Digital humaniora, masterprogram

120 hp

Är du intresserad av kulturarv men också digitalisering? Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt fält som representerar en bro mellan konst och humaniora till informationsteknologi. Vi samarbetar mycket med externa aktörer, främst inom kulturarvssektorn.

Det här masterprogrammet passar dig som med hjälp av teknologi vill hitta kreativa lösningar inom konst och humaniora. I utbildningen får du ta del av teoretiska aspekter och kritiska perspektiv på såväl möjligheter som utmaningar med den digitala utvecklingen av humaniora, liksom samhället i stort. Några av de teman du kommer att möta under utbildningen är digitalisering av kulturarv, data- och informationshantering och etik- och integritetsfrågor.

Genom denna master får du också praktiska färdigheter i digitala metoder. Det ger dig kompetensen att kunna hantera en rad utmaningar inom kulturarvssektorn och humanistisk forskning.

Karriär

Efter examen kan du arbeta inom både offentlig och privat sektor. Framtida arbetsplatser kan vara museum, bibliotek, arkiv och andra delar av offentlig sektor som arbetar med digitalisering av kultur, konst och kulturarv. Du kan också arbeta på företag som erbjuder mjukvara till dessa institutioner som till exempel guideappar. Programmet ger dessutom en god grund för doktorandstudier.

Examen

Filosofie masterexamen (120 hp)

Huvudområde: digital humaniora

Magisterutgång efter ett år

Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år (60 hp) genom att välja att skriva en magisteruppsats (15 hp) under termin 2.

Studenter som fullföljer ett år av programmets två år kan då erhålla en magisterexamen med inriktning mot digital humaniora.

Distansutbildning

All undervisning sker på lärplattform och materialet är tillgängligt dygnet runt, vilket gör att utbildningen är väldigt flexibel för dig som student. Det är inga fysiska träffar på campus. Kom ihåg att studierna är på heltid, motsvarande 40 timmars arbete per vecka.

 

Förståelse för både IT och humaniora

I filmen beskriver programansvarig vad du som student får med dig genom utbildningen.

Jag vill göra skillnad genom digitaliseringsprojekt

Elin Hansson vid Linnéuniversitetet

Elin har en kandidatexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap och ville bygga på sin kompetens. Efter examen drömmer hon om att arbeta på ett specialbibliotek, arkiv eller museum.

”Programmet ger dig verktyg och metoder att hantera komplexa frågor i samhället”

Bild på alumn Michael Stiebe

Michael från Tyskland tycker att Masterprogrammet i Digital Humaniora ger kompetens inom digitala metoder och verktyg att ta sig många olika utmaningar i samhället. Idag är han forskarassistent vid School of Engineering på Zurich Univeristy of Applied Sciences (ZHAW).

Mer om programmet

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans