Design + Change

180 hp

Vill du använda dig av design för att göra skillnad i världen? Då är det här rätt utbildning för dig. Utbildningen kombinerar konstnärlig gestaltning och kunskap om hållbarhet för ett yrke i den absoluta framkanten av design.

De viktigaste frågorna idag och i framtiden handlar om hållbarhet – att skapa en värld som är bra för både människor och natur, lokalt och globalt.

I nära samspel med lärare utvecklar du under de tre åren din egen designspecialism.

Du väljer själv om du vill förändra genom att designa fysiska ting, processer, upplevelser eller system. Utbildningen bedrivs i projektform där individuella arbeten varvas med grupparbeten och samarbeten med det omgivande samhället.

Undervisningen på Design + Change sker på engelska och programmet har internationell antagning. Det betyder att du redan som student ingår i en grupp som präglas av mångfald och att du blir väl rustad för en internationell designkarriär.

Design + Change finns i Växjö, Småland – en region präglad av entreprenörskap, tillverkning och hantverk. Samarbetsprojekt och studiebesök ger dig unika möjligheter att dra nytta av detta. Studiemiljön i Växjö är personlig, trygg och kreativ med närhet till våra yrkesverksamma lärare och forskare. Linnéuniversitets många ämnen ger dig möjligheter till disciplinövergränsande samverkan.

Kandidatutbildningarna i design på Linnéuniversitetet fick betyget ”hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen av utbildningar på konstnärlig grund.

Karriär

Kompetenser inom hållbarhet blir allt mer efterfrågade i samhället. Det blir också allt viktigare att kunna samarbeta med andra discipliner. Utbildningen förbereder dig för en karriär inom traditionella designföretag, företag som designar tjänster och för initiativ drivna av lokalsamhälle eller kommun. Du kan också välja att starta ett eget företag.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen, Huvudområde: Design

Ansökan och portfolio

Ansök till programmet på www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se (på engelska). Inlämning av dokumentation som intygar att du är behörig till universitetsstudier skickas in där.

Vänligen skicka in din ansökan, portfoliouppgifterna inkluderade (se beskrivning nedan), senast 15 januari 2020.

Det är en andra ansökningsomgång att söka till programmet. Den ansökningsperioden öppnar i mars 2020, med sista ansökningsdag 15 april 2020. Vänligen notera att andra ansökningsomgången endast är öppen för sökande inom EU.

Tidigare studenter berättar

Sofia Granefelt Laurén

Sofia fick jobb som servicedesigner direkt efter kandidatexamen

Sofia Granefelt Laurén fick jobb som Service Designer på Transformator Design i Stockholm direkt efter sin examen 2012. Sedan hösten 2016 började Sofia en ny resa, nämligen att studera masterutbildningen Design for Social Innovation på School of Visual Arts i New York.

Du började jobba på Transformator direkt efter examen, hur kom det sig?

– Det började med att jag blev introducerad för Service Design sista året på designutbildningen i Växjö och blev omedelbart intresserad av den användarcentrerade, iterativa metodiken för att skapa hållbara lösningar och tjänster. Jag fick höra att Transformator Design helt klart var stället att vara på om man ville lära sig mer om Service Design på djupet. Jag sökte en trainee-plats direkt efter min kandidatexamen i samband med att jag flyttade upp till Stockholm och blev kvar.

Vad har du för titel, arbetsuppgifter?

– Min titel är Senior Service Designer. Som Service Designer försöker vi förstå tjänsteupplevelsen utifrån ett användarperspektiv. Vi utgår ifrån människors behov, beteenden och drivkrafter i designandet av strategier och tjänster. De gör vi genom att observera och göra intervjuer med slutanvändare och inkludera medarbetare i utvecklings processen av nya lösningar. Genom empati och ökad förståelse för vad människor faktiskt upplever och gör kan vi förstå vad som behöver förändras och hur. Som Senior Service designer så är man dessutom kvalitetsansvarig för projektresultatet och ansvarig för att leda och ge projektteamet förutsättningar att prestera bra och växa i sin roll.

Hur ska man tänka som student för att nå sina mål efter utbildningen?

– För att nå sina mål efter utbildningen tror jag på att våga visualisera och formulera sitt mål högt för sin omgivning (det blir oftast mer verkligt då), visa sin nyfikenhet och våga vara jobbig för att nå dit man vill. Jag tror också man har nytta av att tidigt reflektera över vad det är man önskar få ut av utbildningen. Jag utnyttjade första och andra året på kandidaten med att testa på så mycket som möjligt, inspireras och lära av andra. Tredje året kunde jag fokusera inom mitt intresseområde, fördjupa min kunskap samt påbörja portfolion. Ta chansen att jobba med kunder och riktiga case är såklart givande, inte bara för kontakten med potentiella uppdragsgivare med även för att för att få insikt i hur det ser ut på insidan av många organisationer och därmed hur jobbrollen skulle kunna yttra sig i yrkeslivet.

Du ska studera en masterutbildning i New York, vad är det som lockar med just den utbildningen?

– Designutbildningen i Växjö gav mig insikt i att det går att applicera en kreativ designprocess för att hitta lösningar på stora samhällsutmaningar. Under de senaste 4 åren som service designer har jag haft möjlighet att engagera mig i viktiga frågor och samhällsfunktioner men också fått insikt i de många hinder man stöter på längst med vägen. Nu vill jag ytterligare utveckla min förmåga att arbeta med social innovation på global nivå för att kontinuerligt driva positiv förändring. Design for Social Innovation på School of Visual Arts är det första masterprogrammet i Social Impact Design för alla som vill leda förändring inom företag, myndigheter, offentlig sektor. Det som är gemensamt för oss som söker dit är drivkraften att skapa förändring. Utöver det har vi olika bakgrund, erfarenheter och kunskap. Det tilltalar mig att jobba tvärdisciplinärt med problemlösning på det sättet. Ett extra plus är såklart att utbildningen är i New York. Att lära känna nya platser, kulturer och människor ger mig massor av energi och inspiration.

Catrin och Kristel

Catrin och Kristel startade företag ihop

Catrin och Kristel tog examen från sin designutbildning vid Linnéuniversitetet 2014. Examensarbetet från samma år gjorde de tillsammans, och det blev i år utvalt till utställningen Ung svensk form. Nu har de startat upp företaget WE ARE CAMP tillsammans.

Mer om programmet

Varför +Change?

'Change' betyder förändring. Är inte all design förändring då? Jo, genom design ger vi ju form åt nya produkter (och böcker, kampanjer, tjänster, system och mycket mer). Genom dessa formar och förändrar vi också beteenden, attityder och till och med världsbilder.

Idag är det både formellt och globalt erkänt att våra ekologiska system, men också de sociala, befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Vi vet också att mänskliga aktiviteter – och inte minst design, samt associerad överkonsumtion – driver ohållbarheten. Genom + Change vill vi understryka just designens förändringspotential och också utvidga den. Change omfattar olika grader och perspektiv på förändring, såsom anpassning, evolution och revolution. Att förändra genom design kan handla om initiativ inriktade på produkter, system eller världsbilder. Vi kan välja att använda design för att förändra på lokal, regional eller global nivå, och med fokus på ekologi, ekonomi, mänsklig hälsa och rättvisa, eller alltihop samtidigt. Sammanfattningsvis handlar + Change om att målmedvetet använda design, och dess unika inneboende kreativitet, för att åstadkomma förändringar i riktning mot hållbara framtider.

Studentprojekt, Design + Change, första terminen

Stockholm Furniture & Light Fair

Hela världseliten inom design och arkitektur samlas i Stockholm för att se det senaste inom möbler och belysning på Stockholm Furniture & Light Fair. Studenterna från Design + Change deltar årligen för Linnéuniversitetets räkning.

Bildspel verkstäder

Modellverkstad
6 6

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken