Corporate Governance - Accounting and Finance, magisterprogram

60 hp

Noterade företag styrs bland annat genom redovisning, revision, regelverk och tryck från kapitalmarknaderna. I det här programmet studerar du hur.

Detta ettåriga magisterprogram erbjuder fördjupade kunskaper i de mekanismer, institutioner och processer varigenom noterade företag styrs, ofta benämnt corporate governance eller bolagsstyrning. I programmet kommer du dels studera hur olika delar av bolagsstyrningssystemet fungerar och dels studera hur systemet som helhet hänger ihop och regleras.

Programmet erbjuder en högkvalitativ utbildning som bildar en stabil bas för studenter med framtida yrkesverksamhet inom redovisnings-/revisions-, bank- och finansverksamhet eller inom forskning inom dessa områden. En framtida yrkeskarriär inom dessa områden ställer stora krav på självständighet, analytisk förmåga, förmåga att skriva rapporter och hålla presentationer, samt förmåga till rationellt beslutsfattande.

Förutom gedigna ämneskunskaper är därför ett viktigt syfte med utbildningen är att utveckla studentens färdigheter inom dessa områden.

Tidigare studenter berättar

Johan Björkholm

Johan är delägare på AIF Management

Under studietiden hade Johan Björkholm en traineeplats på ett fondbolag där han jobbade både med förvaltning och back office. Idag har han tagit sig vidare i karriären och jobbar som delägare på AIF Management. Huvudsakligen arbetar han med frågor kring alternativa investeringsfonder.

– På AIF Management arbetar vi med att utföra olika tjänster åt fondbolag och andra finansiella företag. På grund av en relativt ny reglering av det som kallas alternativa investeringsfonder behöver personer hjälp med att starta exempelvis riskkapitalfonder eller fastighetsfonder, då dessa tidigare varit oreglerade. Vi hjälper då till med hela processen från idé till faktisk drift av fonden. Eftersom arbetet till stor del är projektbaserad så ansvarar jag för vissa projekt och hjälper mina kollegor i projekt som leds av dem.

För Johan är ingen dag den andra lik.

– Ena dagen är jag fullbokad med kundmöten där behov kartläggs och lösningar presenteras, medan jag nästa dag enbart arbetar med Excel för att en kapitaltäckningsrapport ska in till Finansinspektionen. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är att jag ofta ställs inför nya problem som kräver en lösning. Känslan när man väl hittar lösningen eller svaret är väldigt tillfredställande. Sen är det spännande att vara i en ”ny” bransch där det ännu inte finns några etablerade arbetssätt. 

Varför valde du att läsa detta program på Linnéuniversitetet?

– Jag visste att jag ville läsa ekonomi och eftersom det finns på de flesta universitet och högskolor så valde jag att följa med min flickvän till Kalmar. Först valde jag Civilekonomprogrammet med inriktning på marknadsföring, men det kändes inte riktigt rätt för mig så då bytte jag till Controllerfördjupningen. Men efter tredje året på den utbildningen så insåg jag att fjärde årets kurser inte lockade, så då bytte jag igen.

– Till sist hamnade jag på Corporate Governance och det valet var inte baserat på vad jag ville arbeta med. Istället valde jag programmet enbart eftersom det är ett ämne som intresserar mig och eftersom kurserna verkade spännande.

Vad har du haft mest nytta av i din utbildning?

– Grunderna inom ekonomi och relationerna mellan ett företags olika intressenter. Det sistnämnda är väldigt användbart, dels för att förstå samhället och varför vi gör som vi gör, men också för att kunna identifiera och hantera potentiella intressekonflikter vilket är en väldigt viktigt aspekt inom finans. 

Finns det något du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

– Jag hade nog aldrig hamnat på det jobbet jag har idag utan utbildningen. Det var LNU som annonserade om traineeplatsen jag sedan fick. På den traineeplatsen lärde jag känna mina nuvarande kollegor.                     

Vad tror du att du gör i framtiden? Har du något drömjobb?

– På ett sätt kan man säga att jag har mitt drömjobb. Men jag vill vara med och föra företaget framåt, etablera varumärket och bli aktören som företag vänder sig till när de har frågor eller problem rörande till exempel alternativa investeringsfonder.

Karriär

Programmet erbjuder en utbildning som bildar en stabil bas för studenter med framtida yrkesverksamhet inom redovisnings-/revisions-, bank- och finansverksamhet eller inom forskning inom dessa områden.

Examen

Filosofie eller ekonomie magisterexamen med inriktning mot Corporate Governance, Huvudområde: Företagsekonomi

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken