Corporate Governance - Accounting and Finance, magisterprogram

60 hp

Spelar det någon roll hur ägandet och styrelsen ser ut för hur ett företag presterar? Vilken betydelse har revision och reglering för investeringsviljan? Frågor av den här typen studeras inom det multidisciplinära ämnesområdet bolagsstyrning - Corporate Governance.

Det ettåriga magisterprogrammet Corporate Governance – Accounting and Finance gör dig till både generalist och specialist. Dels får du en bred kunskap om hur olika institutioner och processer som exempelvis redovisning/revision, kapitalmarknader och reglering skapar de övergripande ramarna för hur företag styrs. Under studierna kommer du skaffa insikter om såväl finansiell ekonomi som juridik, strategi, företagsledning och redovisning. Du kommer även kunna fördjupa dig i en aspekt av detta system för bolagsstyrning. Utöver ämneskunskaper lägger programmet stor vikt vid att träna generella färdigheter, såsom individuellt rapportskrivande, muntlig presentation, tillämpad forskningsmetod och argumentationsteknik.

Första terminen inleds med en översikt över vad bolagsstyrning innebär och den variation i system för bolagsstyrning som finns internationellt. Därefter sker en fördjupning avseende hur olika delar av bolagsstyrningssystemet – ägare/kapitalmarknad, styrelse, analytiker, media, revision, reglering/standardisering risk management - påverkar företag. Terminen avslutas med en ämnesintegration.

Under programmets andra termin läser du inledningsvis valbara fördjupningskurser med fokus på teman som bolagets roll i samhället, CSR, finansiella institutioner och marknader och redovisningens idéhistoria. Programmet avslutas med en magisteruppsats där du ges möjligheter att driva ett inom ämnesområdet fritt valt forskningsprojekt.

Programmet riktar sig i första hand till dig med en utbildningsbakgrund inom finansiell redovisning och/eller finansiell ekonomi. Det kan även passa dig med bakgrund inom företags- eller nationalekonomi med annan inriktning, men du kommer inte lära dig grundläggande redovisning och finansiell ekonomi på programmet.

Karriär

Studenter med bakgrund inom redovisning söker sig oftast till revisionsbranschen, medan andra söker sig till företag för arbete inom ekonomifunktionen. Studenter med bakgrund inom finansiell ekonomi söker sig oftare till arbeten inom finansbranschen, som exempelvis rådgivare hos bank, konsult inom corporate finance eller företagsanalys. Flera studenter har blivit specialister inom just bolagsstyrning och arbetar som rådgivare till institutionella placerare och inom det för större noterade företag växande området complience. Programmet förbereder dig också för att gå vidare till forskarutbildning inom ämnesområdet.

Examen

Filosofie eller ekonomie magisterexamen med inriktning mot Corporate Governance, Huvudområde: Företagsekonomi

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan.

Johan är delägare på AIF Management

Johan Björkholm

Under studietiden hade Johan Björkholm en traineeplats på ett fondbolag där han jobbade både med förvaltning och back office. Idag har han tagit sig vidare i karriären och jobbar som delägare på AIF Management. Huvudsakligen arbetar han med frågor kring alternativa investeringsfonder.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M