Energi och miljö, högskoleingenjör

180 hp

Vill du arbeta med förnybar energi och för en bättre miljö? Då är framtiden ljus, berättar tidigare studenter: ”Det finns möjligheter att jobba med många olika saker och branschen expanderar. Löneutvecklingen är mycket god.”

Första året läser du bland annat om biobränslen, vindkraft, vattenkraft och solenergi. Du läser också en kurs i miljöteknik. Som för alla högskoleingenjörer ingår kurser i matematik och fysik. Många arbetsgivare efterlyser också kunskaper i kemi och redan första året ligger en grundkurs i ämnet. Vi gör flera studiebesök för att ni skall få en bild av den bransch och de tekniker som du utbildas för.

Andra året handlar om tekniken som producerar värme, el och bränslen. Hur går det till exempel till att producera biogas från avfall? Du får också läsa om hur ett energisystem som försörjer en stad eller region är uppbyggt. I kursen ”Energisystem - projekt” löser du en uppgift tillsammans med ett företag och tränar på att arbeta i projektform.

Tredje året kan du välja kurser och inriktning som fördjupar dina kunskaper inom processteknik, energihushållning eller miljöteknik. Sedan är det dags att göra examensarbetet.

Karriär

Svensk teknik och kunskap inom energitekniken ligger i framkant. Även andra branscher behöver kompetens kring effektiv och miljövänlig produktion. Kort sagt: Företagen ropar efter ingenjörer som kan jobba med teknik, planering och projektledning inom energi och miljö.

Examen

Högskoleingenjörsexamen i energiteknik. Inriktning: Energi och miljö.

Förbered dig med matematik!

När din utbildning startar förväntas du ha goda kunskaper i matematik. Sommarkursen förberedande matematik vänder sig till dig som vill repetera de senare delarna av gymnasiematten och har tänkt läsa en utbildning inom data/IT, fysik, matematik, teknik eller ekonomi. 

Kursen ges på distans under sommaren och berättigar dig att söka studiemedel. Du anmäler dig via antagning.se: Förberedande matematik för högskolestudier III

Studenter berättar

Studenter får pris för arbete

Studenter i bioenergi prisade för arbete om solenergi

Oskar Jonsson och Axel Nord får stipendium från Sparbanksstiftelsen Kronan för sitt examensarbete om beräkningsmodeller för solhybrider.

Solvärme och solel är hett, vad gäller både användande och forskning. Forskningen rör inte bara de båda teknikerna för att producera värme respektive el var för sig, utan även den kombination av dem som kallas solhybrid.

Oskar Jonsson och Axel Nord har båda läst högskoleingenjörsprogrammet i energi och miljö vid Linnéuniversitetet. Deras examensarbete, som blev klart i våras, handlade om just solhybrider. Resultatet blev så lyckat att de nu belönats med ett av Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier à 25 000 kr.

– Verkningsgraden hos en solcell sjunker med ökad temperatur. Genom att kyla solcellerna kan man få ut mer energi och dessutom ta vara på värme på köpet. Det betyder att det behövs en mindre yta med solpaneler med solhybridteknik än om man skulle ha separata solpaneler för utvinning av solvärme respektive solel, förklarar Axel och Oskar.

Förnybar energi är inne och samhällsnyttan stor. Under sitt examensarbete var Oskar och Axel med vid utvecklandet av en produkt av typen solhybrid. Bland annat gjorde de en beräkningsmodell för Excel, där man genom att mata in ett antal olika parametrar kan uppskatta lönsamheten hos en anläggning av solhybridtyp. Deras modell användes för att ta fram denna solhybrid, vilken nu är under utveckling till en färdig produkt.

Både Oskar och Axel läser vidare inom området, via en masterutbildning i Sustainable Energy Engineering. Vad är den viktigaste lärdom de dragit av sitt examensarbete?

– En sak vi har fått lära oss är att hela utvecklingsprocessen tar väldigt lång tid och att det är många olika parter involverade när man tar fram en produkt, berättar Oskar.

– Som student är det lätt att tänka att man är från en annan värld och inte så kunnig, säger Axel. Men vi har fått snacka mycket med hantverkare, som rörmokare och elektriker, och har behövt övertyga dem om saker och ting. Då har vi märkt att vi kan väldigt mycket om energi, att vi har lärt oss mycket under åren på programmet!

Tidigare studenter berättar

Porträtt Stina Nyman

Stina jobbar som renhållningsingenjör

Ett stort intresse för miljö och en nyfikenhet på ingenjörsyrket avgjorde Stina Nymans yrkesval. Idag jobbar hon som renhållningsingenjör på Ljungby kommun och trivs med att få påverka och utveckla miljöarbetet i kommunen.

Stina är både ansvarig projektledare för uppstart av matavfallsinsamlingen och ansvarig för lakvattenhanteringen i kommunen, vilket gör att ingen dag är den andra lik. 

– Eftersom matavfallsinsamlingen är ett projekt så blir dagarna olika beroende på var i projektet vi befinner oss. Arbetet med lakvattnet varierar också över året där det är mer aktivitet under sommaren än under vintern, säger hon. 

Ett omväxlande jobb

Arbetet är väldigt varierat eftersom det ingår många olika arbetsuppgifter i Stinas tjänst. Bland annat tar och analyserar hon vattenprover, skriver upphandlingsunderlag, går på kurser och nätverksträffar, håller i studiebesök, går på och håller i möten och informerar kommuninvånarna på olika sätt. 

– Det bästa med mitt jobb är helt klart att jag har så många olika arbetsuppgifter, men också att jag har en roll som gör att jag får leda och driva projekt framåt, säger hon.

Många yrken att välja bland

På Linnéuniversitetet läste hon högskoleingenjörsutbildningen Energi och miljö och så här i efterhand är hon fortfarande helt säker på att hon valde rätt utbildning. 

– Eftersom ingenjörsyrket lockade och jag hade ett stort intresse för miljön, så tänkte jag att den här utbildningen skulle passa mig - och så rätt jag hade! Energi och miljö ligger också väldigt rätt i tiden och det finns dessutom en uppsjö av yrken som man kan ha efter programmet, säger Stina.

Något som Stina har tagit med sig från utbildningen och som hon har stor nytta av i sitt arbete är kunskaperna i projektplanering. Att arbeta i projektform är också något som Stina vill göra i framtiden.

– Jag gillar att arbeta i projektform så det tror jag att jag vill fortsätta göra i framtiden också. Kanske att jag rent av startar eget någon dag, avslutar hon.

Mer om programmet

information om Högskoleingenjör i energi och miljö

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M