Digitalisering som stöd for lärande, inriktning medieteknik, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet har som mål att vidareutveckla fördjupande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för både teknik- och pedagogiskutveckling utifrån digitalisering inom skolan.

I masterprogrammet utgör pedagogik en av två grundstommar, medieteknik utgör den andra. De flesta av kurserna är tvärvetenskapliga och gemensamma för båda områdena med ett interdisciplinärt perspektiv. Syftet är att studenterna från de olika inriktningarna samverkar över disciplinerna med avsikt att kunna möta de utmaningar som utveckling och lärande med digital teknik i skola och utbildningssektor måste hantera. Därför är interaktionen mellan mastersstudenter inkluderat i alla kurser. Anledningen är att maximera komplementärt lärande.

Aktuella utbildningsstudier och forskning inom digital teknik för lärande studeras och analyseras i relation till implementering och design av interaktiva och kreativa lärandemiljöer. I huvudsak fokuseras viktiga förändringar som utmanar i mötet mellan pedagogik och digital teknik. Samt kopplar programmet till forskning kring villkor och påverkansfaktorer för evidensbaserad undervisning.

I utbildningen ingår ett självständigt arbete omfattande 30 högskolepoäng. Utbildningen sker både på distans och med fysiska träffar på Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen ges normalt på halvfart.

Karriär

Masterprogrammet har en yrkesförberedande ambition med anledning av de senare årens snabba och omfattande infrastrukturella investeringar av digitalisering i skol- och utbildningsmiljöer. En tänkbar arbetsmarknad är anställning inom offentlig eller privat sektor som inrymmer kvalificerat lärare, IKT-pedagog och IT-konsulter.

Examen

Masterexamen med inriktning Digitalisering som stöd för lärande.

Huvudområde: Medieteknik

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M