Design+Change, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet i Design + Change är en tvåårig konstnärlig utbildning på avancerad nivå med huvudområdet design. Programmet ges på engelska.

Design innebär kreativitet, kritikalitet och transformation. Design ifrågasätter sakernas tillstånd och gör skillnad. Design utmanar förutfattade meningar, fördomar, normer och stereotyper och framkallar känslor, tankar, uppfattningar och handlingar. Design kan förbättra våra liv och våra relationer till världen. Design kan göra oss uppmärksamma på och empatiska i förhållande till de ekologiska och sociokulturella system i vilka vi lever. I en värld av många utmaningar, kan design vara en drivkraft för hållbarhet.

Framtidens designer står inför helt andra utmaningar än de som konventionell design stod inför under nittonhundratalet. Designens och designerns roll kommer att och måste förändras. I stället för att enbart designa för massproduktion, vilket var viktigt under industrialismens första fas, kommer de designer som formger våra framtider kunna hantera flera roller och alltmer komplicerade frågor. Som förändringsagenter, kommer designer att spela nyckelroller i utformandet av hållbara framtider.

På Masterprogrammet i design vid Linnéuniversitetet utmanar vi designerns traditionella roll och arbetar över disciplin- och mediegränser för att definiera nya roller som möter nutida och framtida behov. För att design ska kunna bemöta de kriser vi nu står inför, måste vi arbeta tillsammans med andra akademiska discipliner och kulturella praktiker, och i samarbete med professionella designers, samhällsorganisationer, företag, aktivister och myndigheter.

Studenter på Masterprogrammet i design kan välja att utöka sina befintliga kunskaper inom ett visst designområde eller utforska nya. Programmet fokuserar på konstnärliga och experimentella processer och kreativ forskning, och studenten ska utveckla sin förmåga till kritisk reflektion för att göra väl utformade och framtidsorienterade designförslag. Särskild uppmärksamhet ägnas åt nutida och framväxande designdiscipliner såsom kritisk och spekulativ design, social design, metadesign, design aktivism, service design och deltagande design. Studenterna introduceras även till relevanta metoder för att ifrågasätta saktillstånd och öppna upp för nya sätt att kreativt tänka och formge framtider.

Karriär

Målsättningen är att utveckla konstnärlig mognad och en ansvarsfull designroll med fokus på hållbarhet och design som förändringsagent. På LNU blir du väl förberedd för att arbeta utforskande, med konceptutveckling och implementering, i komplexa projekt.

Examen

Konstnärlig masterexamen, Huvudområde: Design

Internationella möjligheter

Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partnerlärosäten världen över. Dessutom kan du göra ett fältarbete inför ditt examensarbete utomlands. Det innebär att du samlar in material till ditt arbete i ett annat land. Läs mer om vilka internationella möjligheter du har vid Fakulteten för konst och humaniora på Linnéuniversitetet.

Ansökan och portfolio

Ansökningsprocessen sker i två steg. Först måste du ansöka till programmet via www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se (utanför Sverige). Sedan behöver du skicka in din portfolio tillsammans med din övriga dokumentation om din behörighet på dina sidor på www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissons.se (utanför Sverige).

Vänligen skicka in din ansökan, portfoliouppgifterna inkluderade (se beskrivning nedan), senast sista ansökningsdag:

Sista ansökningsdag april 2024, anmälningskod: LNU-12382. 

 

Studentportfolio

Se studentprojekt på designportfoliolnu.se

Tio design- och kommunikationsprojekt från Linnéuniversitetet på Dezeen School Shows: https://www.dezeen.com/2024/02/01/design-communication-student-projects-linnaeus-university-dezeen-schoolshows/

Studentprojekt

Karina Zaitceva

My project raises questions about the occupation of urban spaces by motor vehicles. Design activism and urban social movements inform my proposal to reclaim the public space as a pedestrian. I assembled a DIY pedestrian body parking artefact and placed it at on-street car parking spaces. With my artifact I was trying to bring a balance in the use of these shared collective areas.

Andrei Zberea

Sustainable housing for students goes beyond what we consider typical housing. In my speculative design project I depict a future in which students move with their homes without boundaries. A student has the possibility to relocate with their home to different places and universities using normal means, and reconnect to an infrastructure with no complexities.

 

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M