Civilekonomprogrammet

240 hp

Civilekonomprogrammet är en 4-årig utbildning som leder till en civilekonomexamen. Programmet ges i Växjö.

Ekonomer finns inom många typer av företag och organisationer. Dagens företag och organisationer är i ständig förändring och utveckling, därför måste du som civilekonom tänka om, lära nytt, samarbeta och kommunicera med människor med olika bakgrund. En del av undervisningen sker på engelska och du har möjlighet att studera utomlands.

Grundläggande kunskaper inom ekonomi får du genom basblockets två år. Analys, kritisk granskning och att självständigt lösa problem är egenskaper som arbetsgivare uppskattar. Du läser kurser inom såväl företagsekonomi, nationalekonomi, statistik som rättsvetenskap.

Efter två års studier börjar du din fördjupning. Ekonomihögskolan erbjuder sju profilerade fördjupningsinriktningar: controller, finansiell ekonomi, management, marknadsföring, nationalekonomi, redovisning eller supply chain management.

Fördjupningsinriktningar

 

Controller

En controller har en central funktion i många företag och organisationer. En allt hårdare konkurrens kräver kunskap om var och hur lönsamhet skapas i verksamheten, samt hur den löpande styrningen måste anpassas till företagets strategi. En controller har till uppgift att ta fram ekonomiska beslutsunderlag för styrning av verksamheten, genomföra ekonomiska analyser, samt utveckla ekonomiska styrsystem.

Finansiell ekonomi

Genom integration av företagsekonomiska och nationalekonomiska kurser får du teoretiskt djup avseende finansiella marknader och deras funktionssätt, samt mer företagsrelaterade finansfrågeställningar och tillämpningar. Du får analysera och diskutera finansiella marknader och dess betydelse för företag och samhälle, innebörden av osäkerhet på nationella och internationella marknader, samt hur politiska beslut påverkar dem.

Management

Här lär du dig att initiera, leda, utveckla och förnya processer och projekt i organisationer. Fördjupningen inriktas mot organisationers dynamik, filosofi och iscensättande och är speciellt lämplig för dig som vill arbeta med managementfrågor i företag eller som konsult. Viktiga begrepp är kreativitet, skapande, förnyelse och reflektion.

Marknadsföring

Kommunikation och marknadsföring är avgörande för ett företags framtid. Företag och kunder letar mervärde via kunskap om marknader och människor. Marknadsföring kretsar kring begrepp som värde, pris, beteende, kommunikation, varumärke, relationer, nätverk och strategi.

Du lär dig förstå köpprocesssen, konsumentbeteende och industriellt beteende, samt hur företag skapar långsiktiga relationer med kunder, nätverk och omvärld. Fördjupningen är bred och konkurrenskraftig och vänder sig främst till studenter som vill arbeta som exempelvis marknadschef, projektledare på marknadsföringsavdelningar och reklambyråer, affärsutvecklare, företagsrådgivare och produktchef.

Nationalekonomi

Fördjupningen passar dig med ett stort intresse för vad som händer i samhället. En nationalekonom ser på samhället ur det stora perspektivet: arbetslöshet, inflation och utrikeshandel är exempel på frågor som intresserar nationalekonomer. Hur samhället använder sina resurser och effekter av olika politiska beslut är andra områden. Om du vill jobba med analyser av marknader, reformer eller effekter av olika åtgärdsprogram är denna inriktning något för dig.

Redovisning

Fördjupningen förbereder för arbete med ekonomi och revision i företag, förvaltningar och organisationer. Arbetsuppgifter kan vara budgetering, redovisning, ekonomisk analys, revision, bokslut och konsultation. Läser du denna fördjupningsinriktning uppfyller du de teoretiska kraven för att senare avlägga högre revisorsexamen (enligt Revisorsnämndens regelverk).

Supply Chain Management

Supply chain management handlar om att förstå flödet av material och produkter inom företag och i nätverk av företag som en värdeskapande, men kostnadskrävande process. Fokus ligger på att öka kundnyttan och effektiviteten i dessa processer genom att utveckla och styra inköp, lagerhållning, produktion, distribution och transporter. Genom ett flödes- och processperspektiv ger supply chain management en helhetssyn för strategiutveckling, strukturering, styrning och organisering av verksamheter.

Karriär

Utbildningen förbereder för arbete inom både privat och offentlig verksamhet. Den skapar goda förutsättningar för bra jobb både i Sverige och utomlands. På Lnu.se kan du se exempel på vad våra tidigare studenter arbetar med idag.

Examen

Civilekonomexamen, Huvudområde: Företagsekonomi eller Nationalekonomi

Studenter berättar

Lousie Torstensson läser inriktningen redovisning

"En utbildning som leder till jobb"

Efter att ha läst internationell ekonomi på gymnasiet ville Louise Torstensson från Stockholm fortsätta att studera ekonomi. Hon valde Civilekonom-programmet i Växjö med inriktningen redovisning.

Främsta anledningen till Louises val var de goda jobbmöjligheterna efter examen.

– Jag valde inriktningen redovisning eftersom jag ville ha en utbildning som leder till jobb. De flesta studenterna som läser redovisningsinriktningen i Växjö har jobb redan innan de har tagit sin examen, säger Louise.

Engagerade lärare

Louise gillar upplägget på Civilekonomprogrammet. Första två åren består av ett basblock där man får en bra grund och sen får man specialisera sig under resterande två år. Louise menar att det ger henne bra möjligheter att välja yrke i framtiden. En annan positiv sida av programmet är undervisningen.

– Jag tycker att lärarna på programmet är duktiga både på sina ämnen och i sin undervisning. Dessutom är de ett stort stöd under studietiden, säger Louise.

Bra att bo på campus

Som ny student i Växjö flyttade Louise in en lägenhet på campus. Och det ångrar hon inte en sekund.

– Eftersom alla studenter bor på samma ställe så är det otroligt lätt att hitta vänner här. Redan den första veckan får du vara med på Kick-offen som studentföreningen EHVS arrangerar. Då knyts vänskapsband som håller långt efter att studenterna flyttar från campus.

EHVS är föreningen för dig som skall plugga ekonomi. Den arrangerar många aktiviteter året om för att bidra till en bra stämning på campus. Louise är en av de många studenter som engagerar sig i EHVS och rekommenderar andra att göra det.

– Det är det bästa jag någonsin har gjort!

Mer om programmet

Petra Andersson är programansvarig

Nära samarbete med näringslivet

Civilekonomprogrammet är en akademisk utbildning som förbereder dig för yrkeslivet. Petra Andersson, programansvarig, berättar om programmet.

Som civilekonom kan du jobba inom många olika typer av företag. Dagens samhälle förändras hela tiden och en ekonom måste vara beredd på att tänka om, lära nytt, samarbeta och kommunicera med människor med olika bakgrund. På Linnéuniversitetet uppmuntras det nyfikna sökandet, problemlösning, det kritiska tänkandet och kontakten mellan människor.

– Det är en utbildning där vi jobbar i nära kontakt med näringsliv och andra organisationer.

Sju inriktningar

Utbildningen ger en bred teoretisk kunskap inom ekonomiområdet samtidigt som du växer som människa när du tar ansvar för din egen utveckling inom ramen för din utbildning.

Du kan välja någon av inriktningarna redovisning, controller, finansiell ekonomi, logistik, management, marknadsföring eller nationalekonomi. Praktisk erfarenhet får du genom praktikfall, projektarbeten och examensarbetet. I kontakten med olika företag får du testa det du lärt dig ute i verkligheten. Redan under utbildningstiden har du möjlighet att bygga upp ditt nätverk med kontakter, både inom näringslivet och offentlig verksamhet samt inom forskarvärlden.

När du tagit ut din civilekonomexamen vid Linnéuniversitetet är du helt enkelt väl förberedd för arbetslivet och kan få ett bra jobb både i Sverige och utomlands.

GoTech en värdefull länk till samhälle och näringsliv

GoTech är en förening bestående av ca femton industri- och IT-företag i och kring Växjö. Föreningen verkar för att höja intresset för industrin som arbetsplats. På civilekonomprogrammet har vi löpande kontakter med GoTech och deras universitetsgrupp. Det innebär att studenterna erbjuds goda möjligheter till studiebesök, uppsatsuppdrag, gästföreläsningar, deltagande i uppsatstävlingar etc. För mer information, besök gärna gotech.nu

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken