Corporate Governance - Accounting and Finance, magisterprogram

60 hp

Spelar det någon roll hur ägandet och styrelsen ser ut för hur ett företag presterar? Vilken betydelse har revision och reglering för investeringsviljan? Frågor av den här typen studeras inom det multidisciplinära ämnesområdet bolagsstyrning - Corporate Governance.

Det ettåriga magisterprogrammet Corporate Governance – Accounting and Finance gör dig till både generalist och specialist. Dels får du en bred kunskap om hur olika institutioner och processer som exempelvis redovisning/revision, kapitalmarknader och reglering skapar de övergripande ramarna för hur företag styrs. Under studierna kommer du skaffa insikter om såväl finansiell ekonomi som juridik, strategi, företagsledning och redovisning. Du kommer även kunna fördjupa dig i en aspekt av detta system för bolagsstyrning. Utöver ämneskunskaper lägger programmet stor vikt vid att träna generella färdigheter, såsom individuellt rapportskrivande, muntlig presentation, tillämpad forskningsmetod och argumentationsteknik.

Första terminen inleds med en översikt över vad bolagsstyrning innebär och den variation i system för bolagsstyrning som finns internationellt. Därefter sker en fördjupning avseende hur olika delar av bolagsstyrningssystemet – ägare/kapitalmarknad, styrelse, analytiker, media, revision, reglering/standardisering risk management - påverkar företag. Terminen avslutas med en ämnesintegration.

Under programmets andra termin läser du inledningsvis valbara fördjupningskurser med fokus på teman som bolagets roll i samhället, CSR, finansiella institutioner och marknader och redovisningens idéhistoria. Programmet avslutas med en magisteruppsats där du ges möjligheter att driva ett inom ämnesområdet fritt valt forskningsprojekt.

Programmet riktar sig i första hand till dig med en utbildningsbakgrund inom finansiell redovisning och/eller finansiell ekonomi. Det kan även passa dig med bakgrund inom företags- eller nationalekonomi med annan inriktning, men du kommer inte lära dig grundläggande redovisning och finansiell ekonomi på programmet.

Karriär

Studenter med bakgrund inom redovisning söker sig oftast till revisionsbranschen, medan andra söker sig till företag för arbete inom ekonomifunktionen. Studenter med bakgrund inom finansiell ekonomi söker sig oftare till arbeten inom finansbranschen, som exempelvis rådgivare hos bank, konsult inom corporate finance eller företagsanalys. Flera studenter har blivit specialister inom just bolagsstyrning och arbetar som rådgivare till institutionella placerare och inom det för större noterade företag växande området complience. Programmet förbereder dig också för att gå vidare till forskarutbildning inom ämnesområdet.

Examen

Filosofie eller ekonomie magisterexamen med inriktning mot Corporate Governance, Huvudområde: Företagsekonomi

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan.

Tidigare studenter berättar

Johan Björkholm

Johan är delägare på AIF Management

Under studietiden hade Johan Björkholm en traineeplats på ett fondbolag där han jobbade både med förvaltning och back office. Idag har han tagit sig vidare i karriären och jobbar som delägare på AIF Management. Huvudsakligen arbetar han med frågor kring alternativa investeringsfonder.

– På AIF Management arbetar vi med att utföra olika tjänster åt fondbolag och andra finansiella företag. På grund av en relativt ny reglering av det som kallas alternativa investeringsfonder behöver personer hjälp med att starta exempelvis riskkapitalfonder eller fastighetsfonder, då dessa tidigare varit oreglerade. Vi hjälper då till med hela processen från idé till faktisk drift av fonden. Eftersom arbetet till stor del är projektbaserad så ansvarar jag för vissa projekt och hjälper mina kollegor i projekt som leds av dem.

För Johan är ingen dag den andra lik.

– Ena dagen är jag fullbokad med kundmöten där behov kartläggs och lösningar presenteras, medan jag nästa dag enbart arbetar med Excel för att en kapitaltäckningsrapport ska in till Finansinspektionen. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är att jag ofta ställs inför nya problem som kräver en lösning. Känslan när man väl hittar lösningen eller svaret är väldigt tillfredställande. Sen är det spännande att vara i en ”ny” bransch där det ännu inte finns några etablerade arbetssätt. 

Varför valde du att läsa detta program på Linnéuniversitetet?

– Jag visste att jag ville läsa ekonomi och eftersom det finns på de flesta universitet och högskolor så valde jag att följa med min flickvän till Kalmar. Först valde jag Civilekonomprogrammet med inriktning på marknadsföring, men det kändes inte riktigt rätt för mig så då bytte jag till Controllerfördjupningen. Men efter tredje året på den utbildningen så insåg jag att fjärde årets kurser inte lockade, så då bytte jag igen.

– Till sist hamnade jag på Corporate Governance och det valet var inte baserat på vad jag ville arbeta med. Istället valde jag programmet enbart eftersom det är ett ämne som intresserar mig och eftersom kurserna verkade spännande.

Vad har du haft mest nytta av i din utbildning?

– Grunderna inom ekonomi och relationerna mellan ett företags olika intressenter. Det sistnämnda är väldigt användbart, dels för att förstå samhället och varför vi gör som vi gör, men också för att kunna identifiera och hantera potentiella intressekonflikter vilket är en väldigt viktigt aspekt inom finans. 

Finns det något du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

– Jag hade nog aldrig hamnat på det jobbet jag har idag utan utbildningen. Det var LNU som annonserade om traineeplatsen jag sedan fick. På den traineeplatsen lärde jag känna mina nuvarande kollegor.                     

Vad tror du att du gör i framtiden? Har du något drömjobb?

– På ett sätt kan man säga att jag har mitt drömjobb. Men jag vill vara med och föra företaget framåt, etablera varumärket och bli aktören som företag vänder sig till när de har frågor eller problem rörande till exempel alternativa investeringsfonder.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken