Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program

180 hp

Coaching och Sport Management är programmet för dig som vill arbeta med ledarskap, organisering och utveckling inom idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna.

Vill du arbeta med idrott, fritid och hälsa? Är du intresserad av att leda och utveckla framtidens idrott i föreningar, förbund, kommuner, företag och andra organisationer? En idrottsverksamhet som präglas av inkludering, jämställdhet och entreprenörskap och som möter framtidens utmaningar.

Genom programmet Coaching och Sport Management får du en stabil grund för att arbeta med ledarskap, organisering och utveckling inom idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. Via kurser som spänner över ett brett område – exempelvis ledning och organisering, idrottscoaching, träningslära, hälsoarbete, marknadsföring, entreprenörskap, ekonomistyrning och juridik – utvecklar du en bred kompetens för att leda och utveckla idrott på olika nivåer. Du ges genom utbildningen goda möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet genom gäster, studiebesök och ett flertal uppgifter som är kopplade till olika idrotts-, fritids- och hälsoorganisationer. Dessutom finns möjligheter att genomföra delar av utbildningen vid något av våra internationella samarbetsuniversitet.

Karriär

Arbetsmöjligheterna finns inom både ideell, offentlig och privat sektor. Du har goda förutsättningar att påverka din yrkeskarriär under utbildningen och de yrken som blir aktuella finns inom ett stort område. Exempel på yrkestitlar är idrotts-, fritids- och utvecklingskonsulent, sport- och klubbchef, coach/tränare, sport manager och projektledare. Dessutom ger utbildningens kärnområden – ledning och organisering – yrkesmöjligheter i andra sektorer.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Coaching och Sport Management.

Huvudområde: Idrottsvetenskap

Urval 

De sökande antas på betyg, högskoleprov och alternativt urval. Det alternativa urvalet baseras på idrottsliga meriter. Vill du söka på idrottsliga meriter skall du utöver din ansökan till utbildningen skicka en personlig utformad ansökan (max 2 datorskrivna A4 sidor) till Daniel Bjärsholm.

Den personliga ansökan skall ge en beskrivning av dig själv och dina förväntningar på utbildningen. Ditt brev ska innehålla information om dina idrottsliga meriter (som aktiv, tränare/ledare, förenings-/styrelsearbete etc.) och varför du söker utbildningen. Ange ditt fullständiga namn, personnummer och kontaktuppgifter. Den personliga ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 april.

För ytterligare information om antagningsförfarandet kontakta studerandeavdelningen.

En bred utbildning med ledarskap i fokus

"Jag har alltid velat jobba med idrott, evenemang och olika typer av event. Den här utbildningen gav mig möjlighet till det". Se filmen där Andreas Bengtsson berättar om programmet och varför han tycker det är bra.

De här tre åren är de bästa i mitt liv

Lisa Larsson

Lisa Larsson, kommer från Västerås och har tidigare jobbat som kassaledare på IKEA och säljare på Stadium.

Lisa vill arbeta med idrott och ledarskap, vilket Coaching och Sport Management möjliggör.

Gustaf driver Kryast i Sverige AB

Gustaf Möller

Direkt efter att Gustaf tog examen från programmet Coaching och Sports Management (CSM) startade han upp Kryast i Sverige AB, där han både är ägare och VD. Kryast är ett bolag som erbjuder hälsofrämjande tjänster i form av exempelvis utbildningar i stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, kost och teamutveckling. 

En utbildning med många möjligheter

Andreas Bengtsson

När Andreas började studera på Coaching och Sport Management trodde han att idrottsvärlden skulle vara den enda arbetsplatsen men med den kompetens de får på utbildningen så öppnas massor av dörrar. 

Mer om programmet

Coaching och Sport Management är ett mycket populärt program inom idrottsvetenskap. Programmets syfte är att du ska utveckla kompetens för att i en ledarfunktion kunna verka för att utveckla och stärka svensk och internationell idrott i vid mening (på individ-, grupp- eller organisationsnivå). Du kan rikta dina studier mot dina speciella önskemål och framtida arbetsuppgifter. I samarbete med din framtida arbetsmarknad övar du praktiskt utvecklingsarbete, skapar kontakter och nätverk. Du har också möjligheter att genomföra delar av utbildningen vid utländska lärosäten.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M