Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program

180 hp

En idrottsvetenskaplig utbildning för dig som vill arbeta med coaching, ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna.

Idrotten är ett viktigt område med en allt större internationell koppling. Välutbildade ledare som kan svara upp mot alltmer komplexa krav efterfrågas på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Under utbildningen utvecklar du ledarkompetenser med syfte att stärka och utveckla svensk idrott på flera plan. Genom att använda din egen koppling till idrotten har du möjlighet att rikta studierna mot egna intressen. I samarbete med din framtida arbetsmarknad övar du praktiskt utvecklingsarbete, skapar kontakter och nätverkar. Du studerar idrott ur ett samhällsperspektiv och läser kurser som belyser idrottens roll i samhället. Du läser också kurser i träningslära, idrottsdidaktik och projektledning. Grupp- och organisationsutveckling behandlas liksom ekonomi, marknadsföring och entreprenörskap. CSM-programmet är en utbildning som öppnar för en vid arbetsmarknad.

Karriär

Programmet förbereder dig för arbete som ledare inom idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. Relevanta yrkesuppdrag är manager, sportchef, klubbchef, tränare, coach, entreprenör, utbildare och utvecklare. Då utbildningen är bred kan du med fördel läsa vidare på masterprogrammet i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Där finns stora möjligheter att erhålla fördjupade kunskaper inom just ditt intresseområde.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Coaching och Sport Management.

Studenter berättar

Lisa Larsson

"De här tre åren är de bästa i mitt liv!"

Lisa Larsson är 25 år, kommer från Västerås och har tidigare jobbat som kassaledare på IKEA och säljare på Stadium. Just nu läser hon sista terminen på programmet Coaching and Sport Management.

Varför sökte du till Coaching and Sport Management?

- Jag sökte CSM då jag hade vänner hemifrån som rekommenderade utbildningen. Det enda jag hade klart för mig var att jag ville jobba med idrott och ledarskap, vilket utbildningen erbjöd.

Hur är det att läsa på programmet?

- Framförallt skulle jag säga att det är en utbildning med fantastiska människor, både vad gäller programledning, lärare och elever. Vi delar alla samma intressen, vilket gör det lätt att komma överens. Styrkan tycker jag främst ligger i att man får ta del av så mångas erfarenheter och kunskap, man lär sig något nytt varje dag!

- Sen är det väldigt ett väldigt brett program och man får upp ögonen för många olika arbetsområden. Ena dagen vill jag bli projektledare, andra vill jag jobba med marknadsföring och så vidare. Det är bra för mig som inte vet exakt vad jag vill arbeta med, att kunna ha med sig lite av allt. Men om man skulle veta kan man ändå rikta sina arbeten mot just det, vilket blir en specialisering i sig. Det blir vad man gör det till helt enkelt!

Hur är undervisningen och kurserna upplagda?

- I kurserna jobbar man varierat, både med enskilda arbeten, grupparbeten, små tentor, stora tentor och projektarbeten. Detta gör att man lär sig arbeta mångsidigt och med olika människor, vilket är en tillgång när man sen kommer ut i arbetslivet.

Är det något som är extra intressant med Coaching and Sport Management?

- Mest intressant tycker jag är utveckligen av individerna. Om man tänker tillbaka på vårt första år, vilka vi var, våra diskussioner, våra arbeten och jämför med det vi gör i dag, hur vi diskuterar, vad vi kommer fram till så är det en enorm skillnad! Man märker verkligen hur utbildningen har påverkat en och hur mycket man lär sig.

Hur är det att studera på universitet?

- De här tre åren på universitetet är helt klart de bästa i mitt liv. De flesta kommer hit ensamma från andra städer, vilket gör att skolan och klasskompisarna blir otroligt viktiga och man blir som en familj som gör allt tillsammans. Livet på campus liknar inget annat, det är bara något man bara måste uppleva!

Hur ser livet bredvid studierna ut?

- På vårt program är det många som är aktiva i idrottsföreningar vid sidan av studierna, antingen som ledare eller aktiva. Själv engagerade jag mig i vår studentförening Champs, som är till för att göra studietiden mer attraktiv för studenter på vårt program. Vi arrangerar kick-off, sittningar, aktiviteter och föreläsningar, allt för att studenterna ska få ut så mycket som möjligt av dessa år. Sista året satt jag som ordförande, det är verkligen något jag kan rekommendera, man får kontakt med studenter på andra program, erfarenheter att skriva på CVt och chansen att påverka!

- Utöver det har jag jobbat inom olika föreningar, organisationer tillexempel Öster, Växjö Lakers, Smålandsidrotten, SvFF och därmed fått nyttiga kontakter för framtiden!

Vad vill du göra efter studierna?

- Fortfarande vet jag inte helt säkert vad jag vill arbeta med efter studierna. Jag är öppen för det mesta men vill främst rikta in mig på ledarskap. Sen ligger mitt intresse i organisation och management.

Varför ska man läsa programmet, tycker du?

- Idrotten blir allt mer professionaliserad, mer och mer jobb skapas. Vill man kunna arbeta med sitt största intresse så ger CSM enorma resurser och kontakter vilket förhoppningsvis ger en skjuts rakt in i arbetslivet!

Tidigare studenter berättar

Gustaf Möller

Gustaf driver Kryast i Sverige AB

Direkt efter att Gustaf tog examen från programmet Coaching and sports management (CSM) startade han upp Kryast i Sverige AB, där han både är ägare och VD. Kryast är ett bolag som erbjuder hälsofrämjande tjänster i form av exempelvis utbildningar i stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, kost och teamutveckling. 

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– Eftersom vi är ett mindre bolag så jobbar jag med mycket varierande arbetsuppgifter. En vanlig dag brukar främst bestå av kundmöten, arbete med marknadsföring och strategisk utveckling, men också operativa samtal med kollegor. 

Hur tänkte du när du valde att läsa CSM på Linnéuniversitetet?

– Jag ville läsa något som jag tyckte var roligt och jag har alltid haft ett stort idrottsintresse. Det var fotbollen som var min ingång och som gjorde att jag till slut valde CSM. 

Vad har du haft mest nytta av från din utbildning?

– Det är helt klart bredden. CSM är en väldigt bred utbildning, vilket öppnar upp många dörrar när man är klar.

Förutom rena ämneskunskaper, vad lärde du dig under tiden som student?

– Jag utvecklade mitt entreprenöriella driv genom att jag hela tiden jobbade i projekt både inom utbildningen och vid sidan av studierna. Det lärde mig att ta eget ansvar och utveckla min genomförande kraft.

Finns det något som du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

– Ja, jag har kunnat starta företag och jobba med något som jag älskar.

Har du några framtidsplaner och något drömjobb?

– Jag jobbar med mitt drömjobb just nu. Men i framtiden kanske det finns fler bolag eller projekt som kräver min uppmärksamhet. 

Andreas Bengtsson

Andreas ser många möjligheter med sin utbildning

– När jag började studera på Coaching och Sport Management trodde jag att idrottsvärlden skulle vara den enda arbetsplatsen, men med den kompetens vi får på utbildningen så öppnas massor av dörrar, säger Andreas Bengtsson.

Läs hela intervjun med Andreas Bengtsson

För Andreas, som har flera års erfarenhet av coaching och styrelsearbete inom fotbollsvärlden, var Coaching och Sport Management det självklara valet för att uppfylla hans dröm. Att han dessutom redan bodde i Växjö gjorde valet lätt.

– Mitt stora intresse för fotboll och idrott påverkade mitt val av utbildning. Jag hade hört talas om programmet Coaching och Sport Management från olika håll och blev nyfiken, samtidigt som jag alltid har drömt om att jobba inom idrotten.

En unik utbildning

Coaching och Sport Management är en unik utbildning på så vis att den är den enda idrottsvetenskapliga utbildningen i landet med inriktning coaching och management.

– Andra utbildningar har inte denna mix. Och att vi dessutom har tillgång till en av världens modernaste arenastäder är en fördel. Det finns redan en rad olika samarbeten på gång mellan arenastaden och Linnéuniversitetet, berättar Andreas.

På fritiden engagerade Andreas sig i utbildningens studentförening och fick god kontakt med alla dem som arbetade inom utbildningen.

– Jag är stolt och glad över att jag har gått den här utbildningen. Kompetensen hos lärarna är otroligt hög och det finns en stor öppenhet och gemenskap. Dessutom är det en förmån att få bli undervisad av några av de allra främsta idrottsforskarna i Sverige.

Programmet är brett och studenterna kan själva inrikta studierna mot sina egna intressen när det gäller uppsatser och praktiskt arbete.

– Det finns alla förutsättningar för att bli precis det du vill. Väldigt mycket handlar om hur mycket tid och arbete du själv är beredd att lägga ner under din studietid. Och att du tar tillvara på chansen att söka nya kontakter och nätverk, säger Andreas.

Många möjligheter

– Jag kan inte tänka mig en bättre utbildning, konstaterar Andreas.

Under studietiden blev han headhuntad till att jobba som lagvärd åt det schweiziska damlandslaget i samband med Pia Sundhages första landskamp som svensk förbundskapten. Det gick så bra att det resulterade i fler uppdrag. Totalt
har det blivit tre landskamper och ett EM-slutspel. Under EM arbetade han inom UEFA:s regi.

– Ett uppdrag som jag är väldigt stolt över. Jag hade garanterat inte fått de här uppdragen om jag inte hade gått den här utbildningen.

Även ett samarbete med Östers IF påbörjades under studietiden.

– Jag jobbade med matchevenemangen och med en hel del marknadsföring.

Stor nytta

Idag är Andreas projektledare inom Gymnasieförvaltningen på Växjö kommun och arbetar med varumärkesbyggnad, event och marknadsföring. Andreas anser sig ha stor nytta av utbildningen i sitt arbete, liksom av den kunskap han fick av sina klasskamrater.

– Vi var en klass som representerade många olika idrotter, vilket medförde en enormt bred kunskapsbas. Detta har gett mig ett större helhetstänk när jag fattar
olika beslut idag.

Andreas ser ljust på framtiden och många möjligheter på arbetsmarknaden.

– När jag började studera på Coaching och Sport Management trodde jag att idrottsvärlden skulle vara den enda arbetsplatsen, men med den kompetens vi får på utbildningen så öppnas massor av dörrar för andra yrken också och på så vis har du många möjligheter att finna ett yrke som passar just dig.

Intervjun gjordes i december 2014.

Mer om programmet

Programmets syfte är att du ska utveckla kompetens för att i en ledarfunktion kunna verka för att utveckla och stärka svensk idrott i vid mening (på individ-, grupp- eller organisationsnivå). Du kan rikta dina studier mot dina speciella önskemål och framtida arbetsuppgifter. I samarbete med din framtida arbetsmarknad övar du praktiskt utvecklingsarbete, skapar kontakter och nätverkar. Du har också möjligheter att genomföra delar av utbildningen vid utländska lärosäten. Utlandsstudier genomförs med fördel under det tredje studieåret.

Programansvarig berättar: En bred utbildning inom en växande sektor

– Ledarskap, tränarskap och management är den röda tråden i utbildningen, säger Camilla Strömberg, programledare för Coaching och Sport Management, i dagligt tal kallat CSM.

Varför ska jag söka till CSM?

– CSM är ett väl etablerat program. Vi var först ut på banan i Sverige med den här typen av utbildning redan 2001. Grundtanken ända sedan starten har varit att utbilda studenter för ett framtida arbete som ledare på olika nivåer inom idrotts-, fritids-, hälso- och evenemangssektorn. Det är en växande sektor som rymmer många spännande möjligheter för dig efter utbildningen.

– Ledarskap, tränarskap och management är den röda tråden. Genom att använda din egen koppling till idrotten kan du inrikta du studierna mot dina egna intressen.

Vad kan jag som blivande student förvänta mig av programmet?

– För oss på CSM är det viktigt att både studenter och lärare har en anknytning till idrotten. Vi vill ta tillvara all den erfarenhet från aktivt idrottande och från olika ledaruppdrag som finns hos studenter och personal. Tillsammans har vi en miljö där studenter och lärare inspireras av varandra!

Hur ser kopplingen till den praktiska verkligheten ut?

– Inom flera kurser – framför allt kurserna Ledning och organisering, Projektledning, Uppdragsbaserat lärande (en form av praktik eller verksamhetsförlagd utbildning), Fältarbete, Examensarbete samt Entreprenörskap – finns det stora möjligheter att knyta kontakter inom idrotten men också med näringslivet. Genom dessa kontakter i kombination med väl utförda studieprestationer har många tidigare studenter fått jobb efter utbildningen. Att aktivt jobba med din egen marknadsföring och varumärke är en viktig del för dig som vill ha en god start på arbetsmarknaden efter dina studier.

Vad kan jag arbeta med efter avslutad examen?

– Arbetsmarknaden för CSM-studenter är bred, det visar de undersökningar vi har gjort bland studenter som gått programmet. Några exempel på arbetsområden där våra tidigare studenter återfinns hittar du under länken Arbetsmarknad i vänsterspalten.

Utlandsstudier

Vill du vidga dina vyer, lära dig helt nya saker och skapa en unik utbildning? Välj att studera utomlands!

CSM utlandsstudierSom student på Coaching och Sport Management (CSM) har du stora möjligheter att förlägga delar av din utbildning utomlands.

Linnéuniversitetet har utbytesprogram med universitet världen över och det gör att du som vill åka iväg har mycket att välja bland. Ämnes- och utbildningsansvarig hjälper dig med råd om vart du ska söka dig för att bäst forma din utbildning i den riktning du själv väljer. Universitet specialiserar sig på olika områden, så genom att välja utlandsstudier kan du se till att din färdiga utbildning blir helt unik och samtidigt håller en mycket hög standard.

Utöver det utbytesprogram som finns på Linnéuniversitetet har CSM ett årligt utbyte med Stellenbosch University i Sydafrika. Utbytet bygger på att 12 studenter från Stellenbosch gästar oss i tre veckor och därefter får 12 studenter från CSM möjlighet att besöka Sydafrika i tre veckor. Utbytet sker under början av termin 6. Detta utbyte ger en enorm möjlighet att uppleva och skaffa sig erfarenheter från en annan del av världen samtidigt som vi, lärare och studenter tillsammans, ger de sydafrikanska studenterna erfarenheter och minnen för livet.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken