Energi och management för hållbar utveckling, masterprogram

120 hp

Klimatförändringarna har blivit en av världens mest allvarliga utmaningar och kräver vår omedelbara uppmärksamhet. Problemet är komplext och flerdimensionellt. Energi och hanteringen av den är nyckelfaktorer för att vi ska kunna bemöta klimatförändringar och uppnå andra mål inom hållbar utveckling. Denna master är utformad för att du som ingenjör eller teknolog ska kunna skapa dig en förståelse av symbiotiska och systemiska relationer mellan energi, klimat och hållbar utveckling, för att skapa hållbara lösningar.

Vår nuvarande energiproduktion och vårt konsumtionsmönster riskerar att försvaga vår förmåga att försörja oss själva på vår planet. Vi behöver basera vår energiproduktion och våra nyttjandesystem på förnyelsebara och klimatsmarta lösningar. Hela systemet måste vara effektivt gällande såväl energi som resurser och ekonomi. Utbildningen ger dig den kunskap som behövs för att förstå och möta samhälleliga utmaningar kopplade till energi och klimatet genom innovation och företagsledarskap.

Under denna utbildning kommer du att lära dig om:

- Olika miljöparadigmer och verktyg för miljöanalys, livscykelanalys, miljöinnovationer och miljöredovisning. Alla dessa är viktiga för att kunna fatta beslut kring miljön.

- Hur grön finansiering är nyckeln för att möjliggöra inkluderande tillväxt och för att vi ska kunna nå ett resurseffektivt samhälle och en fossilfri ekonomi ännu snabbare. Det behövs för att skapa en förståelse för att den privata sektorn behöver bidra i omställningen genom klimatsmart teknologi, transformativa innovationer och grönt kapital. Detta när statliga initiativ inte längre är tillräckliga för att möta de hållbarhetsutmaningar vi står inför.

- Hur den externa rapporteringen kring energi- och hållbarhetsrelaterat agerande utökar ansvarsskyldigheten hos företag till det samhälle som företagen verkar i.

-Olika energipolicyverktyg och innovationsstrategier samt deras påverkan på investeringsbeslut och allmänhetens beteende ur ett hållbarhetsperspektiv.

En tvärvetenskaplig och erfaren grupp med djup kunskap om hållbarhet och utvecklingsfrågor kommer att undervisa på kurserna. Kurserna kompletteras med gästföreläsningar av experter från industrin, myndigheter och ideella organisationer.

Karriär

Ett flertal företag i regionen stödjer utbildning en i Energi och management och kommer aktivt att bidra i programmets olika kurser. Så här säger företagen om programmet:

PWC: Vi ser att masterutbildningen i Energy and sustainable management är intressant för oss baserat främst på dels det fokus som finns hos alla våra kunder i dessa frågor. Kunder och kontakter efterfrågar denna typ av rådgivning allt mer.

IKEA: Vi ser masterprogrammet i Energi och management som en viktig framtida kompetensresurs. Energi kommer att vara ett framtida viktigt område där teknikutveckling och energiperspektiv på framtida tillverkning och produktutveckling. Även konsumentperspektivet är viktigt, konsumenters underlag för beslut och inköp, samt att ge fler tillgång till hållbar energi.

Volvo Construction Equipment: Vi ser att masterutbildningen i Energi och management for hållbar utveckling är intressant for oss for den kan ge okat utbud av resurser med kunskap att driva ett arbete där miljö och social hållbarhet är väl integrerat i den ekonomiska utvecklingen. Den kompetensen behövs for att vi ska kunna fortsatt var ledande i var bransch med de resursutmaningar och omställningar som pågar och är nödvändiga for samhället.

VIDA: Vi ser ett stort behov av kvalificerad kompetens inom bioenergi, från skogen längs hela produktionskedjan till olika potentiella användningsområden. Det föreslagna masterprogrammet skulle också innebära goda möjligheter till ett utökat samarbete mellan Linneuniversitetet och skogsindustrin.

Bixia: Vi arbetar aktivt för att möjliggöra mer förnybar el i elsystemet. Vi ser positivt på Linnéuniversitetets satsning på utökad kompetens och forskning inom området energi och hållbarhet och att masterutbildningen i Energy and management for sustainable development.

Examen

Teknologie masterexamen med inriktning mot Energi och management för hållbar utveckling

Huvudområde: Bioenergiteknik

eller

Filosofie masterexamen med inriktning mot Energi och management för hållbar utveckling

Huvudområde: Bioenergiteknik

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

"Under mina studier fick jag även chansen att träffa experter från olika branscher"

Samar Ahmed, former student

”Om du tror som jag, att vi behöver agera mot klimatförändringar, tveka inte med att studera vid Linnéuniversitetet. Först efter att ha kommit till Sverige och studerat ett program i energi och miljö vid Linnéuniversitetet, fick jag se hur projekt överförs från forskningsrapporter till storskaliga projekt. Som det kommande projektet för avskiljning och lagring av koldioxid i Växjö, och vindkraftverk mellan Malmö och Köpenhamn. Under mina studier fick jag även chansen att träffa experter från olika branscher, bidra i seminarier, och publicera en forskningsartikel!”
- Samar Ahmed

"Sociala och professionella kontakter gav en bra grund för en framtida karriär och livsresa"

Nazrin I. Babashova, former student

“Som en person som bryr sig mycket om miljö, och som en ingenjör med en stor passion för problemlösning, bestämde jag mig för att välja ett masterprogram med fokus på hållbarhet och teknik. Linnéuniversitetet, beläget i Europas grönaste stad – Växjö, var ett perfekt val för mig. Till skillnad från de flesta andra universitet i Sverige har Linnéuniversitetet ett eget campus, vilket gör studentlivet ännu roligare. Ständigt stöd från erfarna professorer, projekt från företag, resor till olika fabriker, olika evenemang bidrog till att utöka sociala och professionella kontakter – allt detta gav en bra grund för en framtida karriär och livsresa. För närvarande arbetar jag som processingenjör på Outokumpu”.
- Nazrin I. Babashova

"Den expertis på branschnivå som gästföreläsarna delade var mycket informativ och värdefull"

Abhishek Kumar, former student

”Att Sverige är en av pionjärerna inom hållbar utveckling tillsammans med att LNU tillhandahåller kvalitativ och modern utbildning, hjälpte mig att välja detta universitet. I början av studierna och i samband med pandemin, lät onlinekurser monotont, men det förvånade mig hur väl de var organiserade. Närvaron av studenter från olika länder och utbildningsbakgrund gav en mångkulturell och tvär-vetenskaplig atmosfär för en bra inlärningsupplevelse och kunskapsdelning. Den expertis på branschnivå som gästföreläsarna delade var mycket informativ och värdefull. Jag gillade hur ämnena under diskussionerna sågs ur ett brett perspektiv. Rapportskrivningar var både utmanande och spännande på grund av behovet av att gå igenom många vetenskapliga artiklar. Kontinuerlig bedömning genom inlämningsuppgifter/seminarier gjorde att jag ständigt engagerades i ämnena och förbättrade mina kunskaper, vilket eliminerade behovet av att memorera allt i slutet för den skriftliga tentamen”.
- Abhishek Kumar

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M