Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram

120 hp

Vill du vara en del av en unik utbildning där språkvetenskap och litteraturvetenskap lever sida vid sida? Du får möjlighet att lära känna internationell språkforskning i världsklass, med del i universitetets forskningscentra.

Programmet ges inom huvudområdet engelska med antingen språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller språk och litteraturvetenskaplig inriktning. De flesta kurser omfattar språk- och litteraturvetenskap. Tanken är att du som student ska fördjupa dina kunskaper inom moderna, samhällsrelevanta språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder. Du blir en del av ett akademiskt sammanhang med gästföreläsningar och kontakter med yrkesverksamma språkforskare, framför allt inom vetenskapliga områden som ingår i fakultetens forskningsmiljöer som den postkoloniala och intermediala miljön, samt multikulturell kommunikation och korpuslingvistik inom Data Intensive Digital Humanities.

Efter den första terminen kan du välja kurser inom lingvistik eller litterära studier, eller kombinera båda. Du får tillgång till ett unikt internationellt kontaktnät och under den tredje terminen finns möjlighet att besöka ett partneruniversitet för en studieperiod eller praktik utomlands. Om du väljer att inte resa ut, kommer du att studera tematiska kurser och samverka med internationella studenter som går programmet. Du skriver din masteruppsats termin fyra.

Karriär

Du får en djup och bred ämneskunskap i en av huvudinriktningarna och i ett tvärvetenskapligt fält mellan dessa. Utbildningen ger en stabil bas för forskarutbildning och förbereder för jobb inom förlagsverksamhet, kultur­ och utbildningssektorn­, samt inom kommunikation, media, och förvaltning.

Examen

Filosofie Masterexamen med inriktning mot språkvetenskap, huvudområde: Engelska eller Filosofie Masterexamen med inriktning mot litteraturvetenskap, huvudområde: Engelska eller Filosofie Masterexamen med inriktning mot språk och litteraturvetenskap, huvudområde:Engelska

En unik mix mellan språk-och litteratur

Ett tvåårigt program på avancerad nivå med engelska som huvudämne. Du kan välja att specialisera dig i lingvistik eller litteratur eller en kombination av båda.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken