Digital affärsutveckling, magisterprogram

60 hp

Detta magisterprogram vänder sig till dig som vill utveckla digitala affärsmodeller.

Målet är att ge dig kunskaper och förmåga att identifiera och analysera affärsmodeller i befintliga verksamheter samt utveckling av digitala affärsmodeller. Tonvikten ligger på strategiskt tänkande, innovation, utveckling, ledning och styrning av digitalisering i ett informationssamhälle. Undervisningen har starkt tillämpningsfokus och näringslivsanknytning.

Särskilda förkunskapskrav är kandidatexamen och minst 3 års yrkeserfarenhet, samt tillgång till en relevant yrkespraktik där examinationsuppgifter och andra utbildningsaktiviteter kan genomföras.

Karriär

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom området digitalisering av affärsmodeller.

Examen

Filosofie magisterexamen med inriktning mot digital affärsutveckling. Huvudområde: Informatik

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans