Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program

180 hp

En idrottsvetenskaplig utbildning för dig som vill arbeta med coaching, ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna.

Idrotten är ett viktigt område med en allt större internationell koppling. Välutbildade ledare som kan svara upp mot alltmer komplexa krav efterfrågas på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Under utbildningen utvecklar du kompetenser kring ledarskap och management med syfte att stärka och utveckla svensk idrott på flera plan. Genom att använda din egen koppling till idrotten har du möjlighet att rikta studierna mot egna intressen. I samarbete med din framtida arbetsmarknad övar du praktiskt utvecklingsarbete, skapar kontakter och nätverkar.

Du läser kurser som belyser idrottens roll i samhället. Du läser också kurser i träningslära, idrottsdidaktik, projektledning, ledarskap och coaching. Grupp- och organisationsutveckling behandlas liksom ekonomi, marknadsföring och entreprenörskap. CSM-programmet är en utbildning som öppnar för en vid arbetsmarknad.

Karriär

Programmet förbereder dig för arbete som ledare inom idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. Relevanta yrkesuppdrag är manager, sportchef, klubbchef, tränare, coach, entreprenör, utbildare och utvecklare. Då utbildningen är bred kan du med fördel läsa vidare på masterprogrammet i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Coaching och Sport Management.

Huvudområde: Idrottsvetenskap

Urval 

De sökande antas på betyg, högskoleprov och alternativt urval. Det alternativa urvalet baseras på idrottsliga meriter. Vill du söka på idrottsliga meriter skall du utöver din ansökan till utbildningen skicka en personlig utformad ansökan (max 2 datorskrivna A4 sidor) till Susanne Linnér via e-post (susanne.linner@lnu.se). 

Den personliga ansökan genom alternativt urval skall innehålla information om dina idrottsliga meriter (som aktiv, tränare/ledare, förenings-/styrelsearbete etc.). Ditt brev ska också innehålla varför du söker utbildningen, samt ge en beskrivning av dig själv och dina förväntningar på utbildningen. Ange ditt fullständiga namn, personnummer och kontaktuppgifter. Den personliga ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 april.

För ytterligare information om antagningsförfarandet kontakta studerandeavdelningen eller Studievägledare Britt-Inger Nilsson. 

Studenter berättar

Lisa Larsson

"De här tre åren är de bästa i mitt liv!"

Lisa Larsson är 25 år, kommer från Västerås och har tidigare jobbat som kassaledare på IKEA och säljare på Stadium. Just nu läser hon sista terminen på programmet Coaching and Sport Management.

Varför sökte du till Coaching and Sport Management?

- Jag sökte CSM då jag hade vänner hemifrån som rekommenderade utbildningen. Det enda jag hade klart för mig var att jag ville jobba med idrott och ledarskap, vilket utbildningen erbjöd.

Hur är det att läsa på programmet?

- Framförallt skulle jag säga att det är en utbildning med fantastiska människor, både vad gäller programledning, lärare och elever. Vi delar alla samma intressen, vilket gör det lätt att komma överens. Styrkan tycker jag främst ligger i att man får ta del av så mångas erfarenheter och kunskap, man lär sig något nytt varje dag!

- Sen är det väldigt ett väldigt brett program och man får upp ögonen för många olika arbetsområden. Ena dagen vill jag bli projektledare, andra vill jag jobba med marknadsföring och så vidare. Det är bra för mig som inte vet exakt vad jag vill arbeta med, att kunna ha med sig lite av allt. Men om man skulle veta kan man ändå rikta sina arbeten mot just det, vilket blir en specialisering i sig. Det blir vad man gör det till helt enkelt!

Hur är undervisningen och kurserna upplagda?

- I kurserna jobbar man varierat, både med enskilda arbeten, grupparbeten, små tentor, stora tentor och projektarbeten. Detta gör att man lär sig arbeta mångsidigt och med olika människor, vilket är en tillgång när man sen kommer ut i arbetslivet.

Är det något som är extra intressant med Coaching and Sport Management?

- Mest intressant tycker jag är utveckligen av individerna. Om man tänker tillbaka på vårt första år, vilka vi var, våra diskussioner, våra arbeten och jämför med det vi gör i dag, hur vi diskuterar, vad vi kommer fram till så är det en enorm skillnad! Man märker verkligen hur utbildningen har påverkat en och hur mycket man lär sig.

Hur är det att studera på universitet?

- De här tre åren på universitetet är helt klart de bästa i mitt liv. De flesta kommer hit ensamma från andra städer, vilket gör att skolan och klasskompisarna blir otroligt viktiga och man blir som en familj som gör allt tillsammans. Livet på campus liknar inget annat, det är bara något man bara måste uppleva!

Hur ser livet bredvid studierna ut?

- På vårt program är det många som är aktiva i idrottsföreningar vid sidan av studierna, antingen som ledare eller aktiva. Själv engagerade jag mig i vår studentförening Champs, som är till för att göra studietiden mer attraktiv för studenter på vårt program. Vi arrangerar kick-off, sittningar, aktiviteter och föreläsningar, allt för att studenterna ska få ut så mycket som möjligt av dessa år. Sista året satt jag som ordförande, det är verkligen något jag kan rekommendera, man får kontakt med studenter på andra program, erfarenheter att skriva på CVt och chansen att påverka!

- Utöver det har jag jobbat inom olika föreningar, organisationer tillexempel Öster, Växjö Lakers, Smålandsidrotten, SvFF och därmed fått nyttiga kontakter för framtiden!

Vad vill du göra efter studierna?

- Fortfarande vet jag inte helt säkert vad jag vill arbeta med efter studierna. Jag är öppen för det mesta men vill främst rikta in mig på ledarskap. Sen ligger mitt intresse i organisation och management.

Varför ska man läsa programmet, tycker du?

- Idrotten blir allt mer professionaliserad, mer och mer jobb skapas. Vill man kunna arbeta med sitt största intresse så ger CSM enorma resurser och kontakter vilket förhoppningsvis ger en skjuts rakt in i arbetslivet!

Tidigare studenter berättar

Gustaf Möller

Gustaf driver Kryast i Sverige AB

Direkt efter att Gustaf tog examen från programmet Coaching and sports management (CSM) startade han upp Kryast i Sverige AB, där han både är ägare och VD. Kryast är ett bolag som erbjuder hälsofrämjande tjänster i form av exempelvis utbildningar i stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, kost och teamutveckling. 

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– Eftersom vi är ett mindre bolag så jobbar jag med mycket varierande arbetsuppgifter. En vanlig dag brukar främst bestå av kundmöten, arbete med marknadsföring och strategisk utveckling, men också operativa samtal med kollegor. 

Hur tänkte du när du valde att läsa CSM på Linnéuniversitetet?

– Jag ville läsa något som jag tyckte var roligt och jag har alltid haft ett stort idrottsintresse. Det var fotbollen som var min ingång och som gjorde att jag till slut valde CSM. 

Vad har du haft mest nytta av från din utbildning?

– Det är helt klart bredden. CSM är en väldigt bred utbildning, vilket öppnar upp många dörrar när man är klar.

Förutom rena ämneskunskaper, vad lärde du dig under tiden som student?

– Jag utvecklade mitt entreprenöriella driv genom att jag hela tiden jobbade i projekt både inom utbildningen och vid sidan av studierna. Det lärde mig att ta eget ansvar och utveckla min genomförande kraft.

Finns det något som du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

– Ja, jag har kunnat starta företag och jobba med något som jag älskar.

Har du några framtidsplaner och något drömjobb?

– Jag jobbar med mitt drömjobb just nu. Men i framtiden kanske det finns fler bolag eller projekt som kräver min uppmärksamhet. 

Andreas Bengtsson

Andreas ser många möjligheter med sin utbildning

– När jag började studera på Coaching och Sport Management trodde jag att idrottsvärlden skulle vara den enda arbetsplatsen, men med den kompetens vi får på utbildningen så öppnas massor av dörrar, säger Andreas Bengtsson.

Mer om programmet

Coaching och Sport Management är ett mycket populärt program inom idrottsvetenskap. Programmets syfte är att du ska utveckla kompetens för att i en ledarfunktion kunna verka för att utveckla och stärka svensk idrott i vid mening (på individ-, grupp- eller organisationsnivå). Du kan rikta dina studier mot dina speciella önskemål och framtida arbetsuppgifter. I samarbete med din framtida arbetsmarknad övar du praktiskt utvecklingsarbete, skapar kontakter och nätverkar. Du har också möjligheter att genomföra delar av utbildningen vid utländska lärosäten. Utlandsstudier genomförs med fördel under det tredje studieåret.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M i Växjö