Digital affärsutveckling, magisterprogram

60 hp

Detta magisterprogram vänder sig till dig som vill utveckla digitala affärsmodeller.

Målet är att ge dig kunskaper och förmåga att identifiera och analysera affärsmodeller i befintliga verksamheter samt utveckling av digitala affärsmodeller. Tonvikten ligger på strategiskt tänkande, innovation, utveckling, ledning och styrning av digitalisering i ett informationssamhälle. Undervisningen har starkt tillämpningsfokus och näringslivsanknytning.

Programmet ges på semidistans, halvfart under två år, med tre obligatoriska träffar per termin (fredag).

Särskilda förkunskapskrav är kandidatexamen och minst 3 års yrkeserfarenhet, som ska styrkas med tjänstgöringsintyg som bifogas ansökan.

Karriär

Utbildningen ger dig kompetens att leda eller medverka i utvecklings- och förändringsarbete inom området digitalisering av affärsmodeller.

Examen

Filosofie magisterexamen i digital affärsutveckling

Huvudområde: Informatik

Spännande att leta efter förbättringsmöjligheter genom digitalisering

Lai vid Linnéuniversitetet.

Lai har sedan tidigare en kandidatexamen i ekonomi, men kände ett behov av att bygga på sin kunskap. I framtiden är ambitionen att kunna hjälpa företag i förändring.

Mer om programmet

Den snabba digitaliseringstakten av samhället, och specifikt i kommersiella och icke kommersiella organisationer, erbjuder nya principer för utveckling av digitala affärsverksamheter. Programmet syftar till att ge kunskap och förmåga att identifiera och analysera affärsstrukturer och processer i befintliga verksamheter för att utveckla dem till framgångsrika digitala affärsmodeller.

Programmet är en fördjupning inom informatikområdet och är även forskarförberedande. 


Undervisning 

Undervisningen sker på distans med obligatoriska träffar på Linnéuniversitetet. Vid dessa träffar sker föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, diskussioner och övningsuppgifter med syfte att främja utbytet mellan deltagare på utbildningen samt att utveckla den analytiska förmågan. Mellan träffarna sker självstudier individuellt eller i grupp med stöd av litteratur och digitala lärverktyg. Undervisningsspråket är svenska, medan större delen av litteraturen är på engelska och internationella föreläsare kan också förekomma.

Utbildningen har en stark koppling till näringslivet på olika sätt. Undervisningen sker utifrån praktikfall och representanter från näringsliv och offentliga organisationer gästföreläser i kurserna. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs att studenterna har minst 3 års relevant yrkeserfarenhet.

Programmet består av 60 hp inom huvudområdet Informatik, motsvarande 1 års heltidsstudier, men ges på halvfart och sträcker sig därmed över två år. Programmet består av fyra kurser, om 15 hp vardera, d v s en kurs per termin.

Kurser i programmet:

  • Från strategi till digital affärsmodell
  • Från affärsmodell till digital verksamhet
  • Digital ekonomi och det digitala affärslandskapet
  • Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som fokuserar på formulering och plan för implementering av en digital affärsidé. Detta kan med fördel inriktas mot den verksamhet där den studerande är yrkesverksam. De tre tidigare kurserna syftar till att ge teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter för genomförandet av examensarbetet.

Efter utbildningen har den studerande kompetens att leda eller medverka i utvecklings- och förändringsarbete inom området digitalisering av affärsmodeller.

Mer information

För mer information, kontakta programmets kontaktperson Catrine Bramhag Svensson, catrine.bramhag.svensson@lnu.se.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M