Customer Experience Management

180 hp

I dagens samhälle är upplevelser och en tydlig identitet viktiga byggstenar för företag och organisationer. Som konsumenter bildar vi vår uppfattning om företag och organisationer utifrån våra upplevelser av dem. För att bygga ett starkt varumärke krävs att man på ett systematiskt sätt designar dessa upplevelser så de tillsammans förmedlar en trovärdig identitet.

Programmet Customer Experience Management utgår från en kunds helhetsupplevelse av ett företag. Ett företag måste då ha en strategi för att kunna samordna och leda hur företaget skapar upplevelser för kunden. Programmet ger dig förutsättningar att arbeta inom kunskapsfältet mellan två centrala ämnesområden – Företagsekonomi och Design – där Digitalisering är ett viktigt tema. Dessa kunskapsfält behövs för att inte bara förstå hur kundupplevelser skapas och påverkas, utan även för att kunna förändra och utveckla nya koncept i företag och organisationer. Som student kommer du att bli en del av en dynamisk och intensiv lärandemiljö som kombinerar akademisk kunskap och aktuell forskning med nära kontakter med företag och organisationer. Utbildningen ställer stora krav på din förmåga att samarbeta och bidra till din och dina studiekamraters inlärning.

Programmet är framtaget i nära samarbete med näringslivet och under utbildningen samarbetar du med våra partnerföretag. Du kommer att bygga kompetens inom en rad områden inom företagsekonomi, design och digitalisering. Som student på programmet har du möjlighet att genomföra en praktikkurs som en del av din utbildning. Det innebär att du får omsätta det du lär dig under din utbildning i en praktisk miljö på ett företag eller i en organisation som du själv ordnar. Det är ett unikt tillfälle att få erfarenhet inom branschen och skaffa dig professionella meriter för att stärka din kompetens för framtida intressanta arbetsgivare. Praktikkursen är en halv termin och ger samtidigt 15 högskolepoäng.

Karriär

Programmet Customer Experience Management öppnar stora möjligheter för din framtida karriär både nationellt och internationellt. Eftersom kundupplevelser är centrala för de flesta organisationer kan du komma att arbeta som projektledare, konceptutvecklare, kommunikatör, marknadsförare eller som egen företagare. Dessutom kan du under utbildningen börja bygga ditt personliga nätverk med våra partnerföretag.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Customer Experience Management, Huvudområde: Företagsekonomi

Internationella möjligheter

Undervisningen sker till största del på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Du kan även välja att studera utomlands under en termin på ett av våra partneruniversitet i Europa, USA och Asien.
Läs mer om de internationella möjligheter du har på Linnéuniversitetet.

#humansoflnu

Följ oss på Instagram!

Chiara

“Det mest intressanta hittills under mina studier är nog kollaboratior vi haft med lokala företag. Det är spännande att få se och lära sig hur företag tänker för realisera sina idéer.” säger Chiara Lacalendola som studerar Customer Experience Management, ett program där studenter får lära sig att strategiskt skapa kundupplevelser för företag. ”För mig personligen är det ett utmärkt program där man får den bästa mixen av både design och ekonomi.”

Vanligt program i Europa, men ovanligt i Sverige

Linn Muller

Blandningen mellan marknadsföring, ekonomi, kommunikation och design lockade Linn till att välja Customer Experience Management. I Europa är programmet rätt vanligt, men i Sverige är programmet på Linnéuniversitetet mer unikt av sitt slag. Detta tror Linn kan vara till fördel senare i arbetslivet.

Helhetsupplevelser från konsumenter till företag

Adam Johansson

När Adam valde att ansöka till programmet kände han att den låg rätt i tiden och att den skulle ge bra förutsättningar inför arbetslivet. Efter utbildningen siktar han mot en karriär inom marknadsföring och projektledning och med tanke på utbildningens bredd ser han ljust på framtiden.

Mer om programmet

Linn Möller, Chiara Lacandelo och Filip Hjertqvis

På Linneuniversitetet arbetar vi ständigt med att hitta nya sätt som kan länka samman företag, forskare och studenter. Under programmet erbjöds studenter från Customer Experience Management delta i en inspirationsdag där företag och studenter delade med sig om sina tankar och synpunkter om hur man bygger ett hållbart varumärke.

Inspirationsdagen startade med företaget Örsjö Belysning på temat ”Från underleverantör till starkt varumärke” med efterföljande framtidsspaning runt ”tjänstedesign – digitalt och hållbart” tillsammans med forskarna Martin Östlund och Jorge Zapico från Linnéuniversitetet. För att ytterligare stärka kunskapen om design föreläste Eva Wängelin från Designarkivet i Pukeberg om designens betydelse i utvecklingen av ett varumärkes hållbarhet genom en historisk återblick.

Studenterna Filip Hjertqvist, Linn Möller och Chiara Lacandelo presenterade sina intryck från de tre företagens webbsidor, för att ge förslag på hur de kan stärka sina varumärken.

– Företagen uppskattade verkligen våra synpunkter och fick med sig både idéer och tankeställare. Studenterna själva tyckte att de fått med sig mycket av hur företag tänker och resonerar – en verklighet som de kan ta med sig i sina studier.

Dagen avlutades med en summering där de positiva upplevelserna, nya kontakterna och den nya kunskapen som dagen lett till stod i fokus.  

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar