Digitalisering som stöd för lärande, inriktning pedagogik, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet har som mål att vidareutveckla fördjupande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för både teknik- och pedagogiskutveckling utifrån digitalisering inom skolan.

I masterprogrammet utgör pedagogik en av två grundstommar, medieteknik utgör den andra. De flesta av kurserna är tvärvetenskapliga och gemensamma för båda områdena med ett interdisciplinärt perspektiv. Syftet är att studenterna från de olika inriktningarna samverkar över disciplinerna med avsikt att kunna möta de utmaningar som utveckling och lärande med digital teknik i skola och utbildningssektor måste hantera. Därför är interaktionen mellan mastersstudenter inkluderat i alla kurser. Anledningen är att maximera komplementärt lärande.

Aktuella utbildningsstudier och forskning inom digital teknik för lärande studeras och analyseras i relation till implementering och design av interaktiva och kreativa lärandemiljöer. I huvudsak fokuseras viktiga förändringar som utmanar i mötet mellan pedagogik och digital teknik. Samt kopplar programmet till forskning kring villkor och påverkansfaktorer för evidensbaserad undervisning.

I utbildningen ingår ett självständigt arbete omfattande 30 högskolepoäng. Utbildningen sker både på distans och med fysiska träffar på Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen ges normalt på halvfart.

Karriär

Masterprogrammet har en yrkesförberedande ambition med anledning av de senare årens snabba och omfattande infrastrukturella investeringar av digitalisering i skol- och utbildningsmiljöer. En tänkbar arbetsmarknad är anställning inom offentlig eller privat sektor som inrymmer kvalificerat lärare, IKT-pedagog och IT-konsulter.

Examen

Masterexamen med inriktning mot Pedagogik

(Huvudområde) Pedagogik

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken