Design + Change

180 hp

Vill du använda dig av design för att göra skillnad i världen? Då är det här rätt utbildning för dig. Utbildningen kombinerar konstnärlig gestaltning och kunskap om hållbarhet för ett yrke i den absoluta framkanten av design.

De viktigaste frågorna idag och i framtiden handlar om hållbarhet – att skapa en värld som är bra för både människor och natur, lokalt och globalt.

I nära samspel med lärare utvecklar du under de tre åren din egen designspecialism.

Du väljer själv om du vill förändra genom att designa fysiska ting, processer, upplevelser eller system. Utbildningen bedrivs i projektform där individuella arbeten varvas med grupparbeten och samarbeten med det omgivande samhället.

Undervisningen på Design + Change sker på engelska och programmet har internationell antagning. Det betyder att du redan som student ingår i en grupp som präglas av mångfald och att du blir väl rustad för en internationell designkarriär.

Design + Change finns i Växjö, Småland – en region präglad av entreprenörskap, tillverkning och hantverk. Samarbetsprojekt och studiebesök ger dig unika möjligheter att dra nytta av detta. Studiemiljön i Växjö är personlig, trygg och kreativ med närhet till våra yrkesverksamma lärare och forskare. Linnéuniversitets många ämnen ger dig möjligheter till disciplinövergränsande samverkan.

Kandidatutbildningarna i design på Linnéuniversitetet fick betyget ”hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen av utbildningar på konstnärlig grund.

Karriär

Kompetenser inom hållbarhet blir allt mer efterfrågade i samhället. Det blir också allt mer viktigt att kunna samarbeta med andra discipliner. Utbildningen förbereder dig för en karriär inom traditionella designföretag, företag som designar tjänster och för initiativ drivna av lokalsamhälle eller kommun. Du kan också välja att starta ett eget företag.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen (huvudområde: Design)

Ansökan och portfolio

Ansökningen består av två steg. Först måste du ansöka till programmet via antingen www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se (utanför Sverige). Sedan behöver du också skicka in din portfolio till Linnéuniversitetet via vår uppladdningssajt drexel.lnu.se/portfolio.

Anvisningar för portfolion hittar du nedan.

Riktlinjer Portfolio Design + Change

För att din inskickade portfolio ska bedömas vara komplett måste den innehålla följande två delar:


1. Uppgifter (A, B, C)
2. Avsiktsförklaring

Ansökan ska göras på engelska

1. Uppgifter


Uppgift A "Design för en annan art" (2 sidor)


Designa ett föremål/miljö/kampanj/system för en annan art. Du kan välja vilken art som helst – ett däggdjur, en fisk, en insekt eller en växt (t ex fladdermus, bläckfisk, bi, en speciell sorts svamp).Ta den här övningen som en möjlighet att utöva din kreativitet! Samtidigt uppmanas du också att tänka på hur designen behandlar frågor om interaktion, hållbarhet eller möjligheten till förändringar av någon art (stor eller liten skala) i världen. Visualisera din idé (genom till exempel teckningar, fotografier eller en modell) och skriv en kort förklaring kring hur du har tänkt och varför du har gjort de val du har gjort. Du kan hitta exempel på designers och konstnärer som jobbar med den här typen av förhållningssätt på till exempel den här sidan: http://a-foray.tumblr.com/

Uppgift B "Människor i rörelse" (2 sidor)

Besök en offentlig plats och skissa de typer av rörelser och relationer som du stöter på. Det är fritt fram för dig att använda vilken typ av skissmetod du än föredrar (blyerts, målarfärg, kolkrita, digitala verktyg, etc). Vi är inte i huvudsak ute efter teknisk skicklighet här utan är mer intresserade av att se din förmåga att använda olika skissmetoder för att utforska och kritiskt engagera dig i olika dynamiska former av rörelser och relationer.

Uppgift C Presentera ditt eget skapande (6 sidor)

Använd de resterande sidorna för att presentera ditt egna kreativa skapande. Visa upp vilken form som helst av konstnärligt uttryck/design som du är stolt över och som är representativt för ditt skapande. Vi vill uppmuntra till att visa upp en bredd av intressen.

2. Avsiktsförklaring

Skriv en avsiktsförklaring på en A4-sida där du beskriver ditt intresse för design med fokus på följande:

• Vad är du nyfiken på?
• Vad vill du förändra genom design?
• På vilket sätt vill du använda din utbildning för att nå dina mål?
• Vad betyder hållbarhet för dig?


Din avsiktsförklaring kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

• Din förmåga att visualisera och planera din framtid som designer
• Ditt tidigare och tilltänkta kommande engagemang inom hållbarhet och förändring
• Din förmåga att uttrycka dig på engelska


Ladda upp uppgifterna och avsiktsförklaringen på vår hemsida drexel.lnu.se/portfolio i formaten PDF, PNG eller JPEG. Du kan ladda upp maximalt 50 mb totalt. I uppladdningsformuläret ska du även skriva en kort beskrivning för varje respektive uppgift.


Efter att du har skickat in dina uppgifter kommer du att bli kontaktad för en intervju om du blir utvald. I samband med intervjun vill vi att du tar med det du har skapat för uppgifterna i fysisk form. Om du är en internationell student och inte har möjlighet att närvara vid en intervju på plats kan vi komma att erbjuda möjligheten att istället ha en telefonintervju eller onlineintervju.

Ansökningsprocess


Ansökningsprocessen består av två steg:


Steg 1

Ansök till programmet online på www.antagning.se (sve) eller www.universityadmissions.se (eng). Skicka även med dokumentation som styrker din behörighet till studier på kandidatnivå.

Följande programkod och deadline gäller:
Skicka in din ansökan till programkod LNU-F1500 senast 15 januari 2018.

Steg 2

Skicka in din portfolio till Linnéuniversitetet.
Deadline för uppladdning av din portfolio är 31 januari 2018.

Att bli antagen till programmet

Ifall du uppfyller behörighetskraven kommer din ansökan att bli accepterad och utvärderad baserat på din portfolio. Utvärderingar av portfolios görs av en urvalskommitté bestående av fakultetsmedlemmar, externa experter och nuvarande kandidatstudenter. Din portfolio kommer att bedömas som en helhet utifrån följande kriterier:
• Konstnärlig kvalitet
• Visualiseringsförmåga
• Kreativitet

Linnéuniversitetet kommer inte att motivera varför en enskild ansökan har accepterats eller refuserats. Antagna studenter kommer att kommer att få information om detta via www.universityadmissions eller www.antagning.se.


Checklista för ansökan


• Jag har skickat in min ansökan via antagning.se eller universityadmission.se
• Jag har förberett min portfolio enligt angivna riktlinjer
• Jag har bifogat en avsiktsförklaring tillsammans med min portfolio
• Jag har laddat upp min portfolio på drexel.lnu.se/portfolio och försäkrat mig om att alla filer är bifogade samt skickat in skriftliga beskrivningar för mina uppladdade filer


Deadlines och studieavgifter

Skicka in din ansökan senast 15 januari 2018. Ladda upp din portfolio senast 31 januari 2018.


Är du svensk medborgare eller medborgare i ett EU/EES-land behöver du inte betala någon studieavgift.
Studieavgifter för internationella studenter från länder utanför EU/EES:
Studieavgift första terminen: 130 000 kronor
Studieavgift hela programmet: 780 000 kronor


Har du några frågor?

Har du frågor gällande ansökan är du välkommen att kontakta antagningen på antagning@lnu.se
Har du frågor gällande portfolion eller andra frågor som rör programmet är du välkommen att kontakta programansvarig Eric Snodgrass på eric.snodgrass@lnu.se

 

Tidigare studenter berättar

Sofia Granefelt Laurén

Sofia fick jobb som servicedesigner direkt efter kandidatexamen

Sofia Granefelt Laurén fick jobb som Service Designer på Transformator Design i Stockholm direkt efter sin examen 2012. Sedan hösten 2016 började Sofia en ny resa, nämligen att studera masterutbildningen Design for Social Innovation på School of Visual Arts i New York.

Du började jobba på Transformator direkt efter examen, hur kom det sig?

– Det började med att jag blev introducerad för Service Design sista året på designutbildningen i Växjö och blev omedelbart intresserad av den användarcentrerade, iterativa metodiken för att skapa hållbara lösningar och tjänster. Jag fick höra att Transformator Design helt klart var stället att vara på om man ville lära sig mer om Service Design på djupet. Jag sökte en trainee-plats direkt efter min kandidatexamen i samband med att jag flyttade upp till Stockholm och blev kvar.

Vad har du för titel, arbetsuppgifter?

– Min titel är Senior Service Designer. Som Service Designer försöker vi förstå tjänsteupplevelsen utifrån ett användarperspektiv. Vi utgår ifrån människors behov, beteenden och drivkrafter i designandet av strategier och tjänster. De gör vi genom att observera och göra intervjuer med slutanvändare och inkludera medarbetare i utvecklings processen av nya lösningar. Genom empati och ökad förståelse för vad människor faktiskt upplever och gör kan vi förstå vad som behöver förändras och hur. Som Senior Service designer så är man dessutom kvalitetsansvarig för projektresultatet och ansvarig för att leda och ge projektteamet förutsättningar att prestera bra och växa i sin roll.

Hur ska man tänka som student för att nå sina mål efter utbildningen?

– För att nå sina mål efter utbildningen tror jag på att våga visualisera och formulera sitt mål högt för sin omgivning (det blir oftast mer verkligt då), visa sin nyfikenhet och våga vara jobbig för att nå dit man vill. Jag tror också man har nytta av att tidigt reflektera över vad det är man önskar få ut av utbildningen. Jag utnyttjade första och andra året på kandidaten med att testa på så mycket som möjligt, inspireras och lära av andra. Tredje året kunde jag fokusera inom mitt intresseområde, fördjupa min kunskap samt påbörja portfolion. Ta chansen att jobba med kunder och riktiga case är såklart givande, inte bara för kontakten med potentiella uppdragsgivare med även för att för att få insikt i hur det ser ut på insidan av många organisationer och därmed hur jobbrollen skulle kunna yttra sig i yrkeslivet.

Du ska studera en masterutbildning i New York, vad är det som lockar med just den utbildningen?

– Designutbildningen i Växjö gav mig insikt i att det går att applicera en kreativ designprocess för att hitta lösningar på stora samhällsutmaningar. Under de senaste 4 åren som service designer har jag haft möjlighet att engagera mig i viktiga frågor och samhällsfunktioner men också fått insikt i de många hinder man stöter på längst med vägen. Nu vill jag ytterligare utveckla min förmåga att arbeta med social innovation på global nivå för att kontinuerligt driva positiv förändring. Design for Social Innovation på School of Visual Arts är det första masterprogrammet i Social Impact Design för alla som vill leda förändring inom företag, myndigheter, offentlig sektor. Det som är gemensamt för oss som söker dit är drivkraften att skapa förändring. Utöver det har vi olika bakgrund, erfarenheter och kunskap. Det tilltalar mig att jobba tvärdisciplinärt med problemlösning på det sättet. Ett extra plus är såklart att utbildningen är i New York. Att lära känna nya platser, kulturer och människor ger mig massor av energi och inspiration.

Catrin och Kristel

Catrin och Kristel startade företag ihop

Catrin och Kristel tog examen från sin designutbildning vid Linnéuniversitetet 2014. Examensarbetet från samma år gjorde de tillsammans, och det blev i år utvalt till utställningen Ung svensk form. Nu har de startat upp företaget WE ARE CAMP tillsammans.

We are camp - fortsättning

Ung svensk Form är en designutmärkelse som delas ut av föreningen svensk Form varje år. 20 av 400 bidrag valdes ut och dessa får nu representera Ung svensk forms årliga vandringsutställning som åker runt nationellt och internationellt.

Grattis till utmärkelsen Ung svensk form!

– Tack! Vi sökte med vårt examensarbete Gelifoam och valdes in. Vi är jätteglada såklart och känner att det är ett bra sätt att synas som unga designer.

Kan ni berätta mer om ert examensarbete Gelifoam?

– Vi var båda intresserade av den komplexa matindustrin och valde att fördjupa oss kring det genom experimentell design. Kort beskrivning: Projektet Gelifoam bygger på en utforskande process. Vi har undersökt och dekonstruerat lösgodis för att ta reda på vad det egentligen är. Genom en rad experiment har lösgodis tagits isär och sats in i en ny kontext. Resultatet är Gelifoam, ett nedbrytbart material där trä och godis möts – det ätbara möter det icke ätbara och det organiska möter det artificiella.

Hur var det att läsa design vid Linnéuniversitetet?

– Det var intensivt och vi jobbade väldigt mycket första året innan man fått grepp om hur ens designprocess fungerade. Man fick utforska sina idéer i olika projekt och områden. Det var ett perfekt sätt att ta reda på vilken väg man ville ta.

Hur var Växjö som studentstad?

– Kul med ett ganska litet campus där de flesta studenter bodde vilket gjorde att man kunde träffas och hänga ofta. Det var också nära till natur, mataffär, gym och hela universitetet. Det kändes som om de flesta kom från annan ort och var därför pigga på att lära känna nytt folk.

Nu har en av er flyttat till Göteborg och en till Örebro, hur fungerar det när ni ska arbeta med det gemensamma företaget WE ARE CAMP?

– Det blir mycket Skype eftersom vi bor i olika städer men vi försöker träffas så ofta vi kan. Just nu arbetar vi med grafiska profiler åt två företag. Vi har också varsitt extrajobb för att tjäna lite extrapengar. Drömmen är såklart att kunna arbeta med vårt egna företag på heltid.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– Vi brainstormar och skissar för hand/på datorn. Något vi märkt att vi ofta gör är att prata i egengjorda slogans och ramsor samt sjunga. Vi försöker jobba utan att lägga för mycket press på oss själva. Vi vill komma framåt och utvecklas men pengar och succé är inte den drivande faktorn.

Hur ser ni på framtiden?

– Vi tar för tillfället en vecka i taget och jobbar vidare med våra designprojekt. Vi planerar också att dra igång ytterligare ett experimentellt projekt framåt sommaren. Vi får se vad som händer men vi är sugna på att arbeta mer hantverksmässigt.

Mer om programmet

Varför +Change?

'Change' betyder förändring. Är inte all design förändring då? Jo, genom design ger vi ju form åt nya produkter (och böcker, kampanjer, tjänster, system och mycket mer). Genom dessa formar och förändrar vi också beteenden, attityder och till och med världsbilder.

Idag är det både formellt och globalt erkänt att våra ekologiska system, men också de sociala, befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Vi vet också att mänskliga aktiviteter – och inte minst design, samt associerad överkonsumtion – driver ohållbarheten. Genom + Change vill vi understryka just designens förändringspotential och också utvidga den. Change omfattar olika grader och perspektiv på förändring, såsom anpassning, evolution och revolution. Att förändra genom design kan handla om initiativ inriktade på produkter, system eller världsbilder. Vi kan välja att använda design för att förändra på lokal, regional eller global nivå, och med fokus på ekologi, ekonomi, mänsklig hälsa och rättvisa, eller alltihop samtidigt. Sammanfattningsvis handlar + Change om att målmedvetet använda design, och dess unika inneboende kreativitet, för att åstadkomma förändringar i riktning mot hållbara framtider.

Studentprojekt, Design + Change, första terminen

Varför sökte vi till Design + Change vid Linnéuniversitetet?


Människan har fått världen att lida genom att sätta sig själv över allt annat som existerar på vår planet. Det är hög tid att ändra denna hållning och arbeta mot en bättre framtid. I den här filmen delar vi med oss av våra skäl till att vara här och vad vi strävar efter att uppnå med hjälp av det här programmet, på ett ärligt och insiktsfullt sätt som en del av en klass med över tjugo studenter alldeles i början av vår utbildning. Vare sig det handlar om vår kärlek till miljön, mänsklig hållbarhet eller helt enkelt för att vi älskar att skapa, har vi alla goda skäl till att vara här. En termin har gått och vi är mer ivriga än någonsin att bidra till en mer hållbar framtid med vår skaparkraft. Vi håller på med något nytt. Något viktigt.

Why + Change: Gjord av studenter på första året av programmet Design + Change i Växjö. Module 4 Moving Image.

Möbelmässa design

Stockholm Furniture & Light Fair

Hela världseliten inom design och arkitektur samlas i Stockholm för att se det senaste inom möbler och belysning på Stockholm Furniture & Light Fair. Studenterna från Design + Change deltog vid Furniture Fair 2017 i Stockholm för Linnéuniversitetets räkning. Studenterna introducerade spekulativ design för mässans publik under utställningen Lnu Lab. 

Bildspel verkstäder

Klassrum
1 6

Vanliga frågor om programmet

How do I apply for Design+Change?

You apply to the programme online at www.universityadmissions.se (in English), or www.antagning.se (in Swedish). On those pages, you also submit your documentation of eligibility for university studies and English proficiency. Besides the online application, you need to submit your portfolio to Linnaeus University (LNU) in time. Please read the instructions regarding the portfolio carefully.

I have questions regarding my eligibility for BA level studies?

Please contact: admission@lnu.se. They are taking care of the admission process and can answer all questions regarding documentations and deadlines.

Do I have to know Swedish to study a design programme at LNU?

You don't have to know the Swedish language, but you have to show proof of your English language skills through for instance TOEFL or IELTS-tests. Your level of English needs to compare to a English B in the swedish education system.
I will not be able to send all documents (like highschool diploma, result from English test...) before the deadline, may I apply anyway ?
Yes, it will be possible to send documents at a later point. Please contact admission@lnu.se to get an exact deadline.

How much is the tuition fee ?

Non EU/EEA students need to pay a fee of 130 000 SEK per term, which sums up to a total of 780 000 SEK for the whole program.
More information: http://lnu.se/education/application-and-admission/tuition-fee-information?l=en

For Swedish and other EU/EEA students the education is without charge. But cost for study trips and material apply.

Are there any scholarships for international students ?

Scholarships are not handled by the department of Design. Please check for further information on the following page:
http://lnu.se/education/application-and-admission/scholarships?l=en

When does the academic year start and end?

The Academic year is divided into two terms. Our programs start only in the Autumn. The academic year at LNU starts in the end of August and the autumn term will end in the middle of January. The spring term will run from the middle of January to the beginning of June.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken