Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomi­styrning

180 hp

Ekonomer behövs överallt i vårt samhälle. Med inriktningen redovisning och ekonomistyrning får du en kvalificerad grund för ekonomiskt inriktat arbete och hur man leder verksamheter mot ekonomiska mål. Specifikt för programmet är också dess inriktning mot digitalisering där du erhåller god förståelse och kunskap för de digitala verktyg som idag används i strategiarbete, utveckling och styrning av en verksamhet. Utbildningen lägger också särskild vikt vid hur verksamheter styrs mot ökad hållbarhet när det gäller såväl miljö som ekonomiskt och socialt ansvar.

Som ekonom har du karriärmöjligheter i många delar i samhället. Du kan arbeta i organisationer eller företag, såväl nationellt som internationellt. Programmet ger dig en stabil grund i ekonomi med bred förståelse för ekonomins olika delar. Inriktningen redovisning och ekonomistyrning ger dig kunskaper för hur man visar upp vad som skett i företaget, samt hur man hushållar med företagets resurser. Under programmet sker nära samarbete med näringslivet och du tränas till ett affärsmässigt synsätt, en egenskap som värderas högt på arbetsmarknaden. Digitala lösningar och -stödsystem är en integrerad del av studiemiljön. Spännande gästföreläsare och praktiskt inriktade projekt är stående inslag i ekonomprogrammet.

Du läser företagsekonomi under tre terminer med inriktning redovisning/ekonomistyrning. Utöver detta läser du bland annat statistik, handelsrätt och nationalekonomi. Efter den avslutande examensuppsatsen kommer du att vara väl rustad för arbetsuppgifter inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Karriär

En ekonom med inriktning mot redovisning och verksamhetsstyrning arbetar med en mängd olika uppgifter kring ledning av företag och företagande. När du är färdig ekonom kan du till exempel arbeta på revisionsbyrå, bank, försäkringsbolag eller som ekonom på olika företag. Kanske väljer du att starta eget företag. Titlar som återfinns bland före detta studenter är exempelvis; redovisningsekonom, ekonomiassistent, finansiell controller, managementkonsult, revisor, banktjänsteman, projektekonom och privatrådgivare.

Examen

Ekonomie kandidatexamen med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning, Huvudområde: Företagsekonomi

Ansökan till senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst fyra terminer på programmet kan söka till senare del av programmet. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer.

Information om senare del av program.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Internationella möjligheter

Många kurser och ämnen på programmet kan härledas från internationella sammanhang. Hela ekonomin är under stark globalisering och det påverkar i stort sett alla moment i programmet. Det internationella perspektivet genomsyrar därför en stor del av kurslitteraturen och vissa kurser går på engelska. Du har möjlighet att göra utlandsstudier under sommaruppehåll eller efter din utbildning vid något av våra många partneruniversitet runt om i världen.
Läs mer om de internationella möjligheter du har på Linnéuniversitetet.

Förbered dig med matematik!

Förbered dig med matematik! Studera en kurs i matte på distans för att förbereda dig inför dina studier. När din utbildning startar förväntas du ha goda kunskaper i matematik.

Kursen förberedande matematik vänder sig till dig som exempelvis läst minst Matematik 1 men behöver en mer grundlig genomgång/repetition av den matematik som ges första terminen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program.

Kursen ges på distans och berättigar dig att söka studiemedel. Du anmäler dig via antagning.se:

Förberedande matematik för högskolestudier ll

Antagningsstatistik

Är du nyfiken på vilka antagningspoäng som behövs för att komma in på utbildningen? Här kan du hitta statistik från tidigare antagningsomgångar. Tänk på att poängen blir olika varje gång beroende på vilka som söker, så det är alltid värt att söka om du är behörig.

Antagningsstatistik på uhr.se

Så snabbt får ekonomistudenter jobb

Diagrammet visar hur många procent av studenter på Ekonomihögskolan som fick jobb inom en viss tid efter examen år 2017 och år 2020. 40% av studenterna har fått ett jobb redan innan de tog sin examen.

Informationen är hämtad från Linnéuniversitetets alumnundersökning.

"Ekonomer behövs på många företag"

Anna i blå skjorta

Ekonomprogrammet ger dig en bra kunskapsgrund för framtiden, menar Anna Fredrikson Finn. Hon vill särskilt lyfta fram variationen i kursutbudet och alla engagerade lärare.

Bra och nära kontakt med lärarna

Samuel Ignell

Efter att ha jobbat som lastbilschaufför och lagerarbetare kände Samuel Ignell från Skillingaryd att det var dags att göra något annat. Han hade länge varit intresserad av ekonomi och började fundera på att plugga vidare. Till slut bestämde han sig för Ekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Vann stipendium för sitt examensarbete

Frida Caroline och Linn

Varje år utser Sparbankstiftelsen Kronan stipendier till uppsatser som visar prov på hög kreativitet, ny teknik, praktisk leverans, teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor. Studenter får skicka in sina uppsatser och några av dem som gjorde det var Frida och hennes vänner Caroline och Linn. De vann stipendium på hela 50 000kr för sitt examensarbete som handlar om hur man kan förutse en konkurs!

Fler studenter om programmet

Vanliga frågor om ekonomiprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar