sen fram ett sammanlagt värde. På så sätt blir det enklare att jämföra leverantörerna. Carl-Anders Göransson, studenternas handledare på Andritz, är nöjd över studenternas insats och menar att modellen kommer att användas väl.

– Studenterna har gjort ett bra jobb. Vi är mycket nöjda. Det här ger oss en samlad bild av kostnaderna vid outsourcing. Vi har samarbetat mycket med studenter även tidigare. Jag tycker att det är ett bra sätt att få in nya idéer och parametrar än de vi är vana att arbeta med, säger Carl-Anders Göransson.

Värdefulla kunskaper

Studenterna är nu klara med sitt arbete och har lämnat över modellen till Andritz. De menar samarbetet har varit lärorikt och att projektet gett dem en bra inblick i arbetslivet.

– Det här projektet har gett oss jättemycket. Vi har lärt oss hur teorierna fungerar i verkligheten och fått praktiska kunskaper om hur man jobbar med lager, transporter och outsourcing och hur man väljer leverantörer, säger Malin Skacke.

– Vi har också förstått hur företag hela tiden måste ligga steget före för att ha en bra ställning på marknaden och för att generera vinst, säger Ida Nilsson.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att vi studenter får knyta kontakter med företag på det här sättet och framför allt att lära sig samarbeta med dem. Det har varit mycket lärorikt, säger Maria Wennberg.

"Kundvård i praktiken"

Civilekonomprogrammets marknadsföringsinriktning har ett nära samarbete med fastighetsmäklaren Pontuz Löfgren i Kalmar. Studenter från programmet ges möjlighet att delta i företagets kundvårdsgrupp och får på så sätt praktisk erfarenhet i hur man jobbar professionellt med att vårda kundrelationer.

Arbetet i kundvårdsgruppen innebär att vara ansiktet utåt mot kunderna. Det handlar framför allt om att ringa upp kunder som har varit på visning eller som har köpt eller sålt en fastighet, och utvärdera hur de har blivit bemötta av mäklaren. Syftet är att bibehålla och stärka kontakten med kunderna och att göra servicen bättre. I arbetet ingår också att arrangera galor och events, göra egna bostadsvisningar och en del receptionsjobb.

Tina Dahlgren och Josefine Sjöberg från Civilekonomprogrammet är två av studenterna som ingår i Pontuz Löfgrens kundvårdsgrupp, och de tycker att arbetet passar dem perfekt.

- I vår utbildning är kundrelationer och kundupplevelser viktiga delar. Den här typen av arbetsuppgifter ligger därför helt i linje med det vi studerar. Jag tycker att det är en mycket bra erfarenhet, säger Tina Dahlgren.

- Jag tycker att det här är jätteintressant! Dessutom är det ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Kontakter spelar en stor roll idag och det här är en bra kontakt för oss, säger Josefine Sjöberg.

Kundvårdsgruppens storlek varierar men består oftast av mellan fem till tio personer, varav de flesta är studenter. Arbetet utförs på kvällstid några gånger i veckan, något som Tina och Josefine tycker är bra eftersom det inte krockar med studierna. Från företagets sida är man nöjd med samarbetet.

- Studenterna är väldigt drivna, öppna och utåtriktade, och det måste man vara i det här yrket. Vi är jättenöjda, säger Madeleine Fjällbrink, mäklarassistent.

- De kommer med många idéer om hur vi kan förbättra oss. Studenterna har ju de senaste kunskaperna inom marknadsföringsområdet och det har vi stor nytta av, säger Mirata Dani, kundvårdsansvarig.

Pontuz Löfgren är vd för mäklarfirman. Han är också nöjd med samarbetet med Civilekonomprogrammet och Linnéuniversitetet.

- När vi för något år sedan bestämde oss för att sätta upp en CRM grupp så var det naturligt för oss att kontakta Linnéuniversitetet. Vi ville dels ge studenterna en möjlighet till insyn i näringslivet, dels var det viktigt för oss att få feedback från den generation som snart är våra kunder. Vårt utbyte är jag mycket nöjd med och jag är imponerad av den energi och framåtanda som finns bland studenterna.

Examensarbetet på Civilekonomprogrammet

Sista terminen på Civilekonomprogrammet genomför samtliga studenter ett terminslångt examensarbete på heltid. Oftast genomförs examensarbetet ute på företag eller andra organisationer och handledare respektive examinator från universitetet följer kontinuerligt upp examensarbetet.

Exempel på företag/organisationer som tagit emot studenter senaste året är:
Balco AB, Care of Sweden AB, Duni AB, Horda AB, HSB, ICA Maxi Vetlanda, Karlskrona Kommun, Lindab AB, Skanska AB, SKF AB, Södra, Vida AB, Volvo AB Olofström, Beckers, Postnord, Fredells byggvaror, IKEA of Sweden, Saba frukt & grönt, Macro, Posten, Thule, Cementa AB, SCA, ATEA, Andritz AB, Staples AB, Spinova, Volvo CE, Biltema, CLV Växjö/Landstinget Kronoberg, Xylem och Rottne industri.

GoTech en värdefull länk till samhälle och näringsliv

GoTech är en förening bestående av ca femton industri- och IT-företag i och kring Växjö. Föreningen verkar för att höja intresset för industrin som arbetsplats. På civilekonomprogrammet har vi löpande kontakter med GoTech och deras universitetsgrupp. Det innebär att studenterna erbjuds goda möjligheter till studiebesök, uppsatsuppdrag, gästföreläsningar, deltagande i uppsatstävlingar etc. För mer information, besök gärna gotech.nu

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken