Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram

120 hp

Programmet innehåller såväl teori som tillämpningar och förbereder dig för avancerat ingenjörsarbete inom industrin eller för forskarutbildning.

Vågutbredning och signalbehandling är viktiga områden i dagens samhälle. Kunskaper i dessa ämnen krävs inom trådlös kommunikation och antennteknik.

Under det första året studerar du de matematiska metoder som krävs för studier på avancerad nivå. Du möter också tillämpningar som radiosystem.

Andra året kan du fördjupa dig teoretiskt eller bredda dina kunskaper. I examensarbetet omsätter du dina kunskaper i vetenskapligt skrivande.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och obligatoriska uppgifter.

Karriär

Efter utbildningen väntar för de flesta avancerat ingenjörsarbete inom industrin. Två tänkbara områden är telekommunikation och sensorteknik. Föredrar du forskarutbildning är de teoretiska kurserna en utmärkt förberedelse.

Examen

Teknologie eller Filosofie masterexamen med inriktning mot Signalbehandling och vågutbredning.

Huvudområde: Elektroteknik

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken