Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program

180 hp

En idrottsvetenskaplig utbildning för dig som vill arbeta med coaching, ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna.

Idrotten är ett viktigt område med en allt större internationell koppling. Välutbildade ledare som kan svara upp mot alltmer komplexa krav efterfrågas på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Under utbildningen utvecklar du kompetenser kring ledarskap och management med syfte att stärka och utveckla svensk idrott på flera plan. Genom att använda din egen koppling till idrotten har du möjlighet att rikta studierna mot egna intressen. I samarbete med din framtida arbetsmarknad övar du praktiskt utvecklingsarbete, skapar kontakter och nätverkar.

Du läser kurser som belyser idrottens roll i samhället. Du läser också kurser i träningslära, idrottsdidaktik, projektledning, ledarskap och coaching. Grupp- och organisationsutveckling behandlas liksom ekonomi, marknadsföring och entreprenörskap. CSM-programmet är en utbildning som öppnar för en vid arbetsmarknad.

Karriär

Programmet förbereder dig för arbete som ledare inom idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. Relevanta yrkesuppdrag är manager, sportchef, klubbchef, tränare, coach, entreprenör, utbildare och utvecklare. Då utbildningen är bred kan du med fördel läsa vidare på masterprogrammet i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Coaching och Sport Management.

Huvudområde: Idrottsvetenskap

Urval 

De sökande antas på betyg, högskoleprov och alternativt urval. Det alternativa urvalet baseras på idrottsliga meriter. Vill du söka på idrottsliga meriter skall du utöver din ansökan till utbildningen skicka en personlig utformad ansökan (max 2 datorskrivna A4 sidor) till Susanne Linnér

Den personliga ansökan genom alternativt urval skall innehålla information om dina idrottsliga meriter (som aktiv, tränare/ledare, förenings-/styrelsearbete etc.). Ditt brev ska också innehålla varför du söker utbildningen, samt ge en beskrivning av dig själv och dina förväntningar på utbildningen. Ange ditt fullständiga namn, personnummer och kontaktuppgifter. Den personliga ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 april.

För ytterligare information om antagningsförfarandet kontakta studerandeavdelningen.

En bred utbildning med ledarskap i fokus

"Jag har alltid velat jobba med idrott, evenemang och olika typer av event. Den här utbildningen gav mig möjlighet till det". Se filmen där Andreas Bengtsson berättar om programmet och varför han tycker det är bra.

De här tre åren är de bästa i mitt liv

Lisa Larsson

Lisa Larsson, kommer från Västerås och har tidigare jobbat som kassaledare på IKEA och säljare på Stadium.

Lisa vill arbeta med idrott och ledarskap, vilket Coaching och Sport Management möjliggör.

Gustaf driver Kryast i Sverige AB

Gustaf Möller

Direkt efter att Gustaf tog examen från programmet Coaching och Sports Management (CSM) startade han upp Kryast i Sverige AB, där han både är ägare och VD. Kryast är ett bolag som erbjuder hälsofrämjande tjänster i form av exempelvis utbildningar i stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, kost och teamutveckling. 

En utbildning med många möjligheter

Andreas Bengtsson

När Andreas började studera på Coaching och Sport Management trodde han att idrottsvärlden skulle vara den enda arbetsplatsen men med den kompetens de får på utbildningen så öppnas massor av dörrar. 

Mer om programmet

Coaching och Sport Management är ett mycket populärt program inom idrottsvetenskap. Programmets syfte är att du ska utveckla kompetens för att i en ledarfunktion kunna verka för att utveckla och stärka svensk idrott i vid mening (på individ-, grupp- eller organisationsnivå). Du kan rikta dina studier mot dina speciella önskemål och framtida arbetsuppgifter. I samarbete med din framtida arbetsmarknad övar du praktiskt utvecklingsarbete, skapar kontakter och nätverkar. Du har också möjligheter att genomföra delar av utbildningen vid utländska lärosäten. Utlandsstudier genomförs med fördel under det tredje studieåret.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M