Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram

120 hp

Vill du vara en del av en unik utbildning där språkvetenskap och litteraturvetenskap lever sida vid sida? Du får möjlighet att lära känna internationell språkforskning i världsklass, med del i universitetets forskningscentra.

Programmet ges inom huvudområdet engelska med antingen språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller språk och litteraturvetenskaplig inriktning. De flesta kurser omfattar språk- och litteraturvetenskap. Tanken är att du som student ska fördjupa dina kunskaper inom moderna, samhällsrelevanta språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder. Du blir en del av ett akademiskt sammanhang med gästföreläsningar och kontakter med yrkesverksamma språkforskare, framför allt inom vetenskapliga områden som ingår i fakultetens forskningsmiljöer som den postkoloniala och intermediala miljön, samt multikulturell kommunikation och korpuslingvistik inom Data Intensive Digital Humanities.

Efter den första terminen kan du välja kurser inom lingvistik eller litterära studier, eller kombinera båda. Du får tillgång till ett unikt internationellt kontaktnät och under den tredje terminen finns möjlighet att besöka ett partneruniversitet för en studieperiod eller praktik utomlands. Om du väljer att inte resa ut, kommer du att studera tematiska kurser och samverka med internationella studenter som går programmet. Du skriver din masteruppsats termin fyra.

Karriär

Du får en djup och bred ämneskunskap i en av huvudinriktningarna och i ett tvärvetenskapligt fält mellan dessa. Utbildningen ger en stabil bas för forskarutbildning och förbereder för jobb inom förlagsverksamhet, kultur­ och utbildningssektorn­, samt inom kommunikation, media, och förvaltning.

Examen

Filosofie Masterexamen med inriktning mot språkvetenskap, huvudområde: Engelska eller Filosofie Masterexamen med inriktning mot litteraturvetenskap, huvudområde: Engelska eller Filosofie Masterexamen med inriktning mot språk och litteraturvetenskap, huvudområde:Engelska

Både praktiskt och teoretiskt program

Niklas Salmose

Niklas Salmose, programansvarig, om Masterprogrammet i engelsk språk-och litteraturvetenskap.

– Programmet är unikt i hur det kombinerar både lingvistik och litteraturvetenskap i samma program. Detta öppnar upp för studier av spännande nya teoretiska fält inom stilistik, kognitiv poetik, dataintensiv språk- och litteraturvetenskap. Programmet är dessutom praktiskt och teoretiskt förankrat i forskningen i våra internationellt erkända forskningscentra på Linnéuniversitetet och engagerat i några av våra viktigaste samhällsfrågor kring hållbarhet och mediernas roll.

En unik mix mellan språk-och litteratur

Ett tvåårigt program på avancerad nivå med engelska som huvudämne.
Graph MELL

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken